Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Úterý, 10. května 2005 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Financování transevropské dopravní sítě ( RTE-T)
 3.Zvýšení bezpečnosti přístavů
 4.Úpravy pracovní doby
 5.Hlasování
 6.Rámcové dohody ES/Albánie, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Srbsko a Černá Hora o účasti na programech Společenství
 7.Statistika Společenství o příjmu a životních podmínkách (EU-SILC)
 8.Mezinárodní úmluva na ochranu nových odrůd rostlin
 9.Prevence, tlumení a eradikace některých přenosných spongiformních encefalopatií
 10.Dohoda ES/Švýcarsko o účasti v Evropské agentuře pro životní prostředí a v Evropské informační a pozorovací síti pro životní prostředí
 11.Společný systém daně z přidané hodnoty
 12.Výjimečná opatření na podporu trhu
 13.Slavnostní zasedání
 14.Hlasování (pokračování)
 15.Řízení jakosti vod ke koupání
 16.Přeshraniční fúze kapitálových společností
 17.Filmové dědictví a konkurenceschopnost příbuzných průmyslových odvětví
 18.Zvýšení bezpečnosti přístavů
 19.Spravedlnost pro rodinu Roberta McCartneye
 20.Vysvětlení hlasování
 21.9 - Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 22.Změna klimatu
 23.Lehké zbraně (UN prepcom)
 24.Jmenování člena Evropské centrální banky
 25.Akční plán k programu La Haye "Svoboda, bezpečnost a právo v Evropské unii"
 26.Doba vyhrazená pro otázky (Komise)
 27.Uznávání odborných kvalifikací
 28.Zjednodušení společné organizace trhu s ovocem a zeleninou
 29.Režim kvót pro výrobu bramborového škrobu
 30.Situace v Súdánu
 31.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 32.Konec zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (717 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (1217 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí