Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Onsdag den 8. juni 2005 - Strasbourg EUT-udgave

Styrkelse af den europæiske konkurrenceevne
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE). - (EN) Hr. formand, jeg tror på tre ting: den europæiske økonomi, europæisk industri og dennes evne til at være konkurrencedygtig.

Men desværre hylder vi ofte idéen om konkurrencedygtighed, samtidig med at vi støtter initiativer, der udhuler den. F.eks. har kommissæren med rette fremhævet, at vi undertiden synes at have for mange regler, og at dette forøger bureaukratiet og produktionsomkostningerne. Sommetider er vi ikke opmærksomme på, at vi udhuler konkurrencedygtigheden med vores egne idéer og vores egen lovgivning. For nylig har vi sænket tærskelen i direktivet om arbejdstid. Det er helt klart noget, der er paradoksalt i forhold til konkurrencedygtighed.

Undertiden taler vi om investeringer i teknologiske fornyelser, og vi er afhængige af et partnerskab mellem den private og den offentlige sektor. Det er den måde, argumentet fremlægges på. Europa er ikke en ideel model for et sådant partnerskab. Vi prøver at begrænse forskningen på basis af vage moralske spørgsmål.

Endelig er der, lige så vel som man tilskynder til yderligere investeringer i fornyelse og forskning, en tendens, der går imod patenter. Vi må forstå, at vi må vælge, hvad vi vil prioritere.

(Bifald)

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik