Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τρίτη 5 Ιουλίου 2005 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

Δυνατότητα κατοχύρωσης των εφευρέσεων που εφαρμόζονται σε υπολογιστή
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, η συζήτηση για τις εφευρέσεις που εφαρμόζονται σε υπολογιστή υπήρξε ενδιαφέρουσα και έντονη, αλλά, δυστυχώς, οι περισσότεροι των ομιλητών κινήθηκαν μεταξύ της επιλογής του μαύρου ή του λευκού. Καθένας μπορεί να αντιληφθεί ότι το θέμα αυτό είναι εξαιρετικά περίπλοκο. Προβαίνοντας σε χαρακτηρισμούς βιβλικής εμπνεύσεως δεν συμβάλλουμε στην επίλυσή του διότι εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε αποσπασματικά τα διάφορα επιχειρήματα. Από τη μια πλευρά, ακούσαμε, για την οδηγία αυτή, ότι, εάν δεν υποστηρίξουμε την πλευρά των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας εν γένει, θα καταστρέψουμε την καινοτομία και θα καταστήσουμε την Ευρώπη λιγότερο ανταγωνιστική. Συνεπώς, θα ερχόμαστε σε αντίθεση με τους στόχους που προσπαθούμε να επιτύχουμε μέσω της στρατηγικής της Λισαβόνας.

Από την άλλη πλευρά, ακούσαμε ότι, εάν θεσπιστούν ρυθμίσεις για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, θα δημιουργηθεί περαιτέρω γραφειοκρατική επιβάρυνση και θα υπάρξουν συνέπειες για τους καταναλωτές. Σύμφωνα με μια παρέμβαση, μια τέτοια ρύθμιση απειλεί τη δημοκρατία. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι οφείλουμε να εξετάσουμε το θέμα συνολικά και σε διεθνές επίπεδο.

Πρώτον, δεν έχει νόημα σε αυτό το θέμα να εστιαζόμαστε στην Ευρώπη, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη το συνολικό ζήτημα των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Δεύτερον, όσον αφορά τη θέση της Ευρώπης σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο, δεν έχει νόημα να νομοθετούμε χωρίς να εντασσόμαστε σε ένα διεθνές νομοθετικό σύστημα το οποίο θα ενθαρρύνει τις άλλες ηπείρους και τις αναπτυσσόμενες ή ανεπτυγμένες χώρες να συμμετάσχουν σε ένα διεθνές πλαίσιο.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου