Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 All text 
Debatter
Tisdagen den 10 maj 2005 - Strasbourg EUT-utgåva

Frågestund (kommissionen)
MPphoto
 
 

  Gay Mitchell (PPE-DE).(EN) Fru kommissionsledamot! Kommer de icke-statliga organisationer som missbrukar offentliga medel – och jag tänker i synnerhet på en icke-statlig organisation i Irland, vars verksamhet inbegriper att arbeta i utvecklingsvärlden, som satte upp skyltar med budskapet ”säg nej till Nato” under den senaste folkomröstningen om Nicefördraget – att drabbas av någon sorts sanktioner eller censur från kommissionens sida, i synnerhet om de använder offentliga medel när de borde ta itu med tredjevärldenfrågor och utvecklingsfrågor av detta slag?

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy