Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 14 april 2005 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument: se protokollet
 3.Dopning inom idrotten
 4.Kulturell mångfald
 5.Återhämtning av fiskebestånd
 6.Föredragningslista för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 7.Meddelande om rådets gemensamma ståndpunkter: se protokollet
 8.Begäran om fastställelse av parlamentarisk immunitet: se protokollet
 9.Välkomsthälsning
 10.Omröstning
 11.Bestånden av tunga
 12.Återanvändning, materialåtervinning och återvinning av motorfordon
 13.Bestånden av sydkummel och havskräfta
 14.Balkan
 15.Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik (2003)
 16.Europeiska säkerhetsstrategin
 17.Dopning inom idrotten
 18.Kulturell mångfald
 19.Röstförklaringar
 20.Rättelser till avgivna röster: se protokollet
 21.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 22.Anslagsöverföringar: se protokollet
 23.Torka i Portugal
 24.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 115 i arbetsordningen)
 25.Bangladesh
 26.Humanitär hjälp till flyktingarna i Västsahara
 27.Lampedusa
 28.Omröstning
 29.Bangladesh
 30.Humanitär hjälp till flyktingarna i Västsahara
 31.Lampedusa
 32.Torka i Portugal
 33.Delegationernas sammansättning: se protokollet
 34.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 35.Skriftliga förklaringar (artikel 116 i arbetsordningen): se protokollet
 36.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 37.Kalender för kommande sammanträden: se protokollet
 38.Avbrytande av sessionen
 BILAGA
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (496 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (1284 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy