Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 All text 
Debatter
Måndagen den 6 juni 2005 - Strasbourg EUT-utgåva

Återförsäkring
MPphoto
 
 

  Talmannen. – Nästa punkt är ett betänkande (A6-0146/2005) av Peter Skinner för utskottet för ekonomi och valutafrågor om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om återförsäkring och om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG och 92/49/EEG samt direktiv 98/78/EG och 2002/83/EG (KOM(2004)0273 – C6-0038/2004 – 2004/0097(COD)).

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy