Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Wtorek, 7 czerwca 2005 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów: patrz protokół
 3.Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (ogłoszenie złożonych projektów rezolucji): patrz protokół
 4.Debaty na temat przypadków łamania praw człowieka, demokracji i państwa prawa (ogłoszenie złożonych projektów rezolucji): patrz protokół
 5.Zwalczanie terroryzmu
 6.Głosowanie
 7.Transeuropejskie sieci energetyczne
 8.Wydajność energii końcowej
 9.Infrastruktura informacji przestrzennej we Wspólnocie (INSPIRE)
 10.Reasekuracja
 11.Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich przez EFRROW
 12.Wymiana informacji w odniesieniu do poważnych przestępstw, w tym aktów terrorystycznych
 13.Wymiana informacji i współpraca w odniesieniu do przestępstw terrorystycznych
 14.Zapobieganie, dochodzenie, wykrywanie i ściganie przestępczości i przestępstw, w tym terroryzmu
 15.Ochrona interesów finansowych Wspólnot i zwalczanie nadużyć finansowych
 16.Plan działania Unii Europejskiej w zakresie zwalczania terroryzmu
 17.Ataki terrorystyczne: zapobieganie, przygotowanie i odpowiedź
 18.Ochrona infrastruktury o kluczowym znaczeniu w ramach walki z terroryzmem
 19.Walka z finansowaniem terroryzmu
 20.Wymiana informacji i współpracy w odniesieniu do przestępstw o charakterze terrorystycznym
 21.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 22.Korekty do głosowania (patrz: protokół)
 23.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 24.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 25.Wyzwania polityczne i środki budżetowe (2007-2013)
 26.Czas na zapytania (zapytania do Komisji)
 27.Ochrona mniejszości i polityka zwalczania dyskryminacji w rozszerzonej Unii Europejskiej
 28.Zależności między imigracją legalną i nielegalną oraz integracja imigrantów
 29.Kontrola przepływu środków pieniężnych
 30.Wyroby objęte podatkiem akcyzowym
 31.Mobilność pacjentów i rozwój służby zdrowia
 32.Porządek dzienny następnego posiedzenia: patrz protokół
 33.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (770 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (1296 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności