Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Tiistai 7. kesäkuuta 2005 - StrasbourgEUVL-painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 3.Vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 4.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 5.EU:n terrorismin vastainen toimintasuunnitelma
 6.Äänestykset
 7.Euroopan laajuisia energiaverkkoja koskevat suuntaviivat
 8.Energian loppukäytön tehokkuus ja energiapalvelut
 9.Yhteisön paikkatietoinfrastruktuuri (INSPIRE)
 10.Jälleenvakuutus
 11.Maaseuturahaston tuki maaseudun kehittämiselle
 12.Tietojen ja tiedustelutietojen vaihto vakavien rikosten, kuten terroritekojen, osalta
 13.Terrorismirikoksia koskeva tiedonvaihto
 14.Tietojen säilyttäminen rikosten, terrorismi mukaan lukien, torjumiseksi
 15.Yhteisön taloudellisten etujen suojaaminen ja petostentorjunta
 16.EU:n terrorismin vastainen toimintasuunnitelma
 17.Terrori-iskujen ehkäiseminen, niihin varautuminen ja niihin reagoiminen
 18.riittisten infrastruktuurien suojaaminen osana terrorismin torjuntaa
 19.Terrorismin rahoituksen vastaiset toimet
 20.Terrorismirikoksiin liittyvä tietojenvaihto ja yhteistyö
 21.Äänestysselitykset
 22.Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 23.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 24.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpanot: ks. pöytäkirja
 25.Politiikan haasteet ja rahoitusmahdollisuudet laajentuneessa unionissa 2007–2013
 26.Kyselytunti (komissiolle esitettävät kysymykset)
 27.Vähemmistöjen suojelu ja syrjinnänvastaiset toimet laajentuneessa EU:ssa
 28.Laillisen ja laittoman maahanmuuton kytkökset sekä maahanmuuttajien kotouttaminen
 29.Käteisrahan valvonta
 30.Valmisteveron alaiset tuotteet
 31.Potilaiden liikkuvuus ja terveydenhuollon kehityssuuntaukset Euroopan unionissa
 32.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 33.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (714 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (1644 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö