Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 7 Ιουνίου 2005 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Καταπολέμηση της τρομοκρατίας
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
 7.Προσανατολισμοί για τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα της ενέργειας
 8.Ενεργειακή απόδοση στις τελικές χρήσεις, ενεργειακές υπηρεσίες
 9.Υποδομή χωρικών πληροφοριών στην Κοινότητα (INSPIRE)
 10.Αντασφάλιση
 11.Στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης μέσω του ΕΓΤΑΑ
 12.Ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα σοβαρά αδικήματα, περιλαμβανομένων των τρομοκρατικών εγκλημάτων
 13.Ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία όσον αφορά τα τρομοκρατικά εγκλήματα (απόφαση)
 14.Πρόληψη, διερεύνηση, εντοπισμός και δίωξη του εγκλήματος και των εν γένει ποινικών αδικημάτων, στα οποία περιλαμβάνεται και η τρομοκρατία
 15.Προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων και καταπολέμηση της απάτης
 16.Σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της τρομοκρατίας
 17.Τρομοκρατικές επιθέσεις: πρόληψη, προετοιμασία και αντίδραση
 18.Προστασία των κρίσιμων υποδομών στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας
 19.Καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
 20.Ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία όσον αφορά τα τρομοκρατικά εγκλήματα
 21.Αιτιολογήσεις ψήφου
 22.Διορθώσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 23.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 24.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 25.Πολιτικές προκλήσεις και δημοσιονομικά μέσα της διευρυμένης Ένωσης 2007-2013
 26.Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
 27.Προστασία των μειονοτήτων και πολιτικές κατά των διακρίσεων σε μια διευρυμένη Ευρώπη
 28.Σχέσεις μεταξύ νόμιμης και παράνομης μετανάστευσης και ένταξη των μεταναστών
 29.Έλεγχος των κινήσεων ρευστών διαθεσίμων
 30.Προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης
 31.Κινητικότητα των ασθενών και μελλοντικές εξελίξεις υγειονομικής περίθαλψης
 32.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 33.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (1203 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (1284 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου