Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Mandag den 6. juni 2005 - Strasbourg EUT-udgave

Infrastruktur for geografisk information i Fællesskabet (INSPIRE)
MPphoto
 
 

  Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er betænkning (A6-0108/2005) af Brepoels for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Fællesskabet (INSPIRE) (KOM(2004)0516 - C6-0099/2004 - 2004/0175(COD)).

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik