Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Tirsdag den 7. juni 2005 - StrasbourgEUT-udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter: se protokollen
 3.Område med frihed, sikkerhed og retfærdighed (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 4.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 5.Bekæmpelse af terrorisme
 6.Afstemningstid
 7.Transeuropæiske net på energiområdet
 8.Energieffektivitet og energitjenester
 9.Infrastruktur for geografisk information i Fællesskabet (INSPIRE)
 10.Genforsikringsvirksomhed
 11.Støtte til udvikling af landdistrikterne
 12.Dataudveksling i forbindelse med bekæmpelse af terrorisme og andre alvorlige former for kriminalitet
 13.Informationsudveksling vedrørende terrorhandlinger
 14.Bekæmpelse af kriminalitet og strafbare handlinger, herunder terrorisme
 15.Beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser og bekæmpelse af svig
 16.EU's handlingsplan for bekæmpelse af terrorisme
 17.Terrorangreb: forebyggelse, forberedelse og reaktion
 18.Beskyttelse af kritisk infrastruktur i forbindelse med bekæmpelse af terrorisme
 19.Bekæmpelse af finansiering af terrorisme
 20.Informationsudveksling, efterretning og samarbejde vedrørende terrorhandlinger
 21.Stemmeforklaringer
 22.Stemmerettelser: se protokollen
 23.Godkendelse af protokollen fra det foregående møde: se protokollen
 24.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 25.Politikudfordringer og budgetmidler i det udvidede EU 2007-2013
 26.Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)
 27.Beskyttelse af mindretal og anti-diskriminationspolitikker i et udvidet Europa
 28.Forbindelserne mellem lovlig indvandring og ulovlig indvandring
 29.Kontrol med likvide midler
 30.Punktafgiftspligtige varer
 31.Patienters mobilitet og sundhedspleje i EU
 32.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 33.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
EUT-udgave (666 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
EUT-udgave (1677 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik