Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Teisipäev, 7. juuni 2005 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 3.Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vt protokoll)
 4.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vt protokoll)
 5.Terrorismivastane võitlus
 6.Hääletused
 7.Üleeuroopaliste energiavõrkude suunised
 8.Energia lõppkasutuse tõhusus, energiateenused
 9.Ühenduse ruumiandmete infrastruktuur (INSPIRE)
 10.Edasikindlustus
 11.Maaelu arengu toetamine EAFRD kaudu
 12.Andmete vahetamine võitluses terroriaktide ja teiste raskete õigusrikkumistega
 13.Terroriaktidega seotud teabevahetus ja koostöö (otsus)
 14.Kuritegude, sealhulgas terrorismi tõkestamine, uurimine, avastamine ja selle eest vastutusele võtmine
 15.Ühenduste finantshuvide kaitse ja pettusevastane võitlus
 16.Euroopa Liidu terrorismivastane tegevuskava
 17.Terrorirünnakud: ärahoidmine, ettevalmistamine ja reageerimine
 18.Kriitilise infrastruktuuri kaitse terrorismivastases võitluses
 19.Võitlus terrorismi rahastamisega
 20.Terrorirünnakuid puudutav teabevahetus ja koostöö
 21.Hääletuse kohta selgituste andmine
 22.Hääletuse parandused (vt protokoll)
 23.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 24.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 25.Laienenud liidu poliitilised väljakutsed ja eelarvevahendid (2007-2013)
 26.Infotund (küsimused Euroopa Komisjonile)
 27.Vähemuste kaitse ja diskrimineerimisvastane poliitika laienenud Euroopas
 28.Seadusliku ja ebaseadusliku sisserände vaheline seos ja ümberasujate lõimimine
 29.Sularaha liikumise kontroll
 30.Aktsiisiga maksustatav kaup
 31.Patsientide liikuvus ja tervishoiualased arengud
 32.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 33.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (770 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (1296 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika