Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Kolmapäev, 11. mai 2005 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungi algus
 2.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 3.Maailmapank
 4.Olukord Kõrgõzstanis ja Kesk-Aasias
 5.Hääletused
 6.Eritoiduks ettenähtud toiduained
 7.Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamine
 8.Kartulitärklise tootmise kvoodisüsteem
 9.Kutsekvalifikatsioonide tunnustamine
 10.Puu- ja köögiviljaturu ühise korralduse lihtsustamine
 11.Tööaja korraldus
 12.Pidulik istung
 13.Hääletuse kohta selgituste andmine
 14.Hääletuse parandused (vt protokoll)
 15.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 16.Euroopa tulevik kuuskümmend aastat pärast teist maailmasõda
 17.Infotund (nõukogu)
 18.2006. eelarveaasta
 19.Parlamendi 2006. eelarveaasta tulude ja kulude esialgne eelarvestus
 20.Euroopa välisteenistus
 21.Doha vooru hindamine Maailma Kaubandusorganisatsiooni peanõukogu 1. augusti 2004. aasta otsuse järel
 22.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 23.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (604 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (1076 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika