Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Tisdagen den 7 juni 2005 - Strasbourg EUT-utgåva

12. Utbyte av uppgifter i fråga om grova brott, inbegripet terroristdåd
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy