Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Dobesedni zapisi razprav
Torek, 7. junij 2005 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov: gl. zapisnik
 3.Območje svobode, varnosti in pravice (razglasitev vloženih predlogov): gl. zapisnik
 4.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razglasitev vloženih predlogov): gl. zapisnik
 5.Boj proti terorizmu
 6.Čas glasovanja
 7.Vseevropska energetska omrežja
 8.Učinkovita končna raba energije
 9.Infrastruktura za prostorske podatke v Skupnosti (INSPIRE)
 10.Pozavarovanje
 11.Podpiranje razvoja podeželja s strani EKSRP
 12.Izmenjava informacij in obveščevalnih podatkov (težja kazniva dejanja, vključno s terorističnimi dejanji)
 13.Izmenjava informacij o terorističnih kaznivih dejanjih
 14.Hramba podatkov z namenom boja zoper kazniva dejanja, vključno s terorizmom
 15.Varstvo finančnih interesov Skupnosti in boj proti prevaram
 16.Akcijski načrt EU za boj proti terorizmu
 17.Teroristični napadi: preprečevanje, pripravljenost in odziv
 18.Varovanje kritične infrastrukture
 19.Boj proti financiranju terorizma
 20.Izmenjava informacij in sodelovanje na področju kaznivih dejanj terorizma
 21.Obrazložitev glasovanja
 22.Popravki glasovanja (gl. zapisnik)
 23.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 24.Sestava odborov in delegacij: gl. zapisnik
 25.Politični izzivi in proračunska sredstva (2007-2013)
 26.Čas za vprašanja (vprašanja Komisiji)
 27.Varstvo manjšin in protidiskriminacijska politika v razširjeni Evropi
 28.Zakonito in nezakonito priseljevanje in vključevanje migrantov
 29.Kontrola gotovine ob vstopu v Skupnost ali izstopu iz nje
 30.Trošarinski proizvodi
 31.Mobilnost bolnikov in razvoj zdravstvenega varstva
 32.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 33.Zaključek seje
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (770 kb)
 
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (1296 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov