Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Onsdagen den 8 juni 2005 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Skriftliga förklaringar (artikel 116): se protokollet
 3.Förberedelser för Europeiska rådets möte bl.a. beträffande Europeiska unionens framtid efter folkomröstningen om konstitutionen för Europa (Bryssel den 16-17 juni 2005)
 4.Välkomsthälsning
 5.De politiska gruppernas sammansättning: se protokollet
 6.Omröstning
 7.Förslag till misstroendeförklaring mot kommissionen
 8.Politiska utmaningar och budgetmedel i en utvidgad union 2007-2013
 9.Kontroller av kontanta medel
 10.Punktskattepliktiga varor
 11.Området för frihet, säkerhet och rättvisa
 12.Minoritetsskydd och antidiskrimineringspolitik i ett utvidgat EU
 13.Röstförklaringar
 14.Rättelser till avgivna röster: se protokollet
 15.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 16.Reform av FN
 17.Transatlantiska relationer
 18.Läget i Uzbekistan
 19.Överenskommelse mellan kommissionen/medlemsstaterna och Philip Morris för att bekämpa bedrägerier
 20.Frågestund (frågor till rådet)
 21.Budget / Ekonomi
 22.Förstärka den europeiska konkurrenskraften
 23.Polycykliska aromatiska kolväten
 24.Gemenskapspatent
 25.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 26.Avslutande av sammanträdet
Debatter
EUT-utgåva (626 kb)
 
Debatter
EUT-utgåva (1593 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy