Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Tisdagen den 7 juni 2005 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument: se protokollet
 3.Området för frihet, säkerhet och rättvisa (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag): se protokollet
 4.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag): se protokollet
 5.Kampen mot terrorismen
 6.Omröstning
 7.Riktlinjer för transeuropeiska energinät
 8.Effektiv slutanvändning av energi
 9.Infrastruktur för geografisk information i gemenskapen (INSPIRE)
 10.Återförsäkring
 11.Stöd för landsbygdsutvecklingen från EJFLU
 12.Utbyte av uppgifter i fråga om grova brott, inbegripet terroristdåd
 13.Informationsutbyte och samarbete när det gäller terroristbrott
 14.Förebyggande, utredning, upptäckt och lagföring av brott och straffbara gärningar, inklusive terrorism
 15.Skydd av gemenskapens ekonomiska intressen och bedrägeribekämpning
 16.EU:s handlingsplan för bekämpande av terrorismen
 17.Terroristattacker; förebyggande arbete, beredskap och insatser
 18.Skydd av viktig infrastruktur i kampen mot terrorismen
 19.Kamp mot finansiering av terrorism
 20.Uppgiftsutbyte och samarbete när det gäller terroristbrott
 21.Röstförklaringar
 22.Rättelser till avgivna röster: se protokollet
 23.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 24.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 25.Politiska utmaningar och budgetmedel i en utvidgad union 2007-2013
 26.Frågestund (frågor till kommissionen)
 27.Minoritetsskydd och antidiskrimineringspolitik i ett utvidgat EU
 28.Sambandet mellan laglig och olaglig migration och integrationen av invandrare
 29.Kontroller av kontanta medel
 30.Punktskattepliktiga varor
 31.Patientrörlighet och utvecklingen av hälso- och sjukvården i EU
 32.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 33.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (696 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (1756 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy