Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Četrtek, 9. junij 2005 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Članstvo v političnih skupinah (gl. zapisnik)
 3.Predložitev dokumentov: gl. zapisnik
 4.Prerazporeditev sredstev: gl. zapisnik
 5.Trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov v Sredozemskem morju
 6.Ohranjanje delfinov
 7.Socialna vključenost v novih državah članicah
 8.Zahteva za odpravo poslanske imunitete (g. PANELLE)
 9.Čas glasovanja
 10.Ohranjanje delfinov
 11.Krepitev evropske konkurenčnosti
 12.Proračunsko stanje in gospodarske politike
 13.Policiklični aromatski ogljikovodiki
 14.Postopek v zvezi s čezmernim primanjkljajem
 15.Trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov v Sredozemskem morju
 16.Zakonito in nezakonito priseljevanje in vključevanje migrantov
 17.Mobilnost bolnikov in razvoj zdravstvenega varstva
 18.Reforma OZN
 19.Čezatlantski odnosi
 20.Uzbekistan
 21.Zaposlovanje in produktivnost
 22.Obrazložitev glasovanja
 23.Popravki glasovanja (gl. zapisnik)
 24.Sprejetje zapisnika predhodne seje (gl. zapisnik)
 25.Dnevni red naslednjega zasedanja (gl. zapisnik)
 26.Socialna vključenost v novih državah članicah (nadaljevanje)
 27.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 115 Poslovnika EP)
 28.Bolivija
 29.Svoboda tiska v Alžiriji
 30.Azerbajdžan
 31.Čas glasovanja
 32.Bolivija
 33.Svoboda tiska v Alžiriji
 34.Azerbajdžan
 35.Socialna vključenost v novih državah članicah
 36.Obrazložitev glasovanja
 37.Popravki glasovanja (gl. zapisnik)
 38.Sklepi o nekaterih dokumentih (gl. zapisnik)
 39.Sestava Parlamenta (gl. zapisnik)
 40.Pisne izjave (člen 116) (gl. zapisnik)
 41.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji: gl. zapisnik
 42.Časovni razpored prihodnjih sej (gl. zapisnik)
 43.Prekinitev zasedanja
 PRILOGA
Razprave
Pregledana izdaja (577 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov