Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Antradienis, 2005 m. birželio 7 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Plenarinio posėdžio atidarymas
 2.Pateikti dokumentai (žr.protokolą)
 3.Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokolą)
 4.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokolą)
 5.Kova prieš terorizmą
 6.Balsavimui skirtas laikas
 7.Transeuropiniai tinklai energetikos srityje
 8.Galutinio energijos naudojimo efektyvumo gerinimas, energijos tiekimo paslaugos
 9.Bendrijos erdvės informacijos infrastruktūra (INSPIRE)
 10.Perdraudimas
 11.EŽŪKPF parama kaimo plėtrai
 12.Keitimasis informacija ir žvalgybos informacija, ypač informacija apie sunkius nusikaltimus ir teroro aktus
 13.Keitimasis informacija ir bendradarbiavimas nusikaltimų, susijusių su terorizmu srityje
 14.Baudžiamųjų veikų, įskaitant terorizmą, užkardymas, tyrimas ir nustatymas, bei patraukimas baudžiamojon atsakomybėn
 15.Bendrijų finansinių interesų apsauga ir kova prieš sukčiavimą
 16.Europos Sąjungos veiksmų prieš terorizmą planas
 17.Teroristiniai išpuoliai: prevencija, parengtis jiems ir reagavimas
 18.Ypatingos svarbos infrastruktūros objektų apsauga kovojant su terorizmu
 19.Kova su terorizmo finansavimu
 20.Keitimasis informacija ir žvalgybos informacija, susijusia su teroro aktais
 21.Paaiškinimai dėl balsavimo
 22.Balsavimo pataisymai (žr. protokolą)
 23.Ankstesnio posėdžio protokolų tvirtinimas (žr. protokolą)
 24.Komitetų ir delegacijų sudėtis (žr. protokolą)
 25.Išsiplėtusios Europos Sąjungos 2007–2013 m. politiniai iššūkiai ir biudžeto lėšos
 26.Klausimų valanda (klausimai Komisijai)
 27.Mažumų apsauga ir politika prieš diskriminaciją išsiplėtusioje Europoje
 28.Legalios ir nelegalios migracijos santykis ir migrantų integracija
 29.Grynųjų pinigų judėjimo kontrolė
 30.Akcizais apmokestinami produktai
 31.Ligonių mobilumas ir sveikatos priežiūros raida Europos Sąjungoje
 32.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokolą)
 33.Posėdžio pabaiga
Diskusijos
Atnaujinta informacija (770 kb)
 
Diskusijos
Atnaujinta informacija (1296 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika