Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Volledige tekst 
Debatten
Woensdag 8 juni 2005 - Straatsburg Uitgave PB

Versterking van de Europese concurrentiepositie
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE).(EN) Mijnheer de Voorzitter, ik geloof in drie dingen: de Europese economie, de Europese industrie en het vermogen van de Europese industrie om concurrerend te zijn.

Helaas verlenen we echter vaak lippendienst aan de idee van concurrentiekracht, terwijl we intussen initiatieven steunen die de concurrentiekracht juist ondermijnen. Zo heeft de commissaris terecht opgemerkt dat we soms geneigd zijn tot overregulering, hetgeen extra bureaucratie en productiekosten oplevert. Soms zijn we er ons niet eens van bewust dat we de concurrentiekracht met onze eigen ideeën en wetgeving uithollen. Onlangs hebben we de limiet in de arbeidstijdenrichtlijn verlaagd. Dit is natuurlijk heel paradoxaal gelet op de concurrentiekracht.

We praten soms over investeringen in technologische vernieuwing en dat we afhankelijk zijn van publiekprivate samenwerking. Dit is de manier waarop dit onderwerp naar voren wordt gebracht. Maar Europa is geen ideaal model voor publiekprivate samenwerking. Wij proberen onderzoek op basis van vage morele kwesties aan banden te leggen.

Tenslotte is er naast de bevordering van investeringen in innovatie en onderzoek een trend zichtbaar tegen het verlenen van octrooien. We dienen te beseffen dat we onze prioriteiten moeten stellen.

(Applaus)

 
Juridische mededeling - Privacybeleid