Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Onsdag den 8. juni 2005 - StrasbourgEUT-udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Skriftlige erklæringer (artikel 116): se protokollen
 3.Forberedelse af Det Europæiske Råd, herunder Den Europæiske Unions fremtid efter folkeafstemningerne om forfatningstraktaten (Bruxelles, den 16.-17. juni 2005)
 4.Velkomstord
 5.De politiske gruppers sammensætning: se protokollen
 6.Afstemningstid
 7.Mistillidsvotum til Kommissionen
 8.Politikudfordringer og budgetmidler i det udvidede EU 2007-2013
 9.Kontrol med likvide midler
 10.Punktafgiftspligtige varer
 11.Område med frihed, sikkerhed og retfærdighed
 12.Beskyttelse af mindretal og anti-diskriminationspolitikker i et udvidet Europa
 13.Stemmeforklaringer
 14.Stemmerettelser: se protokollen
 15.Godkendelse af protokollen fra det foregående møde: se protokollen
 16.Reformen af FN
 17.Transatlantiske forbindelser
 18.Situationen i Usbekistan
 19.Aftale mellem Kommissionen, medlemsstaterne og Philip Morris om bekæmpelse af svig
 20.Spørgetid (spørgsmål til Rådet)
 21.Budget/Økonomi
 22.Styrkelse af den europæiske konkurrenceevne
 23.Polycykliske aromatiske kulbrinter
 24.EF-patentet
 25.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 26.Hævelse af mødet
Forhandlinger
EUT-udgave (606 kb)
 
Forhandlinger
EUT-udgave (1539 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik