Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Volledige tekst 
Debatten
Maandag 6 juni 2005 - Straatsburg Uitgave PB

Infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (INSPIRE)
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. Aan de orde is het verslag (A6-0108/2005) van Frederika Brepoels, namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, over een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (INSPIRE) (COM(2004)0516 – C6-0099/2004 – 2004/0175(COD)).

 
Juridische mededeling - Privacybeleid