Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Kolmapäev, 8. juuni 2005 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungi algus
 2.Kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116) (vt protokoll)
 3.Ettevalmistused Euroopa Ülemkoguks, k.a Euroopa Liidu tulevikuks pärast põhiseaduse lepingu referendumeid (16.-17. juunil 2005 Brüsselis)
 4.Tervitus
 5.Fraktsioonide koosseis (vt protokoll)
 6.Hääletused
 7.Komisjonile umbusalduse avaldamise ettepanek
 8.Laienenud liidu poliitilised väljakutsed ja eelarvevahendid 2007-2013
 9.Sularaha liikumise kontroll
 10.Aktsiisiga maksustatav kaup
 11.Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
 12.Vähemuste kaitse ja diskrimineerimisvastane poliitika laienenud Euroopas
 13.Hääletuse kohta selgituste andmine
 14.Hääletuse parandused (vt protokoll)
 15.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 16.ÜRO reform
 17.Atlandiülesed suhted
 18.Olukord Usbekistanis
 19.Komisjon ja liikmesriigid / Philip Morris pettusevastase võitluse kokkulepe
 20.Infotund (küsimused nõukogule)
 21.Eelarve / Majandus
 22.Euroopa konkurentsivõime tugevdamine
 23.Polütsükliliste süsivesinike turustamine ja kasutamine täiteõlides ja rehvides
 24.Ühenduse patent
 25.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 26.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (679 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (1064 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika