Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Mandag den 6. juni 2005 - Strasbourg EUT-udgave

Genforsikringsvirksomhed
MPphoto
 
 

  Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er betænkning (A6-0146/2005) af Skinner for Økonomi- og Valutaudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om genforsikringsvirksomhed og om ændring af Rådets direktiver 73/239/EØF og 92/49/EØF og direktiverne 98/78/EF og 2002/83/EF (KOM(2004)0273 - C6-0038/2004 - 2004/0097(COD)).

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik