Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 11 Μαΐου 2005 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

17. ´Ωρα των Ερωτήσεων (Συμβούλιο)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει μια σειρά προφορικών ερωτήσεων προς το Συμβούλιο (B6-0236/2005), σύμφωνα με το άρθρο 109 του Κανονισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ερώτηση αριθ. 1 αποσύρθηκε.

Ερώτηση αριθ.2 του κ. Robert Evans (H-0284/05)

Θέμα: Καθηγητές που έχουν σπουδάσει στις ΗΠΑ

Γνωρίζει το Συμβούλιο ότι το Εθνικό Συμβούλιο Εργασιακών Σχέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών (Natiοnal Labοr Relatiοns Bοard - NLRB) έχει αφαιρέσει από καθηγητές αποφοίτους ιδιωτικών αμερικανικών πανεπιστημίων την προστασία που παρέχει το εργατικό δίκαιο των ΗΠΑ; Το δικαίωμα της συλλογικής οργάνωσης στο πλαίσιο συνδικαλιστικής ένωσης συνιστά ανθρώπινο δικαίωμα. Προτίθεται το Συμβούλιο να ασκήσει πιέσεις στην κυβέρνηση Μπους, προκειμένου να επιτρέπεται στις συνδικαλιστικές οργανώσεις ακαδημαϊκών να προστατεύουν την ποιότητα των θέσεων εργασίας, τις ακαδημαϊκές ελευθερίες και τα πνευματικά πρότυπα των αμερικανικών πανεπιστημίων;

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Schmit, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (FR) Κύριε Πρόεδρε, σχετικά με την κατάσταση των καθηγητών που έχουν σπουδάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, μπορώ να απαντήσω στον κ. Evans λέγοντας ότι το Συμβούλιο δεν έχει λάβει γνώση της κατάστασης που εκτίθεται σε αυτή την ερώτηση.

Ο τύπος των επαγγελματικών σχέσεων που αναφέρονται από τον βουλευτή εμπίπτει στην αρμοδιότητα του εκάστοτε κράτους μέλους. Για τον λόγο αυτό, παρότι οι ερωτήσεις που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα καλύπτουν σημαντικό τμήμα του τακτικού διαλόγου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών, η Ένωση δεν είναι σε θέση να συζητήσει τις επαγγελματικές σχέσεις αυτού του τύπου με τις αμερικανικές αρχές.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Evans (PSE). (ΕΝ) Σας ευχαριστώ για αυτή την απάντηση, έστω και αν δεν ήταν αυτή ακριβώς που ήθελα. Σίγουρα δεν είναι ένα θέμα που χρειάζεται 25 χώρες να ενεργήσουν μεμονωμένα· είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα.

Οι σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν αφορούν απλώς το εμπόριο και τις επιχειρήσεις που κερδίζουν χρήματα και, επίσης, αυτό δεν είναι απλώς ζήτημα των Ηνωμένων Πολιτειών ούτε ζήτημα που αφορά αποκλειστικά αμερικανούς πολίτες, δεδομένου ότι υπάρχει σημαντικός αριθμός Ευρωπαίων που διδάσκουν σε αυτά τα αμερικανικά ιδρύματα. Μαθαίνω τώρα ότι ο κοσμήτορας του πανεπιστημίου Columbia στη Νέα Υόρκη εξέδωσε οδηγίες σχετικά με τη μεταχείριση και τις πειθαρχικές κυρώσεις που θα ήθελε να έχουν οι πτυχιούχοι διδάσκοντες.

Θα ήθελα να πω στην Προεδρία, ως ένδειξη αλληλεγγύης και υπερασπιζόμενος το διεθνές εργατικό δίκαιο, ότι δεν θα πρέπει να παραμείνουμε σιωπηλοί επ’ αυτού και ότι δεν πρέπει να παραμερίσουμε και να επιτρέψουμε μία κατάφωρη παραβίαση των εργασιακών δικαιωμάτων. Παρόλο που αυτό συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα μπορούσε να επηρεάσει ευρωπαίους πολίτες. Θα τον προτρέψω να ανακαλέσει και να εξετάσει τι επιπλέον μπορεί να γίνει.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Schmit, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (FR) Εκφράζω τη λύπη μου που δεν μπορώ να πω τίποτε άλλο πέραν αυτών που ήδη είπα, αλλά παρά ταύτα σημείωσα με προσοχή τα σχόλια του βουλευτή. Κάθε χώρα οφείλει βεβαίως να σέβεται το διεθνές εργατικό δίκαιο και συμφωνώ απολύτως με την άποψη αυτή. Είναι μια άποψη την οποία αποδέχομαι και η οποία θα μπορούσε βεβαίως, όπως επισήμανα, να συζητηθεί στο πλαίσιο των σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ.3 του κ. Bernd Posselt (H-0294/05)

Θέμα: Ρυθμίσεις για τις μειονότητες της Μακεδονίας και της Σερβίας

Ανταποκρίνονται οι ρυθμίσεις που ισχύουν στη Σερβία, και ειδικότερα στη Βοϊβοδίνα, στο Sandzhak του Novi Pazar και στην κοιλάδα του Preseνο, όσον αφορά τις μειονότητες, στις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, και πώς τις αξιολογεί το Συμβούλιο σε σύγκριση με τους κανόνες, οι οποίοι ισχύουν βάσει της συμφωνίας της Οχρίδας για τη Μακεδονία;

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Schmit, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (FR) Το Συμβούλιο παρακολουθεί στενά την κατάσταση όσον αφορά τα δικαιώματα των μειονοτήτων στα Δυτικά Βαλκάνια. Η τελευταία ανάλυση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων που πραγματοποιήθηκε στη Σερβία και το Μαυροβούνιο είναι αυτή που παρουσιάστηκε από την Επιτροπή στην έκθεση σκοπιμότητας που συνέταξε για την εκτίμηση της ετοιμότητας της Σερβίας και του Μαυροβουνίου να διαπραγματευτούν μια συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης. Από την πλευρά της, η κατάσταση όσον αφορά τα δικαιώματα των μειονοτήτων στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας περιγράφεται στην τελευταία ετήσια έκθεση της Επιτροπής, η οποία έχει συνταχθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης.

Γενικά, η κατάσταση σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των μειονοτήτων στα Δυτικά Βαλκάνια έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια, παρότι απομένει ακόμη να σημειωθεί σημαντική πρόοδος. Το Συμβούλιο, αντί να προβεί σε σύγκριση μεταξύ των ρυθμίσεων που ισχύουν για τις μειονότητες σε Σερβία και Μαυροβούνιο και αυτών που ισχύουν στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, προτίθεται να εξακολουθήσει να ενθαρρύνει αυτές τις χώρες λαμβάνοντας υπόψη τις εντελώς ειδικές περιστάσεις τους να ακολουθήσουν μια πολιτική μειονοτήτων πλήρως συμμορφούμενη προς τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, στη συμφωνία της Οχρίδας προβλέπονται για τη Μακεδονία πολύ αυστηροί όροι όσον αφορά την προστασία των μειονοτήτων και, έτσι, θα ήθελα να ζητήσω να αποφύγουμε την εφαρμογή δύο μέτρων και δύο σταθμών, πράγμα που νομίζω ότι κινδυνεύουμε να κάνουμε. Εδώ πρόκειται κυρίως για δύο θέματα: το Sandzak του Novi Pazar και τη Βοϊβοδίνα, όπου τα προβλήματα με τις μειονότητες εξακολουθούν να είναι πολύ σοβαρά και θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε αυτά.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Schmit, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (FR) Αναγνωρίζω βεβαίως τη σημασία που έχει να επιστήσουμε την προσοχή του Συμβουλίου στο θέμα της μεταχείρισης των μειονοτήτων στις περιοχές τις οποίες μόλις αναφέρατε και να διεξαχθεί ένα είδος σύγκρισης με την προστασία των μειονοτήτων την οποία προβλέπει η συμφωνία της Οχρίδας.

Ωστόσο, πιστεύω ότι πρόκειται για δύο διαφορετικές καταστάσεις, οι οποίες θα πρέπει να αξιολογηθούν ανάλογα. Η Ένωση δεν θα παραλείψει, στο πλαίσιο της ανάπτυξης των σχέσεών της με τη Σερβία, να επιμείνει σθεναρά στο θέμα της προστασίας των μειονοτήτων στις περιοχές στις οποίες αναφερθήκατε.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ.4 του κ. Chris Davies (H-0295/05)

Θέμα: Απευθείας εμπόριο με τη Βόρειο Κύπρο

Ποια απάντηση έδωσε το Συμβούλιο στην πρόταση του Επιτρόπου Rehn στη συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Ιανουαρίου, σύμφωνα με την οποία, για να ξεπεραστεί το παρόν αδιέξοδο, η Επιτροπή ήταν πρόθυμη να εξετάσει το ενδεχόμενο προσθήκης του άρθρου 308 ΕΚ ως δευτέρας νομικής βάσης στους κανονισμούς σχετικά με τη βοήθεια και το εμπόριο;

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Schmit, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (FR) Όπως έχει ήδη επισημανθεί σε απάντηση ανάλογων ερωτήσεων, το Συμβούλιο επιμένει να υπογραμμίζει τη δέσμευσή του για τη συνέχιση των προσπαθειών που στοχεύουν στην επανένωση της Κύπρου. Επιπλέον, ελπίζει ότι όλοι οι Κύπριοι θα μπορέσουν γρήγορα να συμβιώσουν, ως κύπριοι και ευρωπαίοι πολίτες που θα ανήκουν σε ένα επανενωμένο νησί στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από αυτή την προοπτική, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει να εξετάσει μέτρα που θα μπορούσαν να θέσουν τέλος στην απομόνωση της τουρκοκυπριακής κοινότητας και να διευκολύνουν την επανένωση της Κύπρου, ενθαρρύνοντας την οικονομική ανάπτυξη στο εσωτερικό της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Προς τον σκοπό αυτό, έχουν ήδη ληφθεί ορισμένα μέτρα, όπως ο κανονισμός για το νομικό καθεστώς της Πράσινης Γραμμής, που εγκρίθηκε το 2004 και ο οποίος τροποποιήθηκε πρόσφατα με σκοπό να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής του και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά του.

Σημαντικό έργο έχει επίσης πραγματοποιηθεί σχετικά με άλλα μέτρα, όπως με τις προτάσεις της Επιτροπής σχετικά, αφενός, με τα μέσα οικονομικής στήριξης που στοχεύουν στην προαγωγή της οικονομικής ανάπτυξης της τουρκοκυπριακής κοινότητας και, αφετέρου, με τις ανταλλαγές με περιοχές όπου η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί πραγματικό έλεγχο. Η έγκριση αυτών των δύο προτάσεων δεν είναι ακόμη δυνατή, διότι παραμένουν προβλήματα προς επίλυση, ιδιαίτερα όσον αφορά τις απευθείας συναλλαγές.

Ο βουλευτής αναφέρεται ιδιαίτερα σε αυτή την τελευταία πρόταση. Η υπόθεση που διατυπώθηκε από τον Επίτροπο Rehn κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου τον Ιανουάριο, σχετικά με την ενδεχόμενη αναδιατύπωση της νομικής βάσης αυτής της πρότασης, δεν έχει ακόμη παρουσιαστεί στο Συμβούλιο. Στην πραγματικότητα, εναπόκειται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναδιατυπώσει προς αυτή την κατεύθυνση την πρότασή της, αν το επιθυμεί. Η Προεδρία δεν μπορεί προφανώς, στο στάδιο αυτό, να προδικάσει ποιες αποφάσεις θα λάβει το Συμβούλιο σχετικά.

Οφείλω να επισημάνω, ωστόσο, ότι υπάρχουν νομικές γνωμοδοτήσεις οι οποίες δεν επιβεβαιώνουν την προσέγγιση της Επιτροπής όσον αφορά τη νομική βάση που αρχικά είχε επιλέξει. Μέσω της Προεδρίας, το Συμβούλιο μπορεί ακόμη μία φορά να διαβεβαιώσει τον βουλευτή ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειές του για την προαγωγή της οικονομικής ολοκλήρωσης του νησιού και τη βελτίωση των σχέσεων ανάμεσα στις δύο κυπριακές κοινότητες καθώς και με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Sarah Ludford (ALDE), αναπληρώτρια συντάκτρια. (ΕΝ) Ευχαριστώ τον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου για αυτή την απάντηση. Μου φαίνεται ότι οι πάντες κατηγορούν τους πάντες. Είναι πάνω από ένας χρόνος που το Συμβούλιο δεσμεύθηκε να δώσει τέλος στην απομόνωση των Τουρκοκυπρίων κατόπιν της υπερψήφισης από τα δύο τρίτα του σχεδίου Ανάν των Ηνωμένων Εθνών για πολιτικό διακανονισμό. Αναρωτιέται κανείς τι εμπιστοσύνη μπορεί να δείξει οιοσδήποτε στις δεσμεύσεις της ΕΕ, εάν αυτό είναι ένα παράδειγμα μη ανταπόκρισης. Όπως επισήμανε ο υπουργός, το άμεσο εμπόριο και η ενίσχυση της οικονομίας του Βορρά θα βοηθούσε τον πολιτικό διακανονισμό. Δεν βοηθά κανέναν να υστερούν οι Τουρκοκύπριοι τόσο πολύ σε σχέση με τους Ελληνοκύπριους σε εισόδημα και οικονομική ανάπτυξη.

Πότε θα ασκηθεί κάποια σοβαρή πίεση για ουσιαστική τήρηση αυτής της χρονίζουσας δέσμευσης; Εν τω μεταξύ, οι Τουρκοκύπριοι βρίσκονται σε απομόνωση, χάνοντας την εμπιστοσύνη τους στις δεσμεύσεις της ΕΕ. Πρέπει να ομολογήσω ότι δεν μπορώ να τους κατηγορήσω. Πότε να αναμένουμε την ψήφιση αυτών των δύο κανονισμών;

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. DOS SANTOS
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Schmit, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (FR) Μπορώ μόνο να σας πω, κυρία Ludford, ότι η ερώτησή σας έρχεται την κατάλληλη στιγμή, δεδομένου ότι σε μιάμιση ώρα, εγώ ο ίδιος, ως εκπρόσωπος της Προεδρίας, και ο Επίτροπος Rehn, θα μεταβούμε στην Κύπρο για να προσπαθήσουμε να συζητήσουμε τα προβλήματα στα οποία μόλις αναφερθήκατε. Πιστεύω ότι είναι ακριβώς στις προθέσεις της Προεδρίας να επιλύσει αυτά τα θέματα το συντομότερο δυνατόν, ενεργώντας έτσι σύμφωνα με τις πολιτικές δεσμεύσεις που είχε αναλάβει το Συμβούλιο τον περασμένο Απρίλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Δεδομένου ότι ο συντάκτης της απουσιάζει, η ερώτηση αριθ. 5 καθίσταται άκυρη.

Ερώτηση αριθ.6 του κ. Gay Mitchell (H-0299/05)

Θέμα: Εκπλήρωση δεσμεύσεων για παροχή βοήθειας από κράτη μέλη της ΕΕ

Μια κοινή έκθεση της Oxfam, της ActionAid και του Ευρωπαϊκού Συνασπισμού για το Χρέος και την Ανάπτυξη έχει δημοσιευτεί πρόσφατα και περιέχει αξιολόγηση των επιδόσεων των κρατών μελών της ΕΕ στον τομέα της ανάπτυξης. Οι πλούσιες χώρες του πλανήτη συμφώνησαν το 1970 στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών να αυξήσουν την εξωτερική βοήθεια στο 0,7% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματός τους το αργότερο έως το 1980. Είκοσι πέντε χρόνια μετά αυτή την προθεσμία, μόνο πέντε χώρες έχουν επιτύχει αυτό τον στόχο, τέσσερις από τις οποίες είναι κράτη μέλη της ΕΕ. Πολλές άλλες χώρες έχουν αθετήσει τις υποσχέσεις τους σχετικά με την εξάλειψη της φτώχειας. Η Ιρλανδία, για παράδειγμα, έχει εγκαταλείψει το σχέδιό της να επιτύχει τον στόχο του 0,7% μέχρι το 2007.

Δεδομένου ότι η Προεδρία του Λουξεμβούργου έχει δηλώσει ότι ο αγώνας κατά της φτώχειας θα αποτελέσει τον κύριο στόχο του προγράμματός της, προτίθεται να κάνει χρήση της επιρροής της για να επιτύχει την ανανέωση των δεσμεύσεων των κρατών μελών ως προς την εξωτερική βοήθεια; Με ποιον τρόπο εξάλλου σκοπεύει να εξασφαλίσει την εκπλήρωση των στόχων της ΕΕ ως προς την αναπτυξιακή βοήθεια;

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Schmit, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (FR) Οι προτάσεις της Επιτροπής, οι οποίες επισημαίνουν τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την επιτάχυνση της διαδικασίας εκπλήρωσης των στόχων της Χιλιετίας για την ανάπτυξη, συζητούνται από ομάδα εργασίας του Συμβουλίου από τις 14 Απριλίου 2005. Η Προεδρία του Λουξεμβούργου προτίθεται να λάβει κάθε δυνατό μέτρο για να διασφαλίσει ότι το Συμβούλιο, κατά τη διάρκεια της συνόδου του στις 23 και 24 Μαΐου, θα είναι σε θέση να καθορίσει τις κεντρικές γραμμές των ανανεωμένων δεσμεύσεών του. Στην ουσία, οι δεσμεύσεις αυτές θα στοχεύουν καταρχάς στον καθορισμό ενδιάμεσων στόχων αύξησης των προϋπολογισμών κρατικών ενισχύσεων έως το 2010, που θα αφορούν είτε μεμονωμένα κράτη μέλη είτε την Ένωση στο σύνολό της, σε μια προσπάθεια να επιτευχθεί ένα συνολικό μέγεθος της τάξης του 0,7 % του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος έως το 2015. Δεύτερον, θα στοχεύουν στην επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων για τη βελτίωση της ποιότητας της βοήθειας, και τρίτον, στην επανεξέταση του τρόπου με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του δικού της μοντέλου βιώσιμης ανάπτυξης με τις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της μπορεί να επηρεάζει τις συνθήκες ανάπτυξης. Αυτό απαιτεί συνεκτικές πολιτικές για την προαγωγή της ανάπτυξης και αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα της προσέγγισής μας σε θέματα συνεργασίας και ανάπτυξης. Τέταρτον, οι δεσμεύσεις θα στοχεύουν στο να δούμε την Αφρική να επωφελείται από αυτούς τους νέους προσανατολισμούς κατά προτεραιότητα και να εκμεταλλευτούμε νέες ευκαιρίες που προσφέρει μια εταιρική σχέση μεταξύ των δύο ηπείρων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πλήρη επίγνωση της σημασίας και του επείγοντος του έργου. Σε αυτό το πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, κατά τη σύνοδό του στις 22 και 23 Μαρτίου, κάλεσε την Επιτροπή και το Συμβούλιο να επιταχύνουν το έργο τους, ιδιαίτερα όσον αφορά τις διάφορες συνιστώσες της «ανάπτυξης» ούτως, ώστε να οριστικοποιηθούν οι θέσεις για τα διάφορα θέματα και να επιτραπεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση να διαδραματίσει ενεργό ρόλο κατά τη διάρκεια των μελλοντικών συζητήσεων ενόψει της συνόδου κορυφής των Ηνωμένων Εθνών που θα λάβει χώρα τον Σεπτέμβριο του 2005. Ανακοίνωσα ήδη σήμερα το πρωί ότι το Συμβούλιο ECOFIN, αφού, κατά την τελευταία συνεδρίασή του, συζήτησε πιθανούς νέους τρόπους χρηματοδότησης, θα επανέλθει στο θέμα κατά τη διάρκεια της άτυπης συνεδρίασης που θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σαββατοκύριακο.

 
  
MPphoto
 
 

  Gay Mitchell (PPE-DE). (ΕΝ) Θα ήθελα να επισημάνω στον Προεδρεύοντα ότι αυτός ο στόχος του 0,7% συμφωνήθηκε πριν από 35 χρόνια και έως σήμερα μόνο πέντε κράτη, τέσσερα εξ αυτών κράτη της ΕΕ –τέσσερα από τα 25 κράτη της ΕΕ– τον έχουν επιτύχει. Έως το 2025, θα υπάρχουν στον πλανήτη 2 δισεκατομμύρια περισσότεροι άνθρωποι, εκ των οποίων το 90% θα έχει γεννηθεί στον Τρίτο Κόσμο. Τι είδους κόσμο θα κληροδοτήσουμε στην επόμενη γενιά; Μόλις μιλήσαμε για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τι οικοδομούμε για τα παιδιά και τα εγγόνια μας; Ποια ισχυρά μέτρα θα λάβει το Συμβούλιο ώστε να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη θα εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους;

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Schmit, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (FR) Πραγματικά, πιστεύω ότι υπάρχει ανανεωμένη βούληση να κινηθούμε με σαφήνεια και αποφασιστικότητα προς επίτευξη του στόχου του 0,7%. Συμμερίζομαι προφανώς αυτό που ελέχθη από τον βουλευτή: η συζήτηση αυτή διαιωνίζεται. Συζητούμε όντως για τον στόχο αυτό επί 30 χρόνια. Είναι καιρός τώρα πια να τον θέσουμε σε εφαρμογή και είναι αλήθεια ότι οι προθεσμίες οι οποίες ετέθησαν είναι ίσως ακόμη υπερβολικά μακρές.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ.7 του κ. David Martin (H-0302/05)

Θέμα: Mordechai Vanunu

Με την ερώτησή μου κατά την Ώρα των Ερωτήσεων της 23ης Φεβρουαρίου 2005, ζήτησα από το Συμβούλιο να υπενθυμίσει στους Ισραηλινούς ότι ο κ. Mordechai Vanunu, στην ουσία, απήχθη παράνομα από ευρωπαϊκό έδαφος, για να δικαστεί στο Ισραήλ για εικαζόμενες παραβάσεις που ανάγονται σε μια εικοσαετία πριν, με τον γελοίο ισχυρισμό ότι κατέχει ακόμη μυστικά που μπορεί να βλάψουν το Ισραήλ. Στην ερώτησή μου αυτή, ζήτησα από το Συμβούλιο να προτρέψει την ισραηλινή κυβέρνηση να σταματήσει τη δίωξη αυτού του ανθρώπου, να του επιτρέψει να φύγει από το Ισραήλ και, εάν επιθυμεί, να ζήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όμως, δεδομένου ότι η ισραηλινή κυβέρνηση, κατά τα φαινόμενα, συνεχίζει τη δίωξη του κ. Vanunu, τι σκοπεύει να πράξει επ’ αυτού το Συμβούλιο;

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Schmit, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (FR) Μετά την παρέμβασή μου ενώπιον του Κοινοβουλίου τον περασμένο Φεβρουάριο, η ισραηλινή κυβέρνηση, προς μεγάλη μας λύπη, αποφάσισε να παρατείνει κατά 12 επιπλέον μήνες τους περιορισμούς που επέβαλε το προηγούμενο έτος σχετικά με την απελευθέρωση του κ. Mordechai Vanunu. Επιπλέον, βρίσκεται σε εξέλιξη μια δίκη, στην οποία ο κ. Vanunu κατηγορείται ότι παραβίασε αυτούς τους περιορισμούς και η οποία κινδυνεύει να οδηγήσει στην επιβολή νέας ποινής φυλάκισης στον κ. Vanunu. Φαίνεται ότι η υπόθεση αυτή είναι εξαιρετικά ευαίσθητη για τις ισραηλινές αρχές. Φαίνεται ότι, με τον τρόπο αυτό, θέλουν να προστατεύσουν την ασφάλεια του κράτους του Ισραήλ. Λαμβάνοντας την απόφαση να παρατείνουν τους περιοριστικούς όρους που είχαν επιβληθεί στον κ. Vanunu, η ισραηλινή κυβέρνηση ισχυρίστηκε ότι αυτός διέθετε ακόμη πληροφορίες που θα μπορούσε να αποκαλύψει.

Κατόπιν τούτου, 20 σχεδόν χρόνια μετά τα γεγονότα, είναι επίσης νόμιμο να αναγνωριστούν σε ένα άτομο που πέρασε 18 χρόνια στη φυλακή τα θεμελιώδη δικαιώματά του, όπως η δυνατότητα να ζει με αξιοπρέπεια, ελεύθερα και ειρηνικά. Σκοπεύουμε λοιπόν να συνεχίσουμε τον διάλογο με τις ισραηλινές αρχές, ιδιαίτερα πάνω σε αυτό το θέμα του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου τον οποίο διεξάγουμε μαζί τους, καθώς και της εφαρμογής της πολιτικής καλής γειτονίας για την οποία η ισραηλινή κυβέρνηση δεσμεύτηκε να συνεργαστεί για θέματα ασφάλειας και μη διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής, και, ιδιαίτερα, για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE). (ΕΝ) Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Προεδρεύοντα για την απάντησή του, η οποία ήταν όσο διαφωτιστική θα μπορούσε να είναι υπό τις παρούσες συνθήκες. Ωστόσο, θεωρώ προφανές ότι το Ισραήλ έχει προχωρήσει από την προστασία της δημόσιας ασφάλειας στην καταδίωξη αυτού του ανθρώπου. Ελπίζω ότι το Συμβούλιο ότνως θα συνεχίσει να ασκεί πίεση στο Ισραήλ για την απελευθέρωσή του. Ο Mordechai Vanunu έχει εκλεγεί κοσμήτορας στο πανεπιστήμιο της Γλασκόβης στη χώρα μου και θα θέλαμε να είναι σε θέση να έρθει στο πανεπιστήμιο και να αναλάβει τα καθήκοντά του. Ως εκ τούτου, ελπίζω ότι το Συμβούλιο θα συνεχίσει να ασκεί πίεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Schmit, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (FR) Το Συμβούλιο σημείωσε την άποψή σας και θα πράξει αυτό το οποίο μόλις δήλωσα.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ.8 του κ. Παναγιώτη Μπεγλίτη (H-0306/05)

Θέμα: Καταπάτηση στοιχειωδών δικαιωμάτων εις βάρος Ελλήνων στη Γεωργία

Στη Γεωργία, διαπράττονται σήμερα εγκλήματα εις βάρος του ελληνικού πληθυσμού, ενώ επιθέσεις πραγματοποιούνται στη περιοχή της Τσάλκα – κοιτίδα του αμιγώς ελληνικού πληθυσμού. Ελληνικές οικογένειες έχουν δολοφονηθεί και άλλες έχουν εκδιωχθεί από τα χωριά τους, όπως καταγγέλλεται από τις οργανώσεις των ελλήνων ομογενών. Παράλληλα, αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την ακίνητή τους περιουσία. Σύμφωνα με στοιχεία, την τελευταία επταετία, περίπου 7 000 «εισβολείς» έχουν καταλάβει κατοικίες και περιουσίες τις οποίες αρνούνται να επιστρέψουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες.

Είναι σε γνώση το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτών των γεγονότων; Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει το Συμβούλιο σχετικά με την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των Ελλήνων στη Γεωργία; Προτίθεται η Προεδρία και ο κ. Σολάνα να κάνουν διάβημα στην Τυφλίδα για το θέμα αυτό; Είναι έτοιμος ο κ. Σολάνα, σε συνεργασία με τον ΟΑΣΕ, το Συμβούλιο της Ευρώπης και την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, να υποβάλει έκθεση σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ελλήνων στη Γεωργία;

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Schmit, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (FR) Το Συμβούλιο επιθυμεί καταρχάς να ευχαριστήσει τον βουλευτή για τις πληροφορίες τις οποίες κοινοποίησε όσον αφορά την καταπάτηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ελληνικού πληθυσμού στη Γεωργία. Στον πολιτικό διάλογο τον οποίο διατηρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Γεωργία, το Συμβούλιο έχει επανειλημμένα εκφράσει την ανησυχία του όσον αφορά την αναγκαιότητα να βελτιωθεί η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε αυτή τη χώρα εταίρο. Το Συμβούλιο θα εξακολουθήσει να αξιοποιεί κάθε ευκαιρία για να εκφράζει τις ανησυχίες του σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Γεωργία, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τον ΟΑΣΕ, το Συμβούλιο της Ευρώπης και την Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ΟΗΕ.

Ο Γενικός Γραμματέας και Ύπατος Εκπρόσωπος για την ΚΕΠΠΑ όρισε, στις 17 Ιανουαρίου 2005, τον κ. Michael Matthiessen ως προσωπικό του εκπρόσωπο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Ο ειδικός εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Νότιο Καύκασο, κ. Talvitie, παρέχει επίσης τη δική του συνδρομή προς τη Γεωργία, προκειμένου αυτή να φέρει εις πέρας τις πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις της, ιδιαίτερα όσον αφορά το κράτος δικαίου, τον εκδημοκρατισμό, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη χρηστή διακυβέρνηση, την ανάπτυξη και τη μείωση της φτώχειας.

Το Συμβούλιο, στα συμπεράσματά του της 25ης Απριλίου, επισήμανε τη σημασία αυτών των στόχων και ανανέωσε τη δέσμευσή του να αναπτύξει, στα πλαίσια των σχέσεών του, και ιδιαίτερα της ευρωπαϊκής πολιτικής καλής γειτονίας, αυτά τα διάφορα στοιχεία. Κατά τη σύνταξη και τη διαπραγμάτευση του σχεδίου δράσης σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική καλής γειτονίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γεωργίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υπογραμμίσει την ανάγκη βελτίωσης της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε αυτή τη χώρα. Το Συμβούλιο προτίθεται λοιπόν να παρακολουθεί πολύ στενά την κατάσταση της ελληνικής κοινότητας καθώς αυτή θα εξελίσσεται και να εγείρει το θέμα ενώπιον των γεωργιανών αρχών κάθε φορά που θα συντρέχουν λόγοι για κάτι τέτοιο.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμεί ίσως και αυτό να εγείρει το θέμα κατά τη διάρκεια της προσεχούς συνεδρίασης της επιτροπής κοινοβουλευτικής συνεργασίας ΕΕ-Γεωργίας, η οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, θα συνέλθει στις 13 και 14 Ιουνίου 2005.

 
  
MPphoto
 
 

  Παναγιώτης Μπεγλίτης (PSE). Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον προεδρεύοντα του Συμβουλίου για την απάντησή του. Συμφωνώ απολύτως με το πλαίσιο αρχών που μας έδωσε.

Το πρόβλημα όμως δεν είναι μόνο το πλαίσιο αρχών: είναι, πρακτικά, τι μπορούμε να κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την προστασία των ανθρωπίνων και μειονοτικών δικαιωμάτων στη Γεωργία αλλά και σε όλο τον κόσμο. Ποιους μηχανισμούς πίεσης και ελέγχου έχουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση για να πεισθούν ή να πιεσθούν οι αρχές της Γεωργίας να σεβασθούν τα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας.

Γιατί το λέω αυτό; Γιατί έχω μπροστά μου την έκθεση του ειδικού απεσταλμένου, όπως είπατε και εσείς, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Γεωργία, με ημερομηνία 12 Απριλίου, στην οποία επισημαίνει την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και, πραγματικά, περιγράφει μια πολύ δυσάρεστη κατάσταση για τους Έλληνες της Γεωργίας.

Τι κάνουμε; Ποια είναι τα εργαλεία που έχουμε στο πλαίσιο των σχέσεών μας με τη Γεωργία; Αυτό νομίζω έχει σημασία σήμερα.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Schmit, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (FR) Η Γεωργία διήλθε περίοδο μεγάλων αναταραχών, ωστόσο τώρα έχει δεσμευθεί προς την κατεύθυνση του εκδημοκρατισμού. Επιδιώκει εξάλλου την προσέγγιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι αυτή η συμφιλίωση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής καλής γειτονίας, θα μπορούσε επίσης να επιτρέψει να ασκηθεί πίεση στις γεωργιανές αρχές για να τις ωθήσει όχι μόνο προς την κατεύθυνση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων γενικά αλλά επίσης, κυρίως, των δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Πιστεύω λοιπόν ότι, στο πλαίσιο των δεσμών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γεωργίας, το θέμα αυτό πρέπει να καταλάβει περίοπτη θέση. Το γεγονός εξάλλου ότι η Γεωργία επιθυμεί να προσεγγίσει περισσότερο την Ευρώπη, και ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση, μας παρέχει ακόμη μεγαλύτερες δυνατότητες να υπερασπισθούμε και τα δικαιώματα των ελληνικών μειονοτήτων στις οποίες αναφερθήκατε.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ.9 του κ. Claude Moraes (H-0309/05)

Θέμα: Δεκαετία ενσωμάτωσης των Ρομ 2005-2015

Στις 2 Φεβρουαρίου 2005 στη Σόφια, οκτώ ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων εγκαινίασαν την πρωτοβουλία «Δεκαετία Ενσωμάτωσης των Ρομ 2005-2015». Δεσμεύτηκαν να καταβάλουν προσπάθειες για την εξάλειψη των δυσμενών διακρίσεων και τη γεφύρωση του απαράδεκτου χάσματος μεταξύ των Ρομ και της υπόλοιπης κοινωνίας.

Με ποιον τρόπο σκοπεύει το Συμβούλιο να συμβάλει στην υλοποίηση των στόχων αυτού του εγχειρήματος; Προτίθεται το Συμβούλιο να υποβάλλει σε τακτά χρονικά διαστήματα έκθεση όσον αφορά την πρόοδο σχετικά με την ένταξη των Ρομ στην ευρωπαϊκή κοινωνία;

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Schmit, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (FR) Το Συμβούλιο καλωσορίζει τη δέσμευση που ανέλαβαν αρκετοί αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, στις 2 Φεβρουαρίου 2005, στη Σόφια, για την εξάλειψη κάθε μορφής δυσμενούς διάκρισης έναντι των Ρομ έως το 2015. Δεν χρειάζεται να υπενθυμίσω τις συζητήσεις που μόλις είχαμε σχετικά με το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και τα δεινά που έχουν υποστεί οι Ρομ. Αυτή η δέσμευση αποτελεί σημαντική πρωτοβουλία, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι, από την 1η Μαΐου 2004, οι κοινότητες των Ρομ έγιναν η σημαντικότερη εθνοτική μειονότητα στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λόγω της ιδιαιτερότητας της κατάστασής τους, η ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία αποτελεί τεράστια πρόκληση όσον αφορά την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την κοινωνική ένταξη.

Ο βουλευτής θα γνωρίζει ασφαλώς ότι, κατά τη διάρκεια των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τα νέα κράτη μέλη καθώς και με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επανειλημμένα αναφερθεί στην κατάσταση των Ρομ ως θέμα που χρήζει πολιτικής προσοχής εκ μέρους των κυβερνήσεων αυτών των κρατών, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα των πολιτικών κριτηρίων της Κοπεγχάγης όσον αφορά ειδικότερα την ανάγκη εγγύησης του σεβασμού καθώς και της προστασίας των μειονοτήτων.

Στην αντιμετώπιση της πρόκλησης της ενσωμάτωσης των κοινοτήτων Ρομ στην ευρωπαϊκή κοινωνία, η κύρια ευθύνη εμπίπτει στις εθνικές αρχές καθώς και στις περιφερειακές και τοπικές αρχές με τον μεγαλύτερο αριθμό κατοίκων Ρομ. Όλα τα μέλη της κοινωνίας των πολιτών καθώς και οι ίδιοι οι Ρομ έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν. Από την πλευρά τους, τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να εφαρμόσουν, σε κοινοτικό επίπεδο, διάφορα πολιτικά προγράμματα και κατάλληλα μέσα σχετικά με την απαγόρευση των διακρίσεων, την ίση μεταχείριση και την κοινωνική ενσωμάτωση. Ιδιαίτερα, μπορούν να προσφύγουν στις διατάξεις της οδηγίας 2000/43 του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως της φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής. Η οδηγία αυτή καλύπτει πράγματι ένα ευρύ φάσμα τομέων όπου ενδέχεται να προκύψουν διακρίσεις έναντι των Ρομ: απασχόληση, κατάρτιση, εκπαίδευση, κοινωνική προστασία, πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και πρόσβαση στη στέγαση.

Τέλος, τα διαρθρωτικά ταμεία, και συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, μπορούν να χρηματοδοτήσουν έναν αριθμό πρωτοβουλιών προς όφελος της κοινότητας των Ρομ. Αυτό συμβαίνει, ιδιαίτερα με την κοινοτική πρωτοβουλία Equal, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και η οποία αναπτύσσει νέες προσεγγίσεις για την καταπολέμηση των διακρίσεων και των ανισοτήτων, οι οποίες, στην αγορά εργασίας, πλήττουν ειδικότερα την κοινότητα των Ρομ.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (PSE). (ΕΝ) Σας ευχαριστώ για αυτή την απάντηση. Εκφράσατε τη σοβαρότητα της πρόκλησης που αντιμετωπίζουμε, καθώς οι Ρομ είναι πλέον η μεγαλύτερη ομοιογενής μειονότητα στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έχουμε επίγνωση της απουσίας δράσης από τα κράτη μέλη, όπως, για παράδειγμα, την παράλειψή τους να εφαρμόσουν την οδηγία για την ίση μεταχείριση και το άρθρου 13 της οδηγίας για τη φυλετική ισότητα, με το οποίο η Επιτροπή αναλαμβάνει δράση επιβολής; Έχουμε επίγνωση ότι τα κράτη μέλη χρονοτριβούν σοβαρά όσον αφορά την εφαρμογή της υπάρχουσας νομοθεσίας που θα προστάτευε την κοινότητα των Ρομ, ιδιαίτερα στην απασχόληση; Αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα. Μπορεί το θέμα των Ρομ, δεδομένου του τεράστιου μεγέθους του, να συμπεριληφθεί στις τελικές δηλώσεις της Προεδρίας του Λουξεμβούργου, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η Προεδρία του Ηνωμένου Βασιλείου που θα ακολουθήσει θα το αντιμετωπίσει εξίσου σοβαρά;

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE). (ΕΝ) Θα ήθελα να πιέσω τον Προεδρεύοντα σχετικά με το τελευταίο σημείο που έθιξε ο συνάδελφος μου. Θα έστελνε ένα πολύ θετικό μήνυμα, εάν το θέμα αυτό ετίθετο σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων και η τελική ανακοίνωση περιείχε μία αναφορά σε αυτό. Οι Ρομ αισθάνονται ότι είναι ένα παραμελημένο σώμα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα τους έστελνε ένα καλό μήνυμα και θα λειτουργούσε ενδεχομένως ως παράδειγμα, προτρέποντας τα κράτη μέλη να λάβουν κατάλληλα μέτρα.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Schmit, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (FR) Καταρχάς, θα πω ότι το κοινοτικό δίκαιο πρέπει να εφαρμόζεται πλήρως από όλα τα κράτη μέλη. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα κοινό καθήκον για όλα τα κράτη από τη στιγμή που καθίστανται μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θα ήθελα να προσθέσω ότι το πρόγραμμα κοινοτικής δράσης κατά των διακρίσεων στοχεύει στην προαγωγή μέτρων καταπολέμησης των διακρίσεων λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής. Ένας από τους τομείς προτεραιότητας που εντοπίζονται στο πρόγραμμα εργασίας για το 2004 στόχευε ειδικά στην ένταξη των Ρομ στην αγορά εργασίας. Για όλα τα κράτη μέλη που περιλαμβάνουν μειονότητες Ρομ στη χώρα τους, αυτό σημαίνει την ένταξη αυτών των μειονοτήτων στα εθνικά προγράμματα δράσης στον τομέα της αγοράς εργασίας. Πιστεύω ότι αυτό είναι θέμα χρησιμοποίησης των κοινοτικών μέσων που ανέφερα προηγουμένως για να ενθαρρυνθούν και να οδηγηθούν τα κράτη μέλη να χειριστούν την κοινωνική ένταξη των μειονοτήτων Ρομ με τον τρόπο αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ.10 του κ. Esko Seppänen (H-0311/05)

Θέμα: Δέσμη μέτρων για την πυρηνική ενέργεια

Η Επιτροπή υπέβαλε νέες προτάσεις οδηγίας για την πυρηνική ασφάλεια και την τελική διάθεση πυρηνικών αποβλήτων. Το Συμβούλιο δεν έχει σημειώσει ουσιαστική πρόοδο σχετικά κατά την παρούσα Προεδρία. Ποια είναι η άποψη του Συμβουλίου σχετικά με την έλλειψη προόδου και πότε προβλέπεται να υπάρξουν εξελίξεις ως προς την εξέταση του θέματος;

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Schmit, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (FR) Όπως το Συμβούλιο έχει ήδη τονίσει στην απάντησή του στην ερώτηση αριθ. 1778 του κ. Rübig, η διαδικασία εξέτασης των προτάσεων της Επιτροπής οδήγησε το Συμβούλιο να εγκρίνει τα συμπεράσματα της 28ης Ιουνίου για την πυρηνική ασφάλεια και την ασφάλεια διαχείρισης αναλωμένων πυρηνικών καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων.

Τα συμπεράσματα αυτά επιβεβαιώνουν εκ νέου τη δέσμευση της Κοινότητας και των κρατών μελών της να διατηρούν υψηλό επίπεδο ασφάλειας. Ταυτόχρονα, πρόκειται και αναφέρω αυτά τα συμπεράσματα για διευκόλυνση επιλογής ενός ή περισσοτέρων μέσων στο πλαίσιο της Συνθήκης Ευρατόμ που έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν αποτελεσματικότερα στην επίτευξη της πυρηνικής ασφάλειας και της ασφαλούς διαχείρισης αναλωμένων πυρηνικών καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων, χωρίς να εξαιρείται κανένα μέσο και σε συμμόρφωση με τις αρχές καλύτερης νομοθεσίας.

Σύμφωνα με αυτά τα συμπεράσματα, τέθηκε σε εφαρμογή ένα σχέδιο δράσης το δεύτερο εξάμηνο του 2004. Διαρθρώνεται γύρω από τρεις τομείς: την ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων· την ασφάλεια της διαχείρισης αναλωμένων πυρηνικών καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων· τη χρηματοδότηση της θέσης εκτός λειτουργίας πυρηνικών εγκαταστάσεων και την ασφαλή διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων.

Στο πλαίσιο αυτό, η Προεδρία του Λουξεμβούργου εκπόνησε ένα πρόγραμμα εργασίας, το οποίο αναλύει τις εργασίες που πρέπει να ολοκληρωθούν, και διόρισε τις τρεις ομάδες ειδικών που είναι επιφορτισμένοι με τις διάφορες πτυχές αυτού του σχεδίου δράσης. Στη βάση αυτού του προγράμματος και λαμβανομένου υπόψη του προγράμματος των διαφόρων διεθνών οργανισμών των οποίων οι εργασίες αφορούν το έργο που πρέπει να ολοκληρωθεί, προβλέπεται να υποβληθεί μια συνολική έκθεση στα τέλη του 2006.

Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η Προεδρία του Λουξεμβούργου αποδίδει μεγάλη σημασία στο θέμα αυτό. Ωστόσο, πρέπει να παρατηρήσουμε ότι υπάρχουν μειοψηφίες που θέτουν εμπόδια και δεν μας επιτρέπουν να προχωρήσουμε ταχύτερα προς αυτή την κατεύθυνση.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonas Sjöstedt (GUE/NGL), αναπληρωτής συντάκτης. – (SV) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω το Συμβούλιο για την απάντηση που έδωσε στην ερώτηση του κ. Seppänen. Θα θέσω δύο συμπληρωματικές ερωτήσεις. Η πρώτη αφορά το εάν το Συμβούλιο θεωρεί ότι η τελική διάθεση πυρηνικών αποβλήτων είναι θέμα κοινού συμφέροντος στον βαθμό που η ΕΕ οφείλει να προσπαθήσει να βρει κοινές λύσεις για τα διάφορα κράτη μέλη όσον αφορά, λόγου χάρη, τον χώρο και τον τρόπο τελικής αποθήκευσης των αποβλήτων τους. Η δεύτερη ερώτησή μου αφορά τη Συνθήκη Ευρατόμ. Ένα από τα σημεία προς συζήτηση στις διαπραγματεύσεις σχετικά με το νέο Σύνταγμα αφορούσε, ασφαλώς, το κατά πόσο έπρεπε να συνεχίσει να εφαρμόζεται η Συνθήκη Ευρατόμ, όπως προβλέπεται στο Σύνταγμα. Πιστεύει το Συμβούλιο ότι θα ήταν πιο δύσκολη η άσκηση υπερεθνικής πολιτικής σε αυτόν τον τομέα εάν δεν υπήρχε η Συνθήκη Ευρατόμ ως νομική βάση;

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Schmit, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (FR) Ας αρχίσουμε με τη Συνθήκη Ευρατόμ. Πέραν της διάσκεψης, υπήρξαν πρωτοβουλίες που ζητούσαν ακριβώς μια μεταρρύθμιση της Συνθήκης Ευρατόμ. Στην πραγματικότητα, πιστεύω ότι ίσως είναι καιρός να προχωρήσουμε σε μια εις βάθος μεταρρύθμιση αυτής της Συνθήκης. Γνωρίζουμε, ωστόσο, ότι αυτή η μεταρρύθμιση συνιστά ένα εξαιρετικά δυσχερές εγχείρημα, δεδομένου ότι τα κράτη μέλη δεν συμμερίζονται την ίδια προσέγγιση στο θέμα της ανάπτυξης του πυρηνικού τομέα. Εξάλλου, ορισμένα εξ αυτών πιστεύουν ότι ο πυρηνικός τομέας απλώς δεν πρέπει να αναπτυχθεί. Αυτός είναι εν μέρει ο λόγος που παραμένουμε σε αδιέξοδο.

Για το θέμα της αποθήκευσης, σας έχω ήδη πει ότι διεξάγονται διαβουλεύσεις μεταξύ εμπειρογνωμόνων για να βρεθούν καλύτερα μέσα διασφάλισης της αποθήκευσης των πυρηνικών αποβλήτων. Μπορώ να σας εγγυηθώ ότι, στο πλαίσιο των εργασιών που διεξάγονται αυτή την περίοδο, η Προεδρία θα πράξει το παν για την προώθηση αυτού του ζητήματος, λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια και τη μέγιστη προστασία του περιβάλλοντος καθώς και των ανθρώπων.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ.11 της κ. Ρόδης Κράτσα-Τσαγκαροπούλου (H-0312/05)

Θέμα: Αναστολή του νέου Ποινικού Κώδικα στην Τουρκία

Πρόσφατα, ο τούρκος πρωθυπουργός Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή του αποφάσισε την αναστολή της έναρξης ισχύος του νέου αναθεωρημένου Ποινικού Κώδικα της χώρας, όπως προβλεπόταν κανονικά να γίνει αυτόν τον μήνα.

Με δεδομένο ότι η αναθεώρηση και η θέση σε εφαρμογή του Ποινικού Κώδικα αποτελούσε βασική επιταγή των κοινοτικών οργάνων για τη σύγκλιση της Τουρκίας με το ευρωπαϊκό κοινοτικό κεκτημένο, πώς κρίνει το Συμβούλιο αυτή την αναβολή; Έχει ενημερωθεί επίσημα από την τουρκική κυβέρνηση για τους λόγους αυτής της αναστολής αλλά και την τελική ημερομηνία που θα τεθεί σε ισχύ ο νέος Ποινικός Κώδικας και, αν ναι, ποια απάντηση έδωσε στην τουρκική κυβέρνηση; Πιστεύει ότι η μη εφαρμογή του θα είχε συνέπειες ως προς την έναρξη των διαπραγματεύσεων με την υποψήφια χώρα στις 3 Οκτωβρίου 2005;

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Schmit, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (FR) Ο Ποινικός Κώδικας αποτελεί ένα από τα έξι ειδικά νομοθετικά κείμενα που αναφέρει η Επιτροπή στη σύστασή της του Οκτωβρίου 2004, το οποίο, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 16ης και 17ης Δεκεμβρίου 2004, πρέπει να τεθεί σε ισχύ πριν από την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων.

Η Ένωση είναι σε γνώση της απόφασης που έλαβε η τουρκική κυβέρνηση για αναβολή της ημερομηνίας θέσης σε ισχύ του Κώδικα. Οι τουρκικές αρχές διευκρίνισαν ότι η θέση σε ισχύ του νέου Ποινικού Κώδικα προβλεπόταν στο εξής για την 1η Ιουνίου 2005 αντί για την 1η Απριλίου 2005. Η Τουρκία ανακοίνωσε την πρόθεσή της να επωφεληθεί αυτής της ευκαιρίας, προκειμένου να επιφέρει στο κείμενο τροποποιήσεις με σκοπό ιδιαίτερα τη βελτίωση των διατάξεων που αφορούν την ελευθερία έκφρασης και την ελευθερία του Τύπου.

Στην πρόσφατη συνεδρίαση που έλαβε χώρα μεταξύ του Συμβουλίου Σύνδεσης και της Τουρκίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρθηκε σε αυτό το σημαντικό θέμα και ενθάρρυνε την Τουρκία να επανεξετάσει τις διατάξεις του, με σκοπό να ανταποκριθεί στις ανησυχίες της Ένωσης στον τομέα αυτό και να ενεργήσει σύμφωνα με τις αρχές και τα κριτήρια της Κοπεγχάγης.

 
  
MPphoto
 
 

  Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου (PPE-DE). Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα, πιο συγκεκριμένα, να ρωτήσω: παρακολουθείτε εσείς την πρόοδο της αναθεώρησης του ποινικού κώδικα, των κατευθύνσεων που παίρνει και του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής; Ποια συγκεκριμένη απαίτηση έχετε εσείς; Έχετε θέσει χρονοδιάγραμμα; Θα αποτελέσει, προ της 3ης Οκτωβρίου, ένα σοβαρό θέμα για σας στην εξέταση των κριτηρίων και των υποχρεώσεων της Τουρκίας;

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Schmit, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (FR) Πιστεύω ειλικρινά ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο παρακολουθούν πολύ στενά τις εξελίξεις σχετικά με αυτό το κρίσιμο και σημαντικό θέμα. Στο στάδιο αυτό, δεν έχω κανέναν λόγο να αμφιβάλλω για τη σταθερή πρόθεση των τουρκικών αρχών να εγκρίνουν και να θέσουν σε εφαρμογή έναν Ποινικό Κώδικα που θα έχει αναθεωρηθεί σωστά για τους λόγους που σας ανέφερα. Για τον λόγο αυτό, πιστεύω ότι δεν υπάρχει λόγος να αμφισβητούμε τις αποφάσεις που έχει λάβει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ.12 του κ. Δημητρίου Παπαδημούλη (H-0317/05)

Θέμα: Θανατική ποινή

Με αφορμή την ενδεχόμενη θανατική καταδίκη του Σαντάμ Χουσεΐν και με δεδομένα την κατηγορηματική θέση της ΕΕ υπέρ της κατάργησης ή της μη εκτέλεσης της θανατικής ποινής καθώς και υπέρ του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη, αλλά και τη δήλωση του προέδρου του Ιράκ, σύμφωνα με την οποία το να υπογράψει την εκτέλεση του Σαντάμ αντιβαίνει στις πεποιθήσεις του περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των οποίων είναι υπέρμαχος, και στις αρχές του υπέρ της κατάργησης της θανατικής ποινής, θα μπορούσε το Συμβούλιο να με πληροφορήσει σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, προκειμένου να καταστήσει για άλλη μία φορά σαφή την αντίθεση της ΕΕ σε κάθε περίπτωση θανατικής ποινής;

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Schmit, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (FR) Η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ της κατάργησης της θανατικής ποινής είναι ευρέως γνωστή· τη θέση αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει ενεργά στις σχέσεις της με τρίτες χώρες καθώς και σε πολυμερές επίπεδο, σύμφωνα με τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη θανατική ποινή.

Τον Ιούλιο 2004, το Συμβούλιο αντέδρασε όταν πληροφορήθηκε την επαναφορά της θανατικής ποινής στο Ιράκ, εγείροντας επανειλημμένα το θέμα αυτό ενώπιον των ιρακινών αρχών, και θα εξακολουθήσει να το πράττει και στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Αδάμος Αδάμου (GUE/NGL), αναπληρωτής συντάκτης. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την απάντηση που δώσατε στην ερώτηση του κ. Παπαδημούλη. Εγώ δεν έχω να κάνω κανένα σχόλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ.13 της κ. Doris Pack (H-0319/05)

Θέμα: Η διασφάλιση της δυνατότητας συμμετοχής στις εκλογές και των ίσων ευκαιριών για τα κόμματα της ουγγρικής μειονότητας στη Ρουμανία

Οι όροι συμμετοχής στις εκλογές για τα κόμματα εθνοτικών μειονοτήτων στη Ρουμανία προβλέπονται δια νόμου ως εξής: να είναι μέλη τουλάχιστον το 15% της εθνοτικής μειονότητας και να συγκεντρώνουν άνω των 300 υπογραφών σε καθεμιά από τις 15 περιφέρειες της Ρουμανίας. Η σύνοδος του Συμβουλίου της Ευρώπης της 16ης Ιουλίου 2004 διαπίστωσε ότι κανένας από αυτούς τους όρους δεν εφαρμόστηκε στα κόμματα που εκπροσωπούνται στο κοινοβούλιο. Η Επιτροπή της Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης δήλωσε στις 6 Δεκεμβρίου 2004 ότι οι όροι που προβλέπονται για τις εθνικές μειονότητες, προκειμένου να προτείνουν τους υποψηφίους τους, είναι απαγορευτικοί (γνώμη αριθ. 300/2004), δηλαδή είναι αδύνατον να ικανοποιηθούν αυτοί οι όροι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει στην έκθεσή της σχετικά με τη Ρουμανία ότι η συμμετοχή κομμάτων από εθνικές και εθνοτικές μειονότητες στις εκλογές δυσχεραίνεται σοβαρά από εμπόδια διοικητικού χαρακτήρα.

Ποιες επιπλέον πληροφορίες διαθέτει το Συμβούλιο όσον αφορά αυτή την κατάσταση στη Ρουμανία; Ποια μέτρα έχει λάβει για να βελτιώσει την κατάσταση; Ποια μέτρα σχεδιάζει να λάβει, ενόψει της επικείμενης προσχώρησης της Ρουμανίας, για να αλλάξει την κατάσταση και να διασφαλίσει ότι οι εθνικές και εθνοτικές μειονότητες έχουν πρόσβαση στη δημοκρατική εκπροσώπηση σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα;

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Schmit, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (FR) Όπως ακριβώς η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο, έτσι και το Συμβούλιο δεν έπαυσε να υπογραμμίζει, καθ’ όλη τη διαδικασία της διεύρυνσης, την ιδιαίτερη σημασία της προστασίας των μειονοτήτων καθώς και των ίσων ευκαιριών όσον αφορά την πολιτική εκπροσώπηση αυτών των μειονοτήτων.

Ειδικότερα, κατά την τελευταία συνεδρίαση του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Ρουμανίας, δηλαδή πριν από την υπογραφή της συνθήκης προσχώρησης, η Ένωση υπογράμμισε ότι ο πολιτικός πλουραλισμός αποτελεί ουσιώδη αρχή κάθε δημοκρατίας και ότι είναι θεμελιωδώς συνδεδεμένος με τη συμμόρφωση προς τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης. Η Ένωση παρότρυνε τη Ρουμανία να τροποποιήσει όλες τις περιοριστικές νομοθετικές διατάξεις σχετικά με τα πολιτικά κόμματα και τη διοργάνωση των τοπικών εκλογών, που είχαν, στο παρελθόν, εμποδίσει ορισμένα κόμματα να συμμετάσχουν στις εκλογές.

Το Συμβούλιο έχει πλήρη επίγνωση των προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζουν ορισμένα νέα πολιτικά κόμματα που εκπροσωπούν εθνοτικές μειονότητες στη Ρουμανία προκειμένου να μπορέσουν να συμμετάσχουν στις εκλογές. Η εξέλιξη αυτών των θεμάτων θα συνεχίσει να παρακολουθείται από τη σκοπιά των πολιτικών κριτηρίων της Κοπεγχάγης στην ενισχυμένη παρακολούθηση των προενταξιακών προετοιμασιών της Ρουμανίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ.14 της κ. Diana Wallis (H-0322/05)

Θέμα: Επικύρωση της Σύμβασης της Χάγης της 19ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά με την αρμοδιότητα, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση, την εκτέλεση και τη συνεργασία σε ζητήματα γονικής μέριμνας και μέτρων προστασίας του παιδιού

Τα κράτη μέλη συμφώνησαν επί δύο θεμελιωδών διεθνών μέσων για την προστασία των παιδιών και των οικογενειών τους. Το ένα είναι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1347/2000(1) του Συμβουλίου περί της διεθνούς δικαιοδοσίας, αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας. Το άλλο είναι η Σύμβαση της Χάγης του 1996 που αφορά θέματα γονικής μέριμνας σε σχέσεις μεταξύ κρατών της ΕΕ και τρίτων χωρών. Ως συμπληρωματικά μέσα, είχε σχεδιασθεί να αρχίσουν να ισχύουν από κοινού περίπου το ίδιο χρονικό διάστημα.

Τα κράτη μέλη έπρεπε να υποβάλουν τα προς επικύρωση μέσα πριν από την 1η Ιανουαρίου 2005. Μπορεί το Συμβούλιο να επιβεβαιώσει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ισπανία έχουν σταματήσει τη διαδικασία όσον αφορά την εφαρμογή της Σύμβασης στο Γιβραλτάρ; Σκοπεύει η Προεδρία να αναφέρει ποια μέτρα σχεδιάζει να λάβει για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, ούτως ώστε να υπάρξει νομικό πλαίσιο σε περιπτώσεις απαγωγών παιδιών μεταξύ ΕΕ και τρίτων χωρών;

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Schmit, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (FR) Το Συμβούλιο θα ήθελε να επισημάνει στη βουλευτή ότι εκτιμά πως η Σύμβαση σχετικά με την αρμοδιότητα, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση, την εκτέλεση και τη συνεργασία σε ζητήματα γονικής μέριμνας και μέτρων προστασίας του παιδιού, που συνήφθη στη Χάγη στις 19 Οκτωβρίου 1996, αποτελεί πολύτιμη συμβολή στην προστασία των παιδιών σε διεθνές επίπεδο και, κατά συνέπεια, μπορούμε να ελπίζουμε ότι αυτές οι διατάξεις θα εφαρμοστούν χωρίς καθυστέρηση. Αυτά είχε κατά νου το Συμβούλιο όταν έλαβε την απόφαση, στις 19 Δεκεμβρίου 2002, να καλέσει τα κράτη μέλη να υπογράψουν αυτή τη Σύμβαση προς το συμφέρον της Κοινότητας.

Όσον αφορά την επικύρωση αυτής της Σύμβασης, το Συμβούλιο θα ήθελε να επισημάνει στη βουλευτή ότι υπάρχει γενική συμφωνία για τη σκοπιμότητα επικύρωσής της, και ότι παραμένει ένα άλλο πρόβλημα, το οποίο αφορά το Γιβραλτάρ. Το Συμβούλιο αναμένει ότι θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια από τα δύο κράτη μέλη, προκειμένου να εξευρεθεί λύση στο θέμα αυτό, ώστε να καταστεί δυνατή η επικύρωση της Σύμβασης από όλα τα κράτη μέλη προς όφελος της Κοινότητας, ει δυνατόν πριν από το τέλος του 2005.

 
  
MPphoto
 
 

  Diana Wallis (ALDE). (ΕΝ) Ευχαριστώ τον Πρόεδρο, αλλά πιστεύω ότι η Σύμβαση επρόκειτο να επικυρωθεί τον Μάρτιο. Επιστολές από τη διάσκεψη της Χάγης έχουν μείνει αναπάντητες, και αυτό στέλνει ένα πολύ φτωχό μήνυμα στους γονείς και σε άλλους που θα επιθυμούσαν να επωφεληθούν από αυτή τη Σύμβαση, τόσο στην Κοινότητα όσο και σε τρίτες χώρες. Στέλνει επίσης ένα ατυχές μήνυμα στον υπόλοιπο κόσμο. Ελπίζω η διαβεβαίωσή σας ότι θα τεθεί σε ισχύ πριν από το τέλος του έτους να αποδειχθεί σωστή.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ.15 του κ. Ryszard Czarnecki (H-0323/05)

Θέμα: Προϋπολογισμός για την περίοδο 2004-2007

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμβιβασμός σχετικά με τον προϋπολογισμό για την περίοδο 2004-2007 κατά τη διάρκεια της Προεδρίας του Λουξεμβούργου, δεν υπάρχει κίνδυνος να παραταθεί η επίλυση αυτού του ζητήματος έως τις αρχές του 2006; Δεν είναι πιθανό η βρετανική Προεδρία να δείξει απρόθυμη να λάβει τελική θέση επί του ζητήματος;

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Schmit, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (FR) Σε απάντηση στην ερώτηση αυτή και στις προτάσεις που έχουν διατυπωθεί, μπορώ μόνο να επαναλάβω ότι η Προεδρία του Λουξεμβούργου παραμένει σταθερά αποφασισμένη να επιτύχει πολιτική συμφωνία για τις δημοσιονομικές προοπτικές τον Ιούνιο 2005. Αυτή είναι άλλωστε η θέση της μεγάλης πλειοψηφίας των βουλευτών του Κοινοβουλίου σας. Συνεπώς, κανένα άλλο σενάριο δεν εξετάζεται και η παρούσα Προεδρία δεν έχει καμία αμφιβολία ότι, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, οι μελλοντικές Προεδρίες θα αναλάβουν με σοβαρότητα τις ευθύνες που τους αναλογούν.

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki (NI).(PL) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου, ο οποίος μας ενημερώνει ότι η Προεδρία είναι αποφασισμένη να καταλήξει σε συμφωνία. Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Με ανησυχούν, ωστόσο, κάπως οι τελευταίες πληροφορίες που λαμβάνουμε σχετικά με τον συμβιβασμό αυτό, καθόσον οι όροι υλοποίησής του θα ήταν εξαιρετικά άνισοι για τα νέα κράτη μέλη, όπως την Πολωνία, και πολύ περισσότερο ίσως για την Τσεχική Δημοκρατία και την Ουγγαρία. Κατά τη γνώμη μου, είναι απολύτως αναγκαίο να επιτευχθεί συμβιβασμός κατά τη διάρκεια της Προεδρίας του Λουξεμβούργου ή, με άλλα λόγια, το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Εύχομαι, για χάρη της Προεδρίας αλλά και όλων μας, να επιτευχθεί όντως ένας τέτοιος συμβιβασμός, αλλά η γνώμη μου είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε να τύχει ευνοϊκής υποδοχής και στις χώρες μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Schmit, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (FR) Η Προεδρία του Λουξεμβούργου υπολογίζει στη σταθερή και αποφασιστική υποστήριξη του Κοινοβουλίου σας, προκειμένου να καταλήξει σε συμφωνία. Ελπίζω, εξάλλου, ότι με την καλή θέληση όλων των κυβερνήσεων, θα μπορέσουμε να το επιτύχουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ.16 της κ. Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (H-0327/05)

Θέμα: Ευρωπαϊκός Όμιλος Διασυνοριακής Συνεργασίας (ΕΟΔΣ)

Έχοντας υπόψη τη συζήτηση σχετικά με το θέμα των αρχών που θα διέπουν τη λειτουργία, τη χρηματοδότηση και τον έλεγχο ενός παντελώς νέου μέσου, όπως είναι ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Διασυνοριακής Συνεργασίας (ΕΟΔΣ), ποια είναι η αρχική θέση του Συμβουλίου και προς ποια κατεύθυνση κατευθύνονται οι συζητήσεις σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο σύστασης αυτού του μέσου και τις προοπτικές για τη μελλοντική του ανάπτυξη;

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Schmit, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (FR) Ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Διασυνοριακής Συνεργασίας αποτελεί το αντικείμενο πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που κατέθεσε η Επιτροπή στις 14 Ιουλίου 2004. Αυτή η πρόταση κανονισμού εξετάζεται από μία από τις ομάδες εργασίας του Συμβουλίου η οποία πρωτίστως επικεντρώνεται σε διαρθρωτικά μέτρα. Μετά από συζητήσεις που διεξήχθησαν στους κόλπους αυτής της ομάδας από το περασμένο καλοκαίρι, η Προεδρία παρουσίασε στις 19 Απριλίου ένα συμβιβαστικό κείμενο στο οποίο το κοινό είχε δυνατότητα πρόσβασης το οποίο χρησιμεύει ως βάση για το έργο που εκτελείται από την ομάδα, η οποία είναι επιφορτισμένη με διαρθρωτικά μέτρα. Είναι λοιπόν αδύνατο να πούμε στο στάδιο αυτό ποια θα είναι η θέση του Συμβουλίου όταν περατωθεί αυτή η συζήτηση. Είναι προφανές ότι, καθώς πρόκειται για κανονισμό που έχει εγκριθεί σύμφωνα με τη διαδικασία συναπόφασης, το Κοινοβούλιο συμμετέχει στη διαδικασία.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE).(PL) Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου. Γνωρίζω, βεβαίως, αυτή την πρόταση κανονισμού· θέλω, όμως, να θέσω μία σειρά ερωτημάτων προς το Συμβούλιο, προκειμένου να πληροφορηθώ τις απόψεις του. Στο άρθρο 159, παράγραφος 3, της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας προβλέπεται η θέσπιση ειδικών δράσεων, πέρα από τα πλαίσια των ταμείων, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής που περιγράφονται στη Συνθήκη. Θέλω, συνεπώς, να ρωτήσω τι είδους δράσεις είναι αυτές και κατά πόσο υπάρχουν σχέδια για τη δημιουργία νέων ταμείων προς τον σκοπό αυτό; Επιπλέον, οι αναφορές σε υπερεθνική, διαπεριφερειακή και διασυνοριακή συνεργασία εμφανίζονται κυρίως στην αιτιολογική έκθεση της πρότασης κανονισμού. Στα τελευταία άρθρα τονίζεται μόνο η διασυνοριακή συνεργασία. Θέλω να με ενημερώσετε αν αυτό σημαίνει ότι η συνεργασία αυτή θα περιοριστεί ή αν οι δυνατότητες συνεργασίας που προσφέρονταν μέχρι στιγμής στο πλαίσιο του INTERREG IIIΑ θα συνεχίσουν να υφίστανται.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Schmit, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (FR) Στην πραγματικότητα, αναφέρεστε στο τρίτο εδάφιο του άρθρο 159 της Συνθήκης, το οποίο προβλέπει ότι μπορούν να λαμβάνονται ειδικά μέτρα, εκτός των ταμείων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο του ίδιου άρθρου, για την πραγματοποίηση του στόχου της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής. Μπορεί να αφορά δράσεις διασυνοριακής συνεργασίας ή άλλες διαρθρωτικές δράσεις.

Δεν είμαι σε θέση να σας παράσχω περισσότερες πληροφορίες, δεδομένου ότι το έργο της ομάδας εργασίας είναι ακριβώς ο καθορισμός των λοιπών διαρθρωτικών δράσεων, οι οποίες μπορεί να αποτελέσουν το αντικείμενο αυτών των μέτρων που προβλέπονται στο τρίτο εδάφιο του άρθρου 159.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Δεδομένου ότι ο συντάκτης της απουσιάζει, η ερώτηση αριθ. 17 καθίσταται άκυρη.

Ερώτηση αριθ.18 του κ. Johan Van Hecke (H-0332/05)

Θέμα: Ενίσχυση της εκλογικής διαδικασίας στο Μπουρούντι

Σε δήλωσή της, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε τη χαρά της για την ικανοποιητική έκβαση του δημοψηφίσματος σχετικά με το νέο Σύνταγμα στο Μπουρούντι, αλλά συγχρόνως παρότρυνε τη χώρα αυτή να υλοποιήσει το συντομότερο δυνατόν τα υπόλοιπα στάδια της εκλογικής διαδικασίας, τα οποία προβλέπονται στις ειρηνευτικές συμφωνίες.

Ποιες συγκεκριμένες πρωτοβουλίες έχουν ήδη αναλάβει το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη για να στηρίξουν την εκλογική διαδικασία στο Μπουρούντι και να συμβάλουν στη διατήρηση της σταθερότητας στη χώρα και μετά τις εκλογές;

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Schmit, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (FR) Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί και εφαρμόζει με προσοχή την ειρηνευτική διαδικασία στο Μπουρούντι. Στο πλαίσιο αυτό, καλωσορίζει την ομαλή διεξαγωγή του δημοψηφίσματος για την έγκριση νέου Συντάγματος, που διοργανώθηκε στο Μπουρούντι στις 28 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους. Η έγκριση του Συντάγματος αποτελούσε ουσιαστικό βήμα στην πορεία αποκατάστασης της ειρήνης και της σταθερότητας στο Μπουρούντι και στις περιοχές των Μεγάλων Λιμνών συνολικά.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για την κατάπαυση του πυρός και της τριετούς μεταβατικής περιόδου, η Ένωση διατήρησε στενή επαφή με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στο Μπουρούντι, είτε μέσω της παρουσίας του κ. Ajello, του ειδικού απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε μέσω αρκετών επισκέψεων που πραγματοποιήθηκαν από τις διαδοχικές Προεδρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η στήριξή μας εκφράστηκε με πολλές δηλώσεις και διαβήματα που έγιναν όχι μόνο στο ίδιο το Μπουρούντι αλλά επίσης και στα όμορα κράτη και στη Νότιο Αφρική. Είναι, άλλωστε, αυτή η τελευταία που ανέλαβε την πρωτοβουλία των διαπραγματεύσεων για την κατάπαυση του πυρός, καταρχάς υπό την αιγίδα του προέδρου Μαντέλα και, στη συνέχεια, υπό την αιγίδα του αντιπροέδρου κ. Zuma.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνέβαλε στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης αφρικανικών στρατευμάτων στο Μπουρούντι, προτού αναλάβει στη συνέχεια τα ηνία η Αφρικανική Ένωση, ενώ εξακολουθεί να προσφέρει τη βοήθειά της στην παρούσα αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στη χώρα αυτή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υποσχεθεί 4,4 εκατομμύρια ευρώ για τη διοργάνωση των εκλογών και, σε συνεργασία με την περιφερειακή πρωτοβουλία, ασκεί πιέσεις με σκοπό τον καθορισμό εκλογικού χρονοδιαγράμματος πριν από την εκπνοή της μεταβατικής περιόδου, η οποία προσφάτως παρατάθηκε έως τις 26 Αυγούστου.

Η οικονομική συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εκλογές καλύπτει το ένα τρίτο του συνολικού προϋπολογισμού που διατίθεται σε αυτές. Ετοιμάζουμε επίσης αποστολή παρατηρητών η οποία θα είναι παρούσα στο Μπουρούντι για τις βουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν στις 4 Ιουλίου. Το εθνικό ενδεικτικό πρόγραμμα, που υπογράφηκε τον Αύγουστο 2003 στο πλαίσιο του 9ου ΕΤΑ, κατανέμει 172 εκατομμύρια ευρώ στο Μπουρούντι, πρωτίστως στους τομείς της αγροτικής ανάπτυξης, της δημοσιονομικής βοήθειας και της χρηστής διακυβέρνησης, τομείς οι οποίοι, αν λάβουν στήριξη, θα μπορούσαν να συμβάλουν στη διατήρηση της μακροπρόθεσμης σταθερότητας στη χώρα μετά τη διεξαγωγή των εκλογών.

 
  
MPphoto
 
 

  Johan Van Hecke (ALDE). (FR) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα απλώς να ευχαριστήσω τον κ. υπουργό για αυτή την εξαιρετικά σαφή απάντηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ.19 του κ. Hans-Peter Martin (H-0334/05)

Θέμα: Νέο καθεστώς για τους βουλευτές

Επί του παρόντος, καταβάλλονται νέες προσπάθειες για τη θέσπιση καθεστώτος για τους ευρωβουλευτές. Στόχος αυτών των προσπαθειών δεν είναι απλώς η δημιουργία ενός κατάλληλου γενικού συστήματος αποδοχών και αποζημιώσεων αλλά και η διασφάλιση διαφάνειας και η κατάργηση πολυάριθμων προνομίων που απολαμβάνουν μέχρι σήμερα οι ευρωβουλευτές, στα οποία συγκαταλέγονται υπερβολικά υψηλές ημερήσιες αποζημιώσεις, κατ’ αποκοπή ποσά για έξοδα γραφείου χωρίς προσκόμιση αποδεικτικών των πραγματικών εξόδων, υπερβολικά γενναιόδωρο καθεστώς για την επιστροφή εξόδων ασθενείας από τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου καθώς και δωρεάν ασφάλεια ζωής.

Με ποιον τρόπο σκοπεύει το Συμβούλιο να επηρεάσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχέση με τη διαδικασία περιορισμού των προνομίων και διασφάλισης της διαφάνειας;

Είναι το Συμβούλιο διατεθειμένο να δημοσιοποιήσει το πλήρες έγγραφο των θέσεών του σχετικά με το καθεστώς των βουλευτών, το οποίο υπέβαλε στις 26 Απριλίου 2005, υπό τη μορφή που αποτέλεσε τη βάση των διαπραγματεύσεων;

Με ποιον τρόπο προτίθεται το Συμβούλιο να αποτρέψει την εισαγωγή νέων προνομίων με έμμεσο τρόπο –όπως π.χ. μέσω αποφάσεων των Κοσμητόρων του Κοινοβουλίου– και με ποιους τρόπους δύναται το Συμβούλιο να απαιτήσει ή/και να επιβάλει στο Κοινοβούλιο τη συνετή και αποτελεσματική χρήση των πόρων του προϋπολογισμού του;

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Schmit, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (FR) Το θέμα του καθεστώτος των βουλευτών, που αποτελεί το αντικείμενο της ερώτησης, και ιδιαίτερα οι αρχές που πρέπει να εφαρμόζονται για την επιστροφή των εξόδων των ευρωβουλευτών, αποτελούν αυτή τη στιγμή αντικείμενο διαπραγματεύσεων και συζητήσεων που διεξάγονται μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Επί του παρόντος, δεν μπορώ να δηλώσω περισσότερα, δεδομένου ότι οι συζητήσεις αυτές συνεχίζονται, και, κατά συνέπεια, θα ήταν πρόωρο σήμερα να προβούμε σε αναλυτικότερα σχόλια για το θέμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Peter Martin (NI). (DE) Κύριε Πρόεδρε, σας θέτω πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις, σας παρακαλώ λοιπόν να τις απαντήσετε.

Ποια αντίρρηση υπάρχει για τη δημοσιοποίηση του εγγράφου θέσεων; Η ερώτησή μου αφορά θέσεις και εσείς αναφέρεστε στην εισαγωγή της ερώτησής μου. Πρέπει να πω στο Συμβούλιο ότι η Ώρα των Ερωτήσεων δεν έχει νόημα έτσι. Τι συμβαίνει με το έγγραφο θέσεων της 26ης Απριλίου 2005; Γιατί δεν μπορούμε να το δούμε; Είναι εξαιρετικής σημασίας για εμάς. Θα σας διάβαζα τις ερωτήσεις μου αν δεν είχαν περάσει τα 30 μου δευτερόλεπτα. Σας παρακαλώ να μας δώσετε μία απάντηση!

 
  
MPphoto
 
 

  Piia-Noora Kauppi (PPE-DE). (ΕΝ) Πληροφορηθήκαμε ότι η Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων συζήτησε αυτό το θέμα σήμερα και ότι θα εξεταστεί από τις νομικές υπηρεσίες του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου και κατόπιν θα εγκριθεί στη συνεδρίαση του Συμβουλίου στις 23 Μαΐου. Μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε ότι, όταν ληφθεί η τελική απόφαση του Συμβουλίου, θα έχουμε πρόσβαση σε πλήρη τεκμηρίωση προτού το Κοινοβούλιο πάρει την τελική του απόφαση; Μπορείτε να υποσχεθείτε ότι θα μας δοθούν όλες οι πληροφορίες επ’ αυτού και μπορείτε να επιβεβαιώσετε αυτό το χρονοδιάγραμμα;

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Hedh (PSE).(SV) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να δηλώσω ότι συμφωνώ με τη θέση του κ. Martin ότι εμείς οι ευρωβουλευτές έχουμε πολλά προνόμια τα οποία δεν είναι απολύτως απαραίτητα. Εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα να ακούσω μια γνώμη από την πλευρά του Συμβουλίου όσον αφορά τις αποζημιώσεις για έξοδα ταξιδίου. Μπορώ να δηλώσω ότι εμείς οι Σοσιαλδημοκράτες επιστρέφουμε το σύνολο του ποσού εκτός από τις πραγματικές δαπάνες ταξιδίου. Στην περίπτωσή μου, το αντίστοιχο ποσό ανερχόταν σε 6 300 ευρώ για ένα μόλις εξάμηνο. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα χρήματα για να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα στην ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Schmit, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (FR) Καταρχάς, οφείλω να διορθώσω την κ. Kauppi, καθώς δεν υπήρξε συνεδρίαση της Επιτροπής Μονίμων Αντιπροσώπων· συνεπώς, η Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων δεν είχε τη δυνατότητα να συζητήσει οποιαδήποτε πρόταση όσον αφορά το καθεστώς των βουλευτών.

Μπορώ απλώς να επιβεβαιώσω ότι διεξάγεται συζήτηση για πολλές από τις πτυχές του καθεστώτος των βουλευτών, η οποία επικεντρώνεται πρωτίστως στα βασικά σημεία των προτάσεων που είχε προτείνει το Κοινοβούλιο στο Συμβούλιο πριν από περίπου δύο χρόνια. Παρεμπιπτόντως, θα υπενθυμίσω ότι είναι ευθύνη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ορίσει το καθεστώς, κατόπιν βεβαίως έγκρισης του Συμβουλίου. Θα προσθέσω ότι το Συμβούλιο ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την έγκριση του καθεστώτος των βουλευτών, τουλάχιστον όσο και το Κοινοβούλιό σας. Μόλις επιτευχθεί συμφωνία, πιστεύω ότι το καθεστώς θα μπορέσει να τεθεί σε ισχύ, αν το Κοινοβούλιο το επιθυμεί.

Όσον αφορά όλα αυτά τα πραγματικά ζητήματα, πρέπει να ληφθούν αποφάσεις, σύμφωνα με τον Κανονισμό, από το ίδιο το Κοινοβούλιο. Μπορώ επίσης να σας διαβεβαιώσω, κ. Martin, ότι το Συμβούλιο αποδίδει μεγάλη σημασία στη διαφάνεια όσον αφορά τις δαπάνες. Δεν είστε μόνος· το Συμβούλιο επιμένει εξίσου με εσάς στο σημείο αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ.20 του κ. Paulo Casaca (H-0340/05)

Θέμα: Χρήση γενικού κανόνα για ειδικό σκοπό

Μία από τις δύο εταιρείες επεξεργασίας ζάχαρης στην Πορτογαλία –που λαμβάνει ενίσχυση από την Επιτροπή– έλαβε περιοριστικά μέτρα κατά της εταιρείας παραγωγής ζάχαρης από τεύτλα των Αζορών, με στόχο την απαγόρευση αποστολών ζάχαρης από τις Αζόρες, ισχυριζόμενη ότι οι παραδοσιακές αποστολές της εν λόγω εταιρείας έπρεπε να υπολογιστούν με βάση τον μέσο όρο των τριών ετών (1989, 1990 και 1991), κατά τα οποία δεν πραγματοποιήθηκαν αποστολές.

Η πορτογαλική δικαιοσύνη υπέβαλε αίτηση προδικαστικής απόφασης προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το οποίο έδωσε διευκρινίσεις (C-0282/00), με αποτέλεσμα η πορτογαλική δικαιοσύνη να απορρίψει την αγωγή που είχε υποβάλει η Επιτροπή – απόφαση κατά της οποίας έχει κατατεθεί προσφυγή.

Η Επιτροπή, η οποία δεν συμμορφώθηκε με την απόφαση, προσπαθεί με κάθε μέσο να την ανατρέψει. Ένα από τα μέσα που χρησιμοποίησε ήταν η τροποποίηση των όρων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1600/1992(2), βάσει των οποίων το Δικαστήριο δεν έχει έως σήμερα δικαιώσει την Επιτροπή. Ο κανονισμός τροποποιήθηκε κατά τρόπο ώστε οι παραδοσιακές αποστολές των Αζορών να υπολογίζονται πλέον με βάση τον μέσο όρο των ετών 1989, 1990 και 1991 – γεγονός που ισοδυναμεί με την απαγόρευσή τους.

Η τροποποίηση που προτείνει η Επιτροπή (CΟΜ(2004)0687 τελικό) στο άρθρο 4 του κανονισμού συνιστά κατά συνέπεια τροποποίηση γενικού κανόνα, με αποκλειστικό στόχο την απαγόρευση του ανταγωνισμού από τα ζαχαρότευτλα των Αζορών.

Δεν θεωρεί το Συμβούλιο ότι η τροποποίηση γενικών κανόνων για ειδικό σκοπό είναι παράνομη; Δεν εκτιμά το Συμβούλιο ότι η χρήση της εξουσίας πρωτοβουλίας, προκειμένου να κερδηθεί νομοθετικά ό,τι χάθηκε στο Δικαστήριο του Λουξεμβούργου συνιστά κατάχρηση εξουσίας;

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Schmit, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (FR) Το θέμα που εγείρεται σε αυτή την ερώτηση αποτελεί το αντικείμενο της πρότασης κανονισμού που παρουσίασε η Επιτροπή στις 24 Οκτωβρίου 2004 και προβλέπει ειδικά μέτρα στον τομέα της γεωργίας για τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιοχές της Ένωσης. Αυτή η πρόταση κανονισμού συζητήθηκε σε γενικές γραμμές σε μία από τις ομάδες εργασίας του Συμβουλίου. Η Προεδρία του Λουξεμβούργου θα συγκαλέσει χωρίς καθυστέρηση νέα συνεδρίαση αυτής της ομάδας, ώστε να επιταχυνθούν οι προσπάθειες με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας σε επίπεδο Συμβουλίου μόλις το Συμβούλιο θα έχει τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση του εν λόγω κανονισμού. Όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασκεί το δικό της δικαίωμα πρωτοβουλίας που προβλέπεται στις Συνθήκες, δεν είναι αρμοδιότητα του Συμβουλίου να διατυπώσει γνώμη επ’ αυτού.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Casaca (PSE).(PT) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς, θέλω να σας συγχαρώ και να σας απευθύνω τις καλύτερες ευχές μου, καθόσον αυτή είναι η πρώτη φορά που λαμβάνω τον λόγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων σας.

Θέλω επίσης, με την άδειά σας, να ευχαριστήσω την Προεδρία του Συμβουλίου για την προσοχή με την οποία χειρίστηκε ένα ζήτημα το οποίο είναι σημαντικό, παρότι αφορά μια απομακρυσμένη μειονότητα της ΕΕ. Η ερώτησή μου, κύριε Πρόεδρε, είναι αν η Προεδρία του Λουξεμβούργου σκοπεύει να συνεχίσει, έως και τη λήψη της οριστικής απόφασης, να αντιμετωπίζει αυτό το θέμα με το ενδιαφέρον και την προσοχή που του έχει αφιερώσει μέχρι στιγμής και, συνεπώς, αν θα συνεχίσει να υφίσταται το ίδιο επίπεδο προσήλωσης στην προσπάθεια επίλυσής του.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Schmit, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (FR) Σας ευχαριστώ πολύ για τις ευχές επιτυχίας που μας απευθύνετε.

Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η Προεδρία του Λουξεμβούργου αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στα προβλήματα των ιδιαίτερα απομακρυσμένων περιοχών και, στη συγκεκριμένη περίπτωση, στα προβλήματα της καλλιέργειας σε αυτές τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιοχές. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να φέρουμε σε αίσιο πέρας τον φάκελο αυτό, σύμφωνα με τις ευχές σας.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η ερώτηση αριθ. 21 έχει αποσυρθεί. Δεδομένου ότι οι συντάκτες τους απουσιάζουν, οι ερωτήσεις αριθ. 22 και 23 καθίστανται άκυρες.

Ερώτηση αριθ.24 του κ. Seán Ó Neachtain (H-0347/05)

Θέμα: Παλαιστίνη

Σύμφωνα με το Συμβούλιο, η παροχή βοήθειας στην Παλαιστινιακή Αρχή στην καίρια προσπάθειά της να αναλάβει ευθύνη για τη δημόσια τάξη και τη βελτίωση της πολιτικής αστυνομίας και της ικανότητας επιβολής του νόμου είναι και θα παραμείνει προτεραιότητα της ΕΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ δημιούργησε προσφάτως ένα γραφείο συντονισμού της ΕΕ για την υποστήριξη της παλαιστινιακής αστυνομίας στη Ραμάλα.

Θα μπορούσε ο Προεδρεύων του Συμβουλίου να γνωστοποιήσει τις ακριβείς αρμοδιότητες του «γραφείου» αυτού και να αναφέρει τα δημοσιονομικά μέσα που θα διατεθούν, προκειμένου να είναι σε θέση να επιτελέσει τα καθήκοντά του κατά τρόπο ουσιαστικό;

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Schmit, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (FR) Το γραφείο συντονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποστήριξη της παλαιστινιακής αστυνομίας υποστηρίζει τον ειδικό εντεταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή. Στα καθήκοντα του ειδικού εντεταλμένου περιλαμβάνεται ο συντονισμός της βοήθειας που χορηγούν τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, αν είναι απαραίτητο, και της βοήθειας που συνεισφέρουν οι διεθνείς χορηγοί στην παλαιστινιακή πολιτική αστυνομία. Λειτουργεί σε συνεργασία με την παλαιστινιακή αρχή. Με τον τρόπο αυτό, παρέχει πρακτικές συμβουλές τόσο στην πολιτική παλαιστινιακή αστυνομία όσο και σε αυτούς που είναι επιφορτισμένοι με θέματα αστυνομίας στους κόλπους της παλαιστινιακής αρχής. Σε στρατηγικό επίπεδο, είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση συνδέσμων με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη και επιβλέπει τη μεταρρύθμιση της αστυνομίας. Η μονάδα περιλαμβάνει τέσσερις υψηλόβαθμους αστυνομικούς συμβούλους της ΕΕ και έναν τοπικό επικεφαλής του γραφείου. Ο διορισμός δύο επιπλέον συμβούλων βρίσκεται σε εξέλιξη.

Με βάση το υπόμνημα συμφωνίας μεταξύ του ειδικού εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κ. Marc Otte, και του τμήματος διεθνούς ανάπτυξης της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, το κόστος ανάπτυξης και λειτουργίας για το πρώτο έτος χρηματοδοτήθηκε από το Ηνωμένο Βασίλειο με το ποσό των 390 000 ευρώ. Ένα πρόσθετο ποσό 220 000 ευρώ έχει χορηγηθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο για ένα πρόγραμμα βοήθειας για την υποστήριξη μικρών επενδύσεων, το οποίο διαχειρίζεται το γραφείο συντονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα καθήκοντα του γραφείου συντονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνουν τον εντοπισμό, την υποβολή προτάσεων και τη βοήθεια στη διαχείριση αριθμού ειδικών προγραμμάτων διμερούς βοήθειας, εκ των οποίων ορισμένα έχουν ήδη ξεκινήσει. Τα προγράμματα αυτά στοχεύουν ιδιαίτερα στην ανακαίνιση του κέντρου εκπαίδευσης της αστυνομίας στην Ιεριχώ, στη διασφάλιση της εκπαίδευσης και της παροχής εξοπλισμού για την τήρηση του νόμου και της τάξης καθώς και στη διενέργεια ελέγχου της υποδομής και του εξοπλισμού επικοινωνιών.

Τα προγράμματα αυτά, που χρηματοδοτούνται και υλοποιούνται από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλους χορηγούς, αποτελούν μεγάλο μέρος του σημαντικού ποσού οικονομικής και υλικοτεχνικής βοήθειας που χορηγείται στην πολιτική παλαιστινιακή αστυνομία. Την εποπτεία του κατάλληλου και ουσιώδους μηχανισμού για την υλοποίησή τους, επιπλέον του στρατηγικού πλαισίου, έχει το γραφείο συντονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τους μισθούς και τις δαπάνες στέγασης των υψηλόβαθμων αστυνομικών συμβούλων αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη τα οποία τους αποσπούν και πρέπει να θεωρούνται συμπληρωματικές συνεισφορές. Παρέχεται επίσης διοικητική υποστήριξη από την αστυνομική μονάδα που εδρεύει στις Βρυξέλλες.

Το σχήμα που αρχικά επελέγη για την οργάνωση του γραφείου συντονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσιάζει το πλεονέκτημα ότι από διοικητικής άποψης είναι ελαφρό και ευέλικτο, γεγονός που επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκρίνεται, με ταχύτητα, με αποτελεσματικότητα, και στο κατάλληλο πλαίσιο, στις ανάγκες της παλαιστινιακής πολιτικής αστυνομίας· ανάγκες οι οποίες εντοπίζονται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής που δίδει το Συμβούλιο και υπογραμμίζονται στην ερώτηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Ó Neachtain (UEN). (EN) Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Προεδρεύοντα για την αναλυτικότατη απάντησή του. Αυτή η εργασία είναι πολύ ενθαρρυντική. Θα μπορούσε να υποδείξει ο Προεδρεύων εάν θα συνεχιστεί, με πρόσθετη συλλογική ευθύνη, στο μέλλον; Αυτό το είδος συνεργασίας είναι ζωτικής σημασίας σήμερα.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Rübig (PPE-DE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, η ερώτησή μου αφορά το γραφείο συντονισμού στη Ραμάλα, όπου ένα από τα κύρια προβλήματα είναι η ανεργία. Θεωρείτε δυνατό το γραφείο αυτό να συντονίσει και τις οικονομικές δραστηριότητες που αφορούν την Ευρώπη και το παλαιστινιακό κράτος;

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Schmit, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (FR) Καταρχάς, σχετικά με τα θέματα ασφάλειας, μπορώ απλώς να πω ότι, λαμβανομένης υπόψη της προόδου η οποία αρχίζει τώρα να διαγράφεται, και ενόψει των εκλογών οι οποίες διεξήχθησαν στα παλαιστινιακά εδάφη, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναλάβει ισχυρότερη δέσμευση, προκειμένου να συμβάλει στην εφαρμογή όλων των διατάξεων ασφάλειας που θα επιτρέψουν να συνεχιστεί η ειρηνευτική διαδικασία και να πετύχουμε έτσι τον στόχο ο οποίος είναι η δημιουργία παλαιστινιακού κράτους.

Όσον αφορά την οικονομική συνεργασία, πρέπει να μελετηθεί ο βαθμός στον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της σημαντικής οικονομικής βοήθειας που χορηγεί στα παλαιστινιακά εδάφη, συμβάλλει στην υποστήριξη του συγκεκριμένου γραφείου.

Γνωρίζετε τώρα ότι ο κ. Wolfensohn θα εκπροσωπήσει την Παγκόσμια Τράπεζα στα παλαιστινιακά εδάφη για τον συντονισμό των μέτρων οικονομικής βοήθειας: συζητήσαμε επί του θέματος σήμερα το πρωί. Θα πρέπει να εργαστούμε σε στενή συνεργασία με το γραφείο του κ. Wolfensohn και θα πρέπει να εξετάσουμε κατά πόσο το ευρωπαϊκό γραφείο προσφέρει το κατάλληλο πλαίσιο, ώστε αυτή η συνεργασία να μπορέσει πραγματικά να υλοποιηθεί και να είναι όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Δεδομένου ότι έχει εκπνεύσει ο προβλεπόμενος χρόνος για την Ώρα των Ερωτήσεων, οι ερωτήσεις 25 έως και 28 θα απαντηθούν γραπτώς(3).

Η Ώρα των Ερωτήσεων έληξε.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Crowley (UEN). (ΕΝ) Επί της διαδικασίας, ζητώ συγνώμη από τον Προεδρεύοντα και από εσάς, κύριε Πρόεδρε, διότι δεν ήμουν παρών για την ερώτησή μου. Συμμετείχα σε μία άλλη συνεδρίαση στο κτίριο Winston Churchill και, μέχρι να επιστρέψω εδώ, η ερώτηση είχε καταστεί άκυρη.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η επισήμανσή σας θα καταγραφεί στα πρακτικά, κύριε Crowley. Εν πάση περιπτώσει, επαναλαμβάνω αυτό που δήλωσα νωρίτερα: θεωρώ ότι η Ώρα των Ερωτήσεων έχει λήξει.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 18.20 και συνεχίζεται στις 21.05)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. McMILLAN-SCOTT
Αντιπροέδρου

 
  

(1) ΕΕ L 160, 30.6.2000, σελ. 19.
(2) ΕΕ L 173, 27.6.1992, σελ. 1.
(3) Βλ. παράρτημα «Ώρα των Ερωτήσεων».

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου