Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Onsdag den 11. maj 2005 - Strasbourg EUT-udgave

Stemmeforklaringer
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE). - (EN) Hr. formand, jeg vil gerne forklare, hvorfor jeg ikke stemte sammen med mit parti om de fleste af ændringsforslagene til Cercas-betænkningen. Grunden var, at det efter uformelle møder med de største fagforeninger i mit land viste sig, at Malta i øjeblikket ikke er i en sådan økonomisk stilling, at det kan gennemføre direktivet om arbejdstid.

Som min kollega, der lige har talt, har forklaret, ville de socialgrupper, der har en lav indkomst, være ude af stand til at opfylde deres forpligtelser, medmindre indtægten blev suppleret med overarbejde og andre indtægter.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik