Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 11 maj 2005 - Strasbourg EUT-utgåva

23. Avslutande av sammanträdet
  

(Sammanträdet avslutades kl. 00.10.)

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy