Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 Hakemisto 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Maanantai 6. kesäkuuta 2005 - Strasbourg EUVL-painos

Jälleenvakuutus
MPphoto
 
 

  Puhemies. Esityslistalla on seuraavana Skinnerin laatima talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietintö (A6-0146/2005) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jälleenvakuutuksesta ja neuvoston direktiivien 73/239/ETY ja 92/49/ETY sekä direktiivien 98/78/EY ja 2002/83/EY muuttamisesta

(KOM(2004)0273 C6-0038/2004 2004/0097(COD)).

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö