Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Tirsdag den 5. juli 2005 - Strasbourg EUT-udgave

Computer-implementerede opfindelsers patenterbarhed
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE). - (EN) Hr. formand, forhandlingen om computerimplementerede opfindelser har været interessant og passioneret, men desværre har de fleste talere et sort/hvidt syn på sagen. Vi er alle klar over, at dette er et meget komplekst emne. Det hjælper ikke at slå over i bibelsk terminologi, for det sætter stadig de forskellige argumenter i bås. På den ene side har vi hørt, at hvis vi med hensyn til dette direktiv ikke står last og brast med patenter generelt, vil vi kvæle innovationen og gøre Europa mindre konkurrencedygtigt. Vi vil således gå imod det, vi har forsøgt at opnå gennem Lissabon-dagsordenen.

På den anden side har vi hørt, at patentregler vil medføre mere bureaukrati og påvirke forbrugerne. En taler sagde, at det vil være en trussel mod demokratiet. Personligt mener jeg, at vi skal anlægge et globalt syn på hele denne sag.

For det første er det meningsløst at holde os inden for Europa i denne sag uden at tage højde for hele spørgsmålet om patenter.

For det andet er det, hvad angår Europas stilling i en globaliseret verden, meningsløst, hvis vi vedtager retsakter uden for en international lovgivningsstruktur, der tilskynder andre kontinenter og udviklingslande eller industrialiserede lande til at deltage på internationalt plan.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik