Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Debatter
Tisdagen den 7 juni 2005 - Strasbourg EUT-utgåva

17. Terroristattacker; förebyggande arbete, beredskap och insatser
  

- Efter omröstningen om ändringsförslag 7

 
  
MPphoto
 
 

  Vytautas Landsbergis (PPE-DE).(EN) Herr talman! Skäl C skulle kunna ändras genom ett tillägg av några få enkla ord, eftersom det främsta behovet är en tydlig definition av politisk terror och terrorism. Jag anser detta vara ett logiskt påpekande, eftersom ingen kan säga att det är bättre att inte ha en definition eller att det inte är lönt att anstränga sig. Jag skulle därför vilja be er att stödja detta förslag.

 
  
  

(Eftersom minst 37 ledamöter motsatte sig det muntliga ändringsförslaget, förkastades det.)

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy