Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Δευτέρα 6 Ιουνίου 2005 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

Υποδομή χωρικών πληροφοριών στην Κοινότητα (INSPIRE)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (Α6-0108/2005) της κ. Brepoels, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Κοινότητα (INSPIRE) (COM(2004)0516 – C6-0099/2004 – 2004/0175(COD)).

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου