Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Dinsdag 7 juni 2005 - StraatsburgUitgave PB
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken: zie notulen
 3.Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid (bekendmaking van ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 4.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 5.Strijd tegen het terrorisme
 6.Stemming
 7.Richtsnoeren voor trans-Europese netwerken in de energiesector
 8.Energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten
 9.Infrastructuur voor geografische informatie in de Gemeenschap (INSPIRE)
 10.Herverzekering
 11.Steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds (ELFPO)
 12.Uitwisseling van informatie en inlichtingen ten aanzien van zware misdrijven, zoals terroristische daden
 13.Informatie-uitwisseling en samenwerking in verband met strafbare feiten van terroristische aard
 14.Voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten, daaronder begrepen terrorisme
 15.Bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen en fraudebestrijding
 16.EU-actieplan ter bestrijding van terrorisme
 17.Voorkomen van, zich voorbereiden op en beantwoorden van terroristische aanvallen
 18.Bescherming van kritieke infrastructuur in het kader van de terrorismebestrijding
 19.Strijd tegen de financiering van het terrorisme
 20.Uitwisseling van informatie en inlichtingen op het gebied van strafbare feiten van terroristische aard
 21.Stemverklaringen
 22.Rectificaties stemgedrag: zie notulen
 23.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 24.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 25.Beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen in de uitgebreide Unie 2007 -2013
 26.Vragenuur (vragen aan de Commissie)
 27.Bescherming van de minderheden en maatregelen ter bestrijding van discriminatie in een uitgebreid Europa
 28.Samenhang tussen legale en illegale immigratie en integratie van migranten
 29.Controle op de bewegingen van contant geld
 30.Accijnsproducten
 31.Mobiliteit van patiënten en ontwikkelingen in de gezondheidszorg
 32.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 33.Sluiting van de vergadering
Debatten
Uitgave PB (726 kb)
 
Debatten
Uitgave PB (1891 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid