Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Doslovný zápis z rozpráv
Utorok, 7. júna 2005 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 3.Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu
 4.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu
 5.Boj proti terorizmu
 6.Hlasovanie
 7.Usmernenia pre transeurópske siete v energetike
 8.Účinnosť konečnej spotreby energie, energetické služby
 9.Infraštruktúra pre priestorové informácie v Spoločenstve (INSPIRE)
 10.Zaistenie
 11.Podpora rozvoja vidieka prostredníctvom FEADER
 12.Výmena informácií, najmä o závažnej trestnej činnosti vrátane teroristických činov
 13.Výmena informácií a spolupráca v oblasti teroristických trestných činov (rozhodnutie)
 14.Prevencia, vyšetrovanie, odhaľovanie a stíhanie priestupkov a trestných činov vrátane terorizmu
 15.Ochrana finančných záujmov Spoločenstva a boj proti podvodom
 16.Akčný plán Európskej únie proti terorizmu
 17.Teroristické útoky: predchádzanie, príprava a reakcia
 18.Ochrana najdôležitejšej infraštruktúry v rámci boja proti terorizmu
 19.Boj proti financovaniu terorizmu
 20.Výmena informácií a spolupráca v oblasti teroristických trestných činov
 21.Vysvetlenia hlasovania
 22.Opravy výsledkov hlasovania: pozri zápisnicu
 23.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 24.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 25.Politické výzvy a rozpočtové prostriedky rozšírenej Únie na roky 2007 - 2013
 26.Hodina otázok (otázky pre Komisiu)
 27.Ochrana menšín a politiky proti diskrimináciám v rozšírenej Európe
 28.Vzťahy medzi legálnym a nelegálnym prisťahovalectvom a začlenenie prisťahovalcov
 29.Kontrola pohybov peňažných prostriedkov v hotovosti
 30.Výrobky podliehajúce spotrebnej dani
 31.Mobilita pacientov, vývoj v oblasti zdravotnej starostlivosti
 32.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 33.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (770 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (1296 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia