Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 5 Ιουλίου 2005 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

23. Αιτιολογήσεις ψήφου
  

Έκθεση Daul (A6-0192/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Mulder (ALDE), Jan Mulder (ALDE), γραπτώς. (NL) Τα μέλη του Λαϊκού Κόμματος για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία, της Ομάδας της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη, απείχαν της ψηφοφορίας σε σχέση με την οδηγία για την καταπολέμηση των κυστογόνων νηματωδών της πατάτας, διότι θεωρούν ότι αυτή η οδηγία παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας σε σύγκριση με τη σοβαρότητα του θέματος και επίσης επειδή παραβιάζει την αρχή της επικουρικότητας. Η εφαρμογή αυτής της οδηγίας θα οδηγήσει σε υψηλό κόστος, ως αποτέλεσμα της υποχρέωσης που θεσπίζει η οδηγία να λαμβάνονται πολλά δείγματα. Η οδηγία θα σημαίνει επίσης υψηλό διοικητικό κόστος σε σχέση με τα μητρώα στοιχείων τα οποία θα πρέπει να δημιουργηθούν. Θέλουμε να προσθέσουμε ότι αυτά τα κόστη κατά πάσα πιθανότητα θα επιμεριστούν στις κυβερνήσεις των κρατών μελών και στους αντίστοιχους κλάδους με διαφορετικό τρόπο, και αυτό θα οδηγήσει σε στρέβλωση του ανταγωνισμού.

 
  
  

Έκθεση Florenz (A6-0187/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης διότι έχω την αίσθηση ότι η συμφωνία που εξετάζουμε θα συμβάλει αποφασιστικά στην προστασία των αποδημητικών υδρόβιων πτηνών. Κατά συνέπεια, θα αντιμετωπίσει τόσο τις περιβαλλοντικές ανησυχίες ιδίως όσον αφορά τα εν λόγω πτηνά όσο και το γενικότερο ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος. Το τελευταίο είναι ένα θέμα το οποίο μας αγγίζει ιδιαιτέρως, τόσο σε σχέση με τα οφέλη τα οποία μπορεί να αντλήσει κάθε κράτος μέλος από το περιβάλλον του όσο και, σε πολιτικό επίπεδο, σε σχέση με την κληρονομιά της προστασίας την οποία θα κληροδοτήσουμε στις μελλοντικές γενιές.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin, David (PSE), γραπτώς. – (EN) Υπερψήφισα αυτή την έκθεση. Η πρόταση απόφασης του Συμβουλίου αφορά τη σύναψη από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα της συμφωνίας για τη διατήρηση των αποδημητικών υδρόβιων πτηνών της Αφρικής και της Ευρασίας την οποία η Κοινότητα υπέγραψε την 1η Σεπτεμβρίου 1997 και βρίσκεται σε ισχύ από την 1η Νοεμβρίου 1999. Αποτελεί μία από τις συμφωνίες για τη διατήρηση των αποδημητικών ειδών που ανήκουν στην άγρια πανίδα. Προστατεύει 235 είδη πτηνών, η ύπαρξη των οποίων εξαρτάται σημαντικά από υγρότοπους, ιδίως της Αφρικής και της Ευρασίας. Ζητεί δε τη λήψη συντονισμένων μέτρων για την επίτευξη και διατήρηση μιας ευνοϊκής κατάστασης διατήρησης των υδροβίων πτηνών τα οποία χρησιμοποιούν τα περάσματα (αεροδιαδρόμους) της Αφρικής και της Ευρασίας.

 
  
  

Έκθεση Τρακατέλλη (A6-0196/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Johannes Blokland (IND/DEM), γραπτώς. (NL) Η παρουσία μαλακτικών χημικών ουσιών σε πλαστικά παιχνίδια αποτέλεσε τα τελευταία επτά χρόνια αντικείμενο έντονων και φορτισμένων συζητήσεων τόσο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και στο Συμβούλιο. Λυπούμαι για το γεγονός ότι σε αυτή τη συζήτηση κυριάρχησε η συναισθηματική φόρτιση και όχι η λογική. Αυτό ήταν κάτι που με ενόχλησε ιδιαίτερα στις συζητήσεις σε πρώτη και δεύτερη ανάγνωση.

Η κοινή θέση δεν βασίζεται πλήρως σε επιστημονικές αποδείξεις. Ο συνακόλουθα ακόμα πιο αυστηρός χαρακτήρας της κοινής θέσης που ενέκρινε σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την οποία ήδη ενέκρινε το Συμβούλιο απομακρύνεται ακόμα περισσότερο από εκείνο το οποίο μπορεί να θεωρηθεί επιστημονικώς αποδεκτό.

Αυτός είναι ο λόγος που δεν μπορώ να συμμεριστώ αυτή την πρόσθετη αυστηρότητα. Ωστόσο, είμαι και τόσο πραγματιστής ώστε να αναγνωρίζω ότι το να την καταψηφίσω τώρα δεν θα έχει σημασία, για αυτό και απείχα της ψηφοφορίας σχετικά με τις συμβιβαστικές τροπολογίες.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, παραπέμπω στην ομιλία μου κατά τη συζήτηση της 5ης Ιουλίου 2000. Τα επιχειρήματα που ανέπτυξα τότε παραμένουν το ίδιο επίκαιρα.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Επιτεύχθηκε μια συμβιβαστική συμφωνία ανάμεσα στη Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς, στην Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία, τη Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών, προκειμένου να εγκριθεί η έκθεση του κ. Τρακατέλλη, που αφορά περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως μερικών επικίνδυνων ουσιών, ειδικότερα χημικών ουσιών που προστίθενται στο PVC προκειμένου να γίνεται το πλαστικό μαλακότερο. Συναφώς, θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία σε δεύτερη ανάγνωση.

Χαιρετίζουμε την έγκριση αυτής της έκθεσης, διότι θα σημάνει την οριστική απαγόρευση της χρήσης έξι χημικών ουσιών σε παιδικά είδη, υπό το πρίσμα επιστημονικών μελετών, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να αποδειχθούν καρκινογόνα, μεταλλαξιογόνα και τοξικά για την αναπαραγωγή.

Πρόκειται για μια καλοδεχούμενη απόφαση και μια θετική συμβολή στην προστασία ιδίως των παιδιών και της δημόσιας υγείας, εν γένει.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie Anne Isler Béguin (Verts/ALE), γραπτώς. – (FR) Ψηφίζοντας υπέρ της σταδιακής κατάργησης των φθαλικών ενώσεων στα παιχνίδια, το Κοινοβούλιο αντιστάθηκε επιτέλους στις έντονες πιέσεις από τις ομάδες συμφερόντων της βιομηχανίας παιχνιδιών και ειδών για παιδιά, προκρίνοντας την αρχή της προφύλαξης και την προστασία της ανθρώπινης υγείας. Τα παιχνίδια από μαλακό PVC είναι πολύ πιο επικίνδυνα καθόσον τα παιδιά έχουν την τάση να φέρουν όλα τα αντικείμενα του περιβάλλοντός τους στο στόμα τους· η απαγόρευση των φθαλικών ενώσεων ήταν, συνεπώς, αναγκαία για την προστασία της δημόσιας υγείας. Ως εκ τούτου, η σημερινή ψηφοφορία αποτελεί μια επιτυχία.

Ωστόσο, η απόφαση αυτή πρέπει να συνοδευτεί και από άλλες αντίστοιχες, διότι οι τοξικές ουσίες που περιλαμβάνονται στο μαλακό PVC είναι παρούσες όχι μόνο στα παιχνίδια αλλά και σε καθημερινά αντικείμενα που μας περιβάλλουν. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν, πολύ ορθώς, ζητήσει τη διενέργεια αξιολόγησης για τα υπόλοιπα προϊόντα που παράγονται από μαλακό PVC. Εάν οι βιομηχανίες επιθυμούν να είναι όσο υπεύθυνες ισχυρίζονται οι ίδιες ότι είναι, οφείλουν να σταματήσουν αμέσως τη χρήση μαλακού PVC, όχι μόνο στα παιχνίδια, αλλά και σε άλλα προϊόντα (ιατρικές συσκευές, επιστρώσεις δαπέδων και συσκευασίες τροφίμων). Υποκατάστατα υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια, και κανείς δεν τους απαγορεύει να στραφούν σε υγιεινά προϊόντα ή προϊόντα φυσικής προέλευσης.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin, David (PSE), γραπτώς. – (EN) Υπερψήφισα αυτή την έκθεση για τη σύγκλιση της νομοθεσίας η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση της προστασίας της παιδικής υγείας και της εμπιστοσύνης των καταναλωτών μέσω της θέσπισης αυστηρού ρυθμιστικού πλαισίου όσον αφορά την κατασκευή και διάθεση στην αγορά παιχνιδιών και ειδών παιδικής φροντίδας τα οποία περιέχουν ορισμένες φθαλικές ενώσεις, προκειμένου να μειωθεί, κατά το δυνατόν, η έκθεση των παιδιών σε ουσίες οι οποίες αποδεδειγμένα προκαλούν ή ενδέχεται να προκαλούν κινδύνους για την υγεία.

Χαιρετίζω τη συμβιβαστική θέση στην οποία κατέληξε η αρμόδια επιτροπή για την απαγόρευση 6 φθαλικών ενώσεων στα παιχνίδια για παιδιά, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), γραπτώς. – (EN) Η έκθεση αυτή καθυστέρησε πολύ να εκπονηθεί. Στηρίζω πλήρως τον περιορισμό της διάθεσης στην αγορά παιδικών παιχνιδιών τα οποία περιέχουν φθαλικές ενώσεις. Η υγεία των παιδιών πρέπει να είναι το ύψιστο μέλημά μας.

 
  
  

Έκθεση Chichester (A6-0099/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Jerzy Bielan (UEN), γραπτώς. (PL) Τα ακόλουθα είναι τρεις καίριες πτυχές της ενεργειακής ασφάλειας, που δεν ελήφθησαν αρκούντως υπόψη στην πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Πρώτον, πρέπει να γίνει μεγαλύτερη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Δεύτερον, πρέπει να γίνει ισόρροπη χρήση των διαφορετικών ειδών πρωτογενούς καυσίμου. Τρίτον, οι προμήθειες από διαφορετικά κέντρα παραγωγής, όπως είναι οι πετρελαιοπηγές και οι πηγές φυσικού αερίου, πρέπει να διαφοροποιούνται για κάθε είδος πρωτογενούς καυσίμου.

Πιστεύω ότι αυτό θα έχει πολύ επιζήμιο αντίκτυπο για τη συνέχιση της πολιτικής της ΕΕ στον εν λόγω τομέα, δεδομένου ότι αυτή η πολιτική οδηγεί σε πλήρη εξάρτηση της Πολωνίας από μία μόνο πηγή προμήθειας, συγκεκριμένα από το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο, εν ονόματι της ασφάλειας. Το δεύτερο σκέλος του αγωγού Yamal, το οποίο στην παρούσα φάση βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο σχεδιασμού, πρέπει οπωσδήποτε να συνεχιστεί. Σε όλα τα άλλα έργα, όμως, όπως είναι ο υποθαλάσσιος αγωγός της Βαλτικής ή ο «αγωγός Amber», πρέπει αμέσως να σταματήσουν οι εργασίες, καθώς συνιστούν άμεση απειλή για την πρόσφατα αποκατεστημένη ουκρανική δημοκρατία. Η ενεργειακή ασφάλεια για το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και την Ιταλία δεν πρέπει να επιτευχθεί σε βάρος της πολωνικής εξάρτησης από το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο, και δεν πρέπει να αποτελέσει απειλή για την οικονομική σταθερότητα της Ουκρανίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Ο τίτλος της πρότασης οδηγίας, και συνακόλουθα αυτής της έκθεσης, αποκρύπτει τι πραγματικά συνεπάγεται: τη δημιουργία και λειτουργία μιας ενιαίας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ. Αν και η έκθεση αναφέρει ότι στόχος είναι η δημιουργία ενός πλαισίου όπου τα κράτη μέλη θα χαράξουν γενικές, διαφανείς και άνευ διακρίσεων πολιτικές για τη διασφάλιση του εφοδιασμού με ηλεκτρισμό, αυτός ο στόχος τίθεται στην πράξη χαμηλότερα στη λίστα των προτεραιοτήτων σε σύγκριση με την ανάγκη συμβατότητας με τις απαιτήσεις που θέτει μια ανταγωνιστική ενιαία αγορά ηλεκτρισμού.

Η πρόταση της Επιτροπής χρησιμοποιεί τις αυξήσεις τιμών ως τον κύριο μηχανισμό για τη μείωση της ζήτησης για ηλεκτρισμό, και υπ’ αυτή την έννοια το επιχείρημα ότι η ενιαία αγορά θα επιφέρει μείωση των τιμών καταρρίπτεται. Αν εξακολουθείτε να έχετε αμφιβολίες, δείτε απλά τι γίνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η πρόταση συστήνει επίσης να παρεμβαίνουν τα κράτη μέλη και τα ρυθμιστικά όργανα για τη στήριξη των αρχικών επενδύσεων και την απόδοση αυτών των επενδύσεων, περιορίζει όμως την ικανότητά τους να αναλαμβάνουν δράση σε άλλους τομείς.

Επανέρχομαι τώρα στην έκθεση, που σε ορισμένους τομείς συνιστά υπαναχώρηση σε σύγκριση με την πρόταση της Επιτροπής. Για παράδειγμα, αποτυγχάνει να παράσχει στη ρυθμιστική αρχή τη δυνατότητα λήψης ειδικών μέτρων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του δικτύου μεταφορών κατά την εκτέλεση σχεδίων. Εξ ου και η ψήφος μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Elzbieta Fotyga (UEN), γραπτώς. – (EN) «Το σχέδιο οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί μέτρων διασφάλισης του εφοδιασμού με ηλεκτρισμό και περί επενδύσεων υποδομής ρυθμίζει πολλούς τομείς της κοινής ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας. Επισημαίνω τρεις βασικές πτυχές της διασφάλισης του ενεργειακού εφοδιασμού στις οποίες θεωρώ ότι δεν δίδεται επαρκής έμφαση:

· ενίσχυση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

· ισορροπημένη χρήση των διαφόρων τύπων πρωτογενών καυσίμων

· διαφοροποίηση της προμήθειας από διάφορα κέντρα παραγωγής (κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου) στο πλαίσιο ενός τύπου πρωτογενούς καυσίμου.

Θεωρώ τελείως απαράδεκτη τη διατήρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής σε αυτόν τον τομέα, η οποία οδηγεί, στο όνομα της ασφάλειας, σε πλήρη εξάρτηση της Πολωνίας από μια πηγή ενέργειας, το ρωσικό φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Το ανεπτυγμένο σε επίπεδο σχεδιασμού έργο της δεύτερης διαδρομής του αγωγού φυσικού αερίου JAMAL πρέπει να συνεχιστεί αμέσως. Όλα τα άλλα σχέδια (ο πετρελαιαγωγός στον βυθό της Βαλτικής ή ο λεγόμενος «πορτοκαλί αγωγός») πρέπει να εγκαταλειφθούν καθόσον πλήττουν ευθέως την αναδυόμενη ουκρανική δημοκρατία. Η ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού της Μεγάλης Βρετανίας, της Γερμανίας και της Ιταλίας δεν πρέπει να επιτευχθεί εις βάρος της ανεξαρτησίας της Πολωνίας και απειλώντας την οικονομική σταθερότητα της Ουκρανίας.»

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin, David (PSE), γραπτώς. – (EN) Υπερψήφισα αυτή την έκθεση η οποία προτείνει, σε γενικές γραμμές, εύλογες και αξιόλογες τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής.

Οι βασικές πτυχές της πρότασης αποσκοπούν στη λήψη μέτρων για την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρισμού στην ΕΕ διασφαλίζοντας τη σταθερότητα του εφοδιασμού με ηλεκτρισμό και εξασφαλίζοντας επαρκές επίπεδο διασύνδεσης μεταξύ των κρατών μελών. Θεσπίζει επίσης ένα πλαίσιο εντός του οποίου τα κράτη μέλη καθορίζουν, σχετικά με την ασφάλεια του εφοδιασμού με ηλεκτρισμό, γενικές και διαφανείς πολιτικές, οι οποίες δεν εισάγουν διακρίσεις και είναι συμβατές με τις απαιτήσεις για μιαν ανταγωνιστική ενιαία αγορά ηλεκτρισμού.

Όλοι αυτοί οι στόχοι αξίζουν τη στήριξή μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα την έκθεση του κ. Chichester, διότι νιώθω ότι ο στόχος της διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ζωτικής σημασίας.

Η δημιουργία ενός πλαισίου που θα χαράσσει μια διαφανή πολιτική που δεν θα εισάγει διακρίσεις και θα είναι συμβατή με τις απαιτήσεις μιας ενιαίας αγοράς ηλεκτρισμού είναι καίριας σημασίας για το θέμα της διασφάλισης του εφοδιασμού.

Κατά συνέπεια, πρέπει να υποστηρίξουμε τα μέτρα που λαμβάνονται για τη βελτίωση της ενεργειακής πολιτικής, με δεδομένη τη ζωτική τους σημασία για την ποιότητα της ζωής μας, τόσο τώρα όσο και για τις μελλοντικές γενιές.

 
  
  

Έκθεση Wallis (A6-0210/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI). (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ανεξάρτητα από το κόμμα ή το κίνημα που εκπροσωπούν, πρέπει να υπερασπιστούμε την ελευθερία πολιτικής αντιπαράθεσης των βουλευτών από τις προσπάθειες περιχαράκωσης της έκφρασης στο πλαίσιο της πολιτικής δράσης. Για τον λόγο αυτόν ψήφισα υπέρ της ασυλίας.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο κ. Bossi διώκεται καθώς κατηγόρησε για προδοσία και πολιτική αναξιοπιστία τον κ. Comencini, πρώτα έναντι του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κινήματος (MSI) και εν συνεχεία έναντι της Λέγκας του Βορρά. Πρόκειται για ένα ιστορικά επιβεβαιωμένο γεγονός.

Εάν σήμερα εγώ υποστηρίξω ότι οι ιταλοί υπουργοί Gianfranco Fini, Altiero Matteoli, Gianni Alemanno και Mario Landolfi πρόδωσαν το πολιτικό σχέδιο και το καταστατικό του MSI διαλύοντας την εναλλακτική λύση στο φιλελεύθερο και κομουνιστικό σύστημα αλλάζοντας το καταστατικό και τους στόχους του κόμματος και μετατρέποντάς το σε κάτι διαφορετικό, μπορεί να παραπεμφθώ και να διωχθώ για αυτήν μου την πράξη ή ασκώ το δικαίωμά μου στην πολιτική αντιπαράθεση;

Εάν διαπράττω αδίκημα επιβεβαιώνοντας την προδοσία τους, ας με καταγγείλουν ... (Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
  

Έκθεση Lauk (A6-0203/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Χαίρομαι ιδιαίτερα για την απόρριψη αυτής της έκθεσης και για το γεγονός ότι συμβάλαμε στην καταψήφισή της. Η έκθεση εθελοτυφλεί έναντι των υφιστάμενων προβλημάτων στην ΕΕ –δηλαδή αναφορικά με την ύφεση, την υποτονική εσωτερική ζήτηση και την βραδεία οικονομική μεγέθυνση, που συνοδεύεται από υψηλά ποσοστά ανεργίας, φτώχειας και εισοδηματικών ανισοτήτων– τα οποία επιδεινώθηκαν με τη δημιουργία της οικονομικής και νομισματικής ένωσης και τη θέσπιση του ευρώ.

Η λύση δεν μπορεί να είναι μια ενισχυμένη εφαρμογή της ίδιας συνταγής με επιτάχυνση των λεγόμενων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, καθιστώντας δηλαδή πιο ευέλικτη την αγορά εργασίας, καθώς και μέσω της πολιτικής απελευθέρωσης και της ιδιωτικοποίησης της κοινωνικής ασφάλειας. Όλα αυτά γίνονται στο όνομα της καθαγιασμένης σταθερότητας των τιμών, ή μάλλον, της συγκράτησης των μισθών. Αυτός ο στόχος αποτελεί ήδη πραγματικότητα, με τους μισθούς να μειώνονται σε πραγματικές τιμές και τα κέρδη της παραγωγικότητας να τα καρπώνονται οι εργοδότες.

Χαιρετίζουμε την απόρριψη της στενής θεώρησης του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, που περιέχεται σε αυτή την έκθεση, η οποία παραγνωρίζει τη μεταρρύθμιση του Συμφώνου και, συνεπώς, επιδεικνύει μια στάση με παρωπίδες, με έντονα ταξικό χαρακτήρα. Η έκθεση φθάνει επίσης στο σημείο να επικρίνει το υφιστάμενο ωράριο εργασίας στην ΕΕ, συγκρίνοντάς το με άλλες περιοχές στον κόσμο και ζητώντας απροκάλυπτα την αύξησή του.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin, (PSE), γραπτώς. – (EN) Λυπούμαι που αναγκάστηκα να καταψηφίσω αυτή την έκθεση διότι ο εισηγητής επέλεξε να εστιαστεί πρωτίστως στην καταστρατήγηση και τη μεταρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τη συμφωνία να μην επαναλαμβάνει η προκειμένη έκθεση το έργο άλλων εκθέσεων, αλλά να εστιάζεται αποκλειστικά στις αρμοδιότητες και τις επιδόσεις της ΕΚΤ.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Δεδομένου ότι ο πρωταρχικός στόχος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών, είναι σωστό να πούμε ότι, ενώ οι συνθήκες στην ευρωπαϊκή και την παγκόσμια οικονομία κάθε άλλο παρά θετικές ήταν, η ΕΚΤ πέτυχε τους βασικούς της στόχους. Σε σχέση με αυτό, υποστηρίζω την έκθεση που εξετάζουμε. Πρέπει επίσης να αναγνωριστεί ότι η ΕΚΤ προπαρασκευάστηκε άκρως αποτελεσματικά ενόψει της διεύρυνσης του Μαΐου. Θέλω, ωστόσο, να επισημάνω ότι παρέχω την πλήρη και αμέριστη στήριξή μου στις πολιτικές της ΕΚΤ· για παράδειγμα, πιστεύω ότι η ΕΚΤ αντέδρασε έγκαιρα στην εξελισσόμενη οικονομική κατάσταση και κατάφερε να προσαρμοστεί σε επιμέρους τομείς όπως στα επιτόκια.

 
  
  

Έκθεση Maaten (A6-0197/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI). (DE) Κυρία Πρόεδρε, αρχικά το ευρώ στόχευε στη μεγαλύτερη ταύτιση των πολιτών με την ΕΕ και την εγκαινίαση μιας νέας περιόδου οικονομικής άνθησης. Αντί γι’ αυτό εξακολουθεί να μην είναι πλήρως αποδεκτό και οδήγησε στο ακριβώς αντίθετο, δηλαδή σε αύξηση της απογοήτευσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αρνητική αυτή εξέλιξη άρχισε όταν η κριτική και η απόρριψη των πολιτών για το ευρώ αντιμετωπίστηκε με την υπόσχεση ενός σκληρού νομίσματος και καθιερώθηκε ένα μέσον γι’ αυτό, το επονομαζόμενο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, το οποίο ήταν αμφισβητήσιμο από οικονομική και νομική σκοπιά. Εκείνη την εποχή, καμία χώρα εκτός από το Λουξεμβούργο και την Ελβετία δεν θα πληρούσε τα κριτήρια σύγκλισης.

Για να καταστεί παρ’ όλ’ αυτά δυνατή η συμμετοχή στο κοινό νόμισμα, πωλήθηκαν μαζικά αποθέματα χρυσού και κρατική περιουσία, έγιναν κατευθυνόμενες ιδιωτικοποιήσεις και οι προϋπολογισμοί καλλωπίστηκαν ανάλογα. Αποτέλεσμα ήταν μαζικές άνοδοι των τιμών στις περισσότερες χώρες της ευρωζώνης. Για να μην επεκταθεί αυτή η αρνητική εξέλιξη και στα νέα κράτη μέλη, θα πρέπει ο λαός της κάθε χώρας να μπορεί να αποφασίσει με δημοψήφισμα μετά από ανοιχτή, ειλικρινή και αντικειμενική ενημέρωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Ewa Hedkvist Petersen, Inger Segelström και Åsa Westlund (PSE), γραπτώς. (SV) Διακείμεθα θετικά στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής πληροφόρησης και επικοινωνίας για το ευρώ και την Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ).

Την ίδια στιγμή, καταψηφίσαμε την έκκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για μεταστροφή της σουηδικής κοινής γνώμης υπέρ της συμμετοχής στην ΟΝΕ και της μετάβασης στο ευρώ. Πιστεύουμε ότι το αποτέλεσμα του σουηδικού δημοψηφίσματος πρέπει να γίνει σεβαστό. Η σουηδική συμμετοχή στην ΟΝΕ και στην ευρωζώνη δεν θα είναι θέμα της επικαιρότητας στο ορατό μέλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek (ALDE), γραπτώς. (SV) Επέλεξα σήμερα για δύο λόγους να καταψηφίσω την έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής πληροφόρησης και επικοινωνίας για το ευρώ και την Οικονομική και Νομισματική Ένωση.

Πρώτον, πιστεύω ότι εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος να αποφασίσει τον τρόπο με τον οποίο επιθυμεί να διεξαγάγει τη συζήτηση για το ευρώ. Αυτό δεν πρέπει να το αναλάβει η Επιτροπή.

Δεύτερον, η εμπειρία των κεντρικά οργανωμένων ευρωπαϊκών ενημερωτικών εκστρατειών είναι αρνητική εν γένει. Συνεπάγονται σπατάλη πόρων, κάτι που δεν πρέπει να ενθαρρύνεται.

Οι συζητήσεις για τη νομισματική πολιτική και το νόμισμα πρέπει, αντιθέτως, να πραγματοποιούνται με διάλογο μεταξύ των πολιτών και εκείνων που λαμβάνουν τις αποφάσεις.

Κατά συνέπεια, καταψήφισα αυτή την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Evans (PPE-DE), γραπτώς. – (EN) Η αντιπροσωπεία των βρετανών Συντηρητικών συνήθως επιλέγει την αποχή σε θέματα τα οποία αφορούν το ευρώ. Δεν επιθυμούμε να μετάσχουμε στο ενιαίο νόμισμα, αλλά δεν επιθυμούμε και την αποτυχία του, καθόσον αποβλέπουμε σε μια ισχυρή ευρωπαϊκή οικονομία με σταθερό νόμισμα η οποία θα προσφέρει ένα ευνοϊκό εμπορικό περιβάλλον για τη βρετανική βιομηχανία. Συνεπώς, συνήθως αρκούμαστε να αφήνουμε τα θέματα λειτουργίας της ΟΝΕ σε όσους ενδιαφέρονται πιο άμεσα.

Παρ’ όλα αυτά, δεν μπορούμε να δεχτούμε την προκειμένη έκθεση. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ευρώ δεν δημιουργήθηκαν εξαιτίας αδυναμιών της επικοινωνιακής πολιτικής, ενώ όπου το ευρώ δεν είναι δημοφιλές αυτό δεν συμβαίνει επειδή το κοινό δεν έχει ενημερωθεί επαρκώς. Το ευρώ θα ανακάμψει στη συνείδηση των πολιτών μόνον όταν υλοποιηθούν οι αναγκαίες οικονομικές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις οι οποίες προωθούνται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβόνας και όταν λειτουργήσει αποτελεσματικά το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, έχουν ήδη δαπανηθεί τουλάχιστον 280 εκατομμύρια ευρώ από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα γι’ αυτό, πέραν των δαπανών τις οποίες κατέβαλαν οι εθνικές κυβερνήσεις. Οι δαπάνες αυτού του είδους από τα θεσμικά όργανα είναι απαράδεκτες.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Με τη στρατηγική της πληροφόρησης και επικοινωνίας για το ευρώ και την Οικονομική και Νομισματική Ένωση, η ΕΕ έχει έναν στόχο, να «πουλήσει» το ευρώ, με άλλα λόγια, να επενδύσει περισσότερα χρήματα στον ευρωπαϊκό προπαγανδιστικό μηχανισμό με τη μορφή των εκστρατειών «ενημέρωσης» PRINCE, με στόχο να πείσει τους πολίτες για αυτά που θεωρούνται ως πλεονεκτήματα του ευρώ.

Κατά συνέπεια, απορρίπτουμε απερίφραστα αυτή την έκθεση, διότι βασίζεται στην αρχή ότι το ευρώ αποδείχτηκε θετικό και ευεργετικό. Θεωρεί μάλιστα ότι αυτό υπήρξε το πλέον επιτυχημένο από τα ευρωπαϊκά σχέδια. Μάλιστα, υπογραμμίζει ότι ο δημοφιλής χαρακτήρας του ευρώ είναι καίριας σημασίας για τη μελλοντική επικύρωση του λεγόμενου «Ευρωσυντάγματος».

Αυτό σημαίνει ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δεν έχουν επίγνωση της αυξανόμενης εναντίωσης των πολιτών στο ευρώ. Βασίζουν τη γνώμη τους στην ιδέα ότι, αν ο κόσμος είναι αντίθετος, τότε αυτό συμβαίνει επειδή δεν είναι καλά πληροφορημένοι ή, ακόμα καλύτερα, επειδή δεν έχουν επαφή με την πραγματικότητα. Αυτή είναι η αλαζονεία και η στενόμυαλη θεώρηση εκείνων που διατείνονται ότι εκπροσωπούν τους πολίτες. Παραγνωρίζουν το γεγονός ότι επιδεινώνεται η οικονομική κατάσταση και η απασχόληση, και παραβλέπουν τα μακροοικονομικά θέματα, λες και η ενιαία νομισματική πολιτική μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες 25 οικονομιών. Ενεργούν επίσης ωσάν ο στόχος της πολιτικής τους να είναι ουδέτερος, όταν στην πράξη ο πρωταρχικός στόχος είναι η μείωση των πραγματικών μισθών. Πρέπει να συνυπολογίσουμε τα κόστη του ευρώ, που προβάλλει προσκόμματα στη βιώσιμη ανάπτυξη.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. – (FR) Η έκθεση του κ. Maaten προξενεί τουλάχιστον έκπληξη. Υποτίθεται ότι το θέμα της είναι η αξιολόγηση των επιτυχιών και των αποτυχιών του ευρώ, σε διάστημα λίγο μεγαλύτερο των έξι ετών από την εισαγωγή του. Σύμφωνα, όμως, με την έκθεση, το ευρώ και το σύμφωνο σταθερότητας που το συνοδεύει αποτελούν καθαρή επιτυχία. Η μόνη αποτυχία αφορά μάλλον τον επικοινωνιακό τομέα: ως συνήθως, ευθύνονται οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν! Η λύση που προτείνεται είναι μια τεράστια εκστρατεία ενημέρωσης, ή μάλλον πλύσης εγκεφάλου, σε ευρωπαϊκό επίπεδο! Μια πολιτική τύπου Ποτέμκιν!

Το ευρώ έχει μήπως προκαλέσει σημαντική αύξηση των τιμών των βασικών καταναλωτικών αγαθών και, ως εκ τούτου, σημαντική μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών; Πρόκειται για οφθαλμαπάτη! Η πολιτική λιτότητας που απαιτείται για τη μετάβαση στο ευρώ κοστίζει μήπως μια ποσοστιαία μονάδα ανάπτυξης ετησίως και χιλιάδες θέσεις εργασίας, ενώ καθιστά τη ζώνη του ευρώ τον λιγότερο δυναμικό οικονομικό χώρο στον κόσμο; Ανοησίες! Το ευρώ σημαίνει ανάπτυξη και ευημερία! Για ό,τι άσχημο συμβαίνει ευθύνονται τα κράτη! Οι ευρωκράτες των Βρυξελλών είναι αλάνθαστοι!

Αυτή ακριβώς η αντιμετώπιση, ένα μίγμα ψεύδους και περιφρόνησης των λαών, τροφοδοτεί την απόρριψη της Ευρώπης των τεχνοκρατών.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Hedh (PSE), γραπτώς. (SV) Δεν μπορώ να υποστηρίξω το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής πληροφόρησης και επικοινωνίας για το ευρώ και την Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ).

Πιστεύω ότι εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά να αποφασίζει αν θέλει να διεξαγάγει μια στρατηγική πληροφόρησης και επικοινωνίας ή εκστρατείες για το ευρώ και την Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Επιπλέον, πιστεύω ότι το αποτέλεσμα του σουηδικού δημοψηφίσματος το 2003, όταν οι Σουηδοί απέρριψαν το ευρώ, πρέπει να γίνει σεβαστό. Η σουηδική συμμετοχή στην ΟΝΕ και η θέσπιση του ευρώ δεν θα περιλαμβάνονται στην επικαιρότητα στο ορατό μέλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), γραπτώς. (NL) Ο εισηγητής φαίνεται να εθελοτυφλεί απέναντι στα μείζονα μειονεκτήματα που κόμισε το ευρώ, πόσο μάλλον στην ίδια του τη χώρα. Στις Κάτω Χώρες, οι τιμές εκτοξεύτηκαν μετά τη θέσπιση του ευρώ, κάτι το οποίο ο κ. Zalm, Υπουργός Οικονομικών και μέλος του κόμματος του κ. Maaten, αρνούνταν για χρόνια, φθάνοντας στο σημείο να πει ένα απροκάλυπτο ψέμα στο ολλανδικό κοινοβούλιο για την υποτίμηση του γκίλντερ, και έτσι η δυσαρέσκεια των Ολλανδών για το ευρώ δεν πρέπει να εκπλήσσει τον κ. Maaten. Αν και το κόμμα μου ζήτησε δημοψήφισμα για το κοινό νόμισμα εκείνη την εποχή, το κόμμα του κ. Maaten μπλόκαρε αυτό το αίτημα. Ο κ. Maaten ελπίζει τώρα μέσω μιας προπαγανδιστικής εκστρατείας να μπορέσει να αποκαταστήσει την έλλειψη σεβασμού της γνώμης του λαού.

Οι ενημερωτικές εκστρατείες που πρόκειται να γίνουν σε κράτη μέλη τα οποία δεν έχουν ακόμα θεσπίσει το ευρώ θα είναι η σταγόνα που ξεχειλίζει το ποτήρι. Τα κράτη μέλη αποφασίζουν αυτοβούλως ποιο νόμισμα θέλουν. Σίγουρα δεν θα μας άρεσε η Ρωσία να αρχίσει εκστρατεία εδώ για να θεσπιστεί το ρούβλι στην Ευρώπη! Πρέπει να αφήσουμε τους Σουηδούς, τους Βρετανούς και τους Ολλανδούς να αποφασίσουν μόνοι τους. Δυστυχώς, οι Ολλανδοί δεν είχαν τη δυνατότητα να εκφραστούν με αυτόν τον τρόπο.

 
  
MPphoto
 
 

  Cecilia Malmström (ALDE), γραπτώς. (SV) Πιστεύω ότι η Σουηδία πρέπει να συμμετάσχει στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση και συμφωνώ με τη θετική στάση του εισηγητή για το ευρώ. Ωστόσο, προτίμησα να απόσχω της ψηφοφορίας επί της έκθεσης. Ένα από τα βασικά συμπεράσματα της έκθεσης είναι ότι η Επιτροπή πρέπει να διεξαγάγει μια ενημερωτική εκστρατεία όπου να εκθειάζονται οι αρετές του ευρώ. Πιστεύω ότι οι ενημερωτικές εκστρατείες από την Επιτροπή δεν βοηθούν ούτε και είναι οι κατάλληλες αν επιδιώκουμε να προκαλέσουμε το ευμενές ενδιαφέρον των πολιτών για το ευρώ. Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα λεφτά των φορολογούμενων για αυτόν τον σκοπό.

 
  
MPphoto
 
 

  Sérgio Marques (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Θέλω να συγχαρώ τον κ. Maaten για τη σημαντική του έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής πληροφόρησης και επικοινωνίας για το ευρώ και την Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ), με δεδομένη μάλιστα την ανάγκη να εξηγήσουμε στον κόσμο με ποιον τρόπο το ευρώ και η ΟΝΕ τους ωφελεί στην καθημερινή τους ζωή. Η επιτυχής δημιουργία της ευρωζώνης δεν είναι πλήρης – πρέπει να πείσουμε τους πολίτες της Ευρώπης ότι προέβησαν στη σωστή επιλογή. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος που μπορούμε να συμβάλουμε στην εδραίωση της Νομισματικής Ένωσης στην Ευρώπη και στην ενίσχυση της αξιοπιστίας και της σταθερότητας του ευρώ.

Είναι αναπόφευκτο ότι η ευρωζώνη θα επεκταθεί και θα συμπεριλάβει τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Αυτό θα απαιτήσει τον σχεδιασμό μιας ενημερωτικής εκστρατείας στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής πληροφόρησης και επικοινωνίας για την ΕΕ. Πρέπει να παρακολουθούμε πιο προσεκτικά κρούσματα κακής εφαρμογής και υπερβολικής στρογγυλοποίησης που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη μετάβαση στο ευρώ και να προειδοποιήσουμε τον πληθυσμό για μικρή άνοδο του πληθωρισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin, (PSE), γραπτώς. – (EN) Το ευρώ υπήρξε σαφής οικονομική επιτυχία στις χώρες που το εισήγαγαν – εξάλειψε τους κινδύνους από τη διακύμανση των συναλλαγματικών ισοτιμιών εντός της ευρωζώνης, διευκόλυνε τις μετακινήσεις και ενίσχυσε το εμπόριο εντός της ζώνης.

Εντούτοις, είναι αποθαρρυντική η διαπίστωση ότι, παρά τα αντικειμενικά οφέλη του ευρώ και παρά την εν γένει ομαλή μετάβαση κατά την εισαγωγή του, επτά χρόνια μετά, σημαντικό μέρος των πολιτών (περίπου το ένα τρίτο) εξακολουθεί να έχει αρνητική άποψη για το ευρώ.

Όσο και αν αυτό μοιάζει ακατανόητο, η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και άλλοι παράγοντες λήψης πολιτικών αποφάσεων πρέπει να λάβουν υπόψη αυτές τις απόψεις και να λάβουν μέτρα για τη μεταστροφή τους. Η προκειμένη έκθεση μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη αυτού του στόχου.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), γραπτώς. (NL) Το μόνο όφελος που έχει αποφέρει το ευρώ είναι ότι οι άνθρωποι δεν χρειάζονται συνάλλαγμα όταν πάνε διακοπές σε μια άλλη χώρα του ευρώ. Πέραν αυτού, η γενική εμπειρία της πλειονότητας του κόσμου στις χώρες του ευρώ συνδέεται με τις αρνητικές πτυχές του νομίσματος, όπως οι υψηλότερες τιμές για τα καταναλωτικά αγαθά και η μείωση των αποταμιεύσεών τους. Ενοχλούνται με τις συνεχείς περικοπές που πραγματοποιούνται στις δημόσιες υπηρεσίες προκειμένου να περιοριστούν οι δημόσιες δαπάνες και, συνεπώς, να τηρούνται οι υποχρεώσεις του Συμφώνου Σταθερότητας.

Στην έκθεσή του, ο κ. Maaten αποδεικνύεται ένθερμος θιασώτης του ευρώ, «ευρώφιλος». Είναι για γέλια να αποκαλεί το ευρώ «το πλέον επιτυχές ευρωπαϊκό σχέδιο που έγινε ποτέ». Αντιλαμβάνεται, άραγε, ότι το ευρώ αποτέλεσε για μερικούς ανθρώπους τον λόγο που καταψήφισαν το Σύνταγμα της ΕΕ; Πώς εξηγεί το γεγονός ότι τα κράτη μέλη που δεν έχουν εισάγει το ευρώ τα πάνε πολύ καλύτερα από οικονομικής άποψης; Το κύριο μέλημά του είναι να βοηθήσει τις κυβερνήσεις της Σουηδίας, της Δανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου να πείσουν την κοινή τους γνώμη ότι το ευρώ αποτέλεσε επιτυχία. Μια τέτοια παραδοχή αδυναμίας συγκρίνεται με την εκστρατεία υπέρ του Συντάγματος της ΕΕ στις Κάτω Χώρες: το ευρώ παρουσιάζεται ως ένα λίαν επιτυχές προϊόν, ωστόσο ο κόσμος δεν έχει ακόμα αντιληφθεί το μήνυμα. Είναι κοντόφθαλμο και συνιστά χειραγώγηση να ανταποκρινόμαστε στη σοβαρή δημόσια κριτική με διαφανείς εκστρατείες.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Τα πλεονεκτήματα –και τα μειονεκτήματα, τα οποία βεβαίως υφίστανται– του ευρώ είναι πασίδηλα σε όλους και δεν μπορεί να φέρει κανείς αντίρρηση ότι εκπληρώθηκαν οι πλέον υψηλές μας προσδοκίες. Αν και είναι αλήθεια ότι η οικονομική κατάσταση στην Ευρώπη δεν είναι και η πλέον περίτρανη περίπτωση επιτυχίας, είναι επίσης αλήθεια ότι δεν μπορούμε να επιρρίψουμε στο ευρώ την ευθύνη για αυτή την κατάσταση. Μάλιστα, οι πολίτες αντιμετώπισαν πολύ θετικά το νέο νόμισμα και δεν πρέπει να λησμονείται η ταχύτητα και ευκολία με την οποία πραγματοποιήθηκε η μετάβαση.

Πρέπει, ωστόσο, να έχουμε στο νου μας ότι το ευρώ είναι στην πράξη ένα έργο εν τω γίγνεσθαι και υπ’ αυτή την έννοια αποτελεί εύκολο στόχο τόσο για τη γνήσια λαϊκή απογοήτευση αναφορικά με την οικονομική κατάσταση στην Ευρώπη όσο και για έναν ορισμένο βαθμό πολιτικής χειραγώγησης. Αυτό το νόμισμα είναι εξαιρετικά σημαντικό για να το απορρίψουμε. Συνεπώς, θεωρώ πως πρέπει να συμφωνήσουμε σε ένα ευρύτερο και ολοκληρωμένο σχέδιο επικοινωνίας, ιδίως σε θεσμικό επίπεδο. Είναι σαφές ότι αυτή είναι μια συνεχιζόμενη μεταβατική διαδικασία. Πρέπει να συνεχιστεί η αρχική προσπάθεια.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), γραπτώς. – (EN) Η αντιπροσωπεία του Εργατικού Κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε αυτή την έκθεση με σκοπό να αξιολογηθούν τα πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, να προταθούν λύσεις και να ενισχυθεί η στρατηγική για την είσοδο και άλλων κρατών μελών στην ΟΝΕ, εφόσον το επιθυμούν.

Η αντιπροσωπεία του Εργατικού Κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι η ενημέρωση σχετικά με το ευρώ πρέπει να είναι διαθέσιμη στο σύνολο των πολιτών της ΕΕ.

Τούτο, ωστόσο, δεν αμφισβητεί τα πέντε οικονομικά κριτήρια του Υπουργείου Οικονομικών όσον αφορά τυχόν μελλοντική απόφαση για είσοδο του Ηνωμένου Βασιλείου στη ζώνη του ευρώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Anders Wijkman (PPE-DE), γραπτώς. (SV) Επέλεξα σήμερα να απόσχω της ψηφοφορίας επί της έκθεσης Maaten σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής πληροφόρησης και επικοινωνίας για το ευρώ και την Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Συμφωνώ με τη θετική στάση του εισηγητή έναντι του ευρώ και πιστεύω ότι η Σουηδία πρέπει να συμμετάσχει στην ΟΝΕ. Εκείνο, όμως, που δεν υποστηρίζω είναι να διεξαγάγει η Επιτροπή μια εκστρατεία ενημέρωσης, που να εκθειάζει τις αρετές του ευρώ. Οι ενημερωτικές εκστρατείες που διεξάγονται από την Επιτροπή δεν είναι η σωστή κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουμε για να πείσουμε περισσότερους ανθρώπους να είναι θετικά διακείμενοι στο ευρώ. Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα λεφτά των φορολογουμένων για αυτόν τον σκοπό.

 
  
  

Έκθεση Myller (A6-0141/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Σύμφωνα με αυτή την έκθεση, η βιώσιμη ανάπτυξη βασίζεται σε τρεις πυλώνες: την περιβαλλοντική προστασία, την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Επιπλέον, η βιώσιμη ανάπτυξη δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την ανάπτυξη νέας περιβαλλοντικής τεχνολογίας και καινοτομιών.

Η Επιτροπή βάσισε την πρότασή της σε αυτές τις αρχές, πρόταση την οποία ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έστω και αν αρκετά σημεία πρέπει να έλθουν στο προσκήνιο, όπως η ανάγκη ενεργότερης εμπλοκής των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Ένα άλλο σημαντικό σημείο που πρέπει να έχουμε στο νου μας είναι ότι προκειμένου να προωθήσουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη είναι επίσης ανάγκη να ενθαρρύνουμε την έρευνα και την καινοτομία στις νέες τεχνολογίες, εστιάζοντας στην πρόληψη και την αποκατάσταση των φυσικών, πολιτιστικών και ιστορικών πόρων.

Ομοίως, πρέπει να αναπτυχθούν μέθοδοι και περιβαλλοντικοί δείκτες για τη μέτρηση της επιβάρυνσης στο περιβάλλον διαφόρων προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών, και πρέπει να ξεκινήσει μια εκστρατεία, με βάση την ενημέρωση για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, προκειμένου να ενθαρρύνουμε τους καταναλωτές να ζητούν τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον. Η επαναχρησιμοποίηση υλικών πρέπει επίσης να ενθαρρυνθεί ούτως ώστε τα υπολειμματικά υλικά μιας παραγωγικής διαδικασίας να αποτελούν πρώτη ύλη για άλλες παραγωγικές διαδικασίες, για παράδειγμα με τη χρήση των δημοτικών αποβλήτων για την εξοικονόμηση ενέργειας, οπότε μπορεί να υπάρξει και οικονομικό και περιβαλλοντικό όφελος.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin, (PSE), γραπτώς. – (EN) Χαιρετίζω αυτή την έκθεση σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής όσον αφορά την τόνωση των τεχνολογιών υπέρ της αειφόρου ανάπτυξης: πρόγραμμα δράσης για τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Θεωρώ ότι αποτελεί καλή βάση συζητήσεων για την κατάρτιση πιο συγκεκριμένων προτάσεων σχετικά με τους τρόπους προώθησης των περιβαλλοντικών τεχνολογιών, αλλά θα προτιμούσα να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ανάπτυξη της ζήτησης των τεχνολογιών αυτών. Προτιμώ μια προσέγγιση περιβαλλοντικής πολιτικής βάσει συστημάτων, βασιζόμενη περισσότερο στην προσέγγιση από την άποψη του «κύκλου ζωής», με ιδιαίτερη έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη ήπιων περιβαλλοντικών τεχνολογιών.

Έχω την πεποίθηση ότι οι περιβαλλοντικές τεχνολογίες για τις οποίες προσφέρονται κατάλληλοι πόροι και ενθάρρυνση παρέχουν τεράστιες δυνατότητες απασχόλησης και ανάπτυξης.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró, (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Myller. Πιστεύω ότι ζωτικής σημασίας παράγοντας προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους της Λισσαβόνας είναι μια προσέγγιση των νέων τεχνολογιών, η οποία να ενθαρρύνει τη δημιουργία αναπτυξιακών προγραμμάτων με περιβαλλοντική διάσταση.

Το προτεινόμενο σχέδιο δράσης θα καταστήσει δυνατό να εμπλακούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι σε μια ολοκληρωμένη δράση για την ανάπτυξη του δυναμικού περιβαλλοντικής τεχνολογίας, θέτοντας την ΕΕ στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης.

Θέλω επίσης να επισημάνω ότι ένα από τα συμπεράσματα της Στρατηγικής της Λισαβόνας ήταν ότι η κατάσταση του περιβάλλοντος και η βελτίωση της απασχόλησης πρέπει να θεωρηθούν ευκαιρία προκειμένου να εκπληρωθεί ο στόχος της δημιουργίας της πλέον ανταγωνιστικής οικονομίας, η οποία θα βασίζεται στη γνώση. Συνεπώς, είναι εξαιρετικά σημαντικό να ενισχύσουμε την περιβαλλοντική διάσταση στη στρατηγική της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα.

 
  
  

Έκθεση Μαυρομμάτη (A6-0185/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark και Anna Ibrisagic (PPE-DE), γραπτώς. – (SV) Η αντιπροσωπεία των σουηδών Μετριοπαθών ψήφισε σήμερα υπέρ μιας έκθεσης για τη στήριξη του αγώνα κατά της επιζήμιας παιδικής εργασίας. Είναι πολύ σημαντικό να καταπολεμηθεί με κάθε μέσο η παιδική εργασία, όπως ορίζεται στις συμβάσεις του ΔΟΕ σχετικά με την παιδική εργασία, η οποία βλάπτει τη σωματική ή ψυχική υγεία των παιδιών.

Οι επιχειρήσεις καλούνται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο και να αναλάβουν τις ευθύνες τους για την καταπολέμηση αυτού του είδους της παιδικής εργασίας. Η πρόταση θέσπισης κατάλληλων ρητρών και μηχανισμών προστασίας στο πλαίσιο του κοινοτικού δικαίου για τον εντοπισμό και τη δίωξη εισαγωγέων με έδρα την ΕΕ οι οποίοι εισάγουν προϊόντα τα οποία έχουν κατασκευαστεί από παιδιά είναι καλοπροαίρετη. Εμείς οι σουηδοί Μετριοπαθείς θεωρούμε, ωστόσο, ότι αυτό θα οδηγήσει σε σοβαρή έλλειψη ασφάλειας δικαίου. Υπάρχει ο κίνδυνος, αφενός, να μην προστατευθούν τα συμφέροντα των παιδιών και, αφετέρου, να αποσυρθούν ορισμένες επιχειρήσεις αντί να αναλάβουν το μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί επενδύοντας σε περιοχές στις οποίες υπάρχει κίνδυνος εκμετάλλευσης της παιδικής εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Η παιδική εργασία είναι συνέπεια της κοινωνικής αδικίας που δημιουργείται από το καπιταλιστικό σύστημα στο οποίο ζούμε και της ανισοκατανομής του πλούτου και των επιπέδων ανάπτυξης που επίσης οφείλονται στο ίδιο σύστημα. Η φτώχεια οδηγεί σε κοινωνικό αποκλεισμό και λειτουργεί ως δικαιολογία βάσει της οποίας πολλές οικογένειες στρέφονται στην παιδική εργασία προκειμένου να συμπληρώσουν το εισόδημά τους και να επιβιώσουν.

Η φτώχεια η οποία πλήττει τις οικογένειες εξαιτίας της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης σημαίνει ότι ορισμένες επιχειρήσεις και επιχειρηματίες έχουν συμφέρον από τη διαιώνιση μιας κατάστασης η οποία τους επιτρέπει να χρησιμοποιούν φθηνή εργασία χωρίς δικαιώματα.

Όπως επισημαίνεται στην έκθεση την οποία μόλις υπερψηφίσαμε, 113 εκατομμύρια παιδιά σχολικής ηλικίας στερούνται ακόμη και της στοιχειώδους εκπαίδευσης. Το γεγονός ότι τα παιδιά αυτά δεν πηγαίνουν στο σχολείο οδηγεί σε έναν φαύλο κύκλο, βάσει του οποίου η φτώχεια διαδίδεται ακόμη περισσότερο, η πρόσβαση στον πολιτισμό και την εκπαίδευση καθίσταται ακόμη πιο δύσκολη και τα επίπεδα αναλφαβητισμού στην κοινωνία παραμένουν υψηλά.

Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και σε κράτη μέλη της ΕΕ. Στην Πορτογαλία, εκτιμάται ότι άνω του 4% του παιδικού πληθυσμού εργάζεται σε διάφορους τομείς.

Εάν επιθυμούμε, συνεπώς, να καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά την παιδική εργασία, η προτεραιότητα είναι η εξάλειψη της φτώχειας, μέσω της κατάργησης της ανισότητας στην κατανομή του εισοδήματος, της προώθησης των θέσεων εργασίας με δικαιώματα, της ενίσχυσης της πρόσβασης στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό και της καταπολέμησης της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Cecilia Malmström (ALDE), γραπτώς. – (SV) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε σήμερα μια πρόταση για τη λήψη μέτρων καταπολέμησης της παιδικής εργασίας. Η παιδική εργασία είναι κάτι που οι περισσότεροι άνθρωποι, εμού συμπεριλαμβανομένης, θεωρούμε ότι ανήκει στο παρελθόν. Δυστυχώς, δεν συμβαδίζουν όλες οι χώρες του κόσμου με τις εξελίξεις. Γι’ αυτό σήμερα υπερψήφισα μια σειρά πρόσθετων προτάσεων για την ένταξη των διαφόρων μορφών παιδικής εργασίας σε επιμέρους κατηγορίες, καθόσον η παιδική εργασία μπορεί, για παράδειγμα, να είναι η μόνη εναλλακτική λύση έναντι της πορνείας.

 
  
MPphoto
 
 

  Sérgio Marques (PPE-DE), γραπτώς. – (PT) Επί του παρόντος, 246 εκατομμύρια παιδιά στον κόσμο εργάζονται σε χώρους επιβλαβείς για τη σωματική και ψυχική υγεία τους. Η παιδική εργασία δεν είναι φαινόμενο το οποίο αφορά αποκλειστικά τις υπανάπτυκτες ή τις αναπτυσσόμενες χώρες. Στην Ανατολική Ευρώπη και στη Μεσόγειο εκατομμύρια παιδιά γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης στους χώρους εργασίας. Η παιδική εργασία είναι περίπλοκο θέμα. Οφείλεται δε κατά κύριο λόγο στη φτώχεια, την ανισότητα ευκαιριών και την έλλειψη εκπαίδευσης.

Υπερψήφισα την προκειμένη έκθεση, η οποία προτείνει μια σειρά μέτρων στο πλαίσιο της προσπάθειας καταπολέμησης της παιδικής εκμετάλλευσης και εργασίας: για παράδειγμα, δημιουργώντας ειδικό κονδύλιο στον προϋπολογισμό το οποίο εστιάζεται στην προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα· καλώντας την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι εμπορικές πολιτικές της ΕΕ είναι σύμφωνες με τη δέσμευσή της να προστατεύει και να προάγει τα δικαιώματα των παιδιών· και εξετάζοντας τη δυνατότητα εφαρμογής ενός προγράμματος σήμανσης των αγαθών που εισάγονται στην ΕΕ προκειμένου να πιστοποιείται ότι έχουν παραχθεί χωρίς τη χρήση παιδικής εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin, (PSE), γραπτώς. – (EN) Χαιρετίζω αυτή την έκθεση, η οποία ζητεί την επιτάχυνση του αγώνα κατά της παιδικής εργασίας μέσω της προαγωγής της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης και της μείωσης της φτώχειας σε ευρύτερη κλίμακα.

Αν και καθησυχάζουν τις συνειδήσεις μας, οι εμπορικοί αποκλεισμοί και άλλες κυρώσεις δεν είναι ικανοποιητικός τρόπος αντιμετώπισης αυτής της δυσάρεστης δραστηριότητας. Τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι τα παιδιά που απολύονται από εργοστάσια σε απελπιστικά άσχημες συνθήκες υφίστανται ακόμη πιο αισχρές μορφές εκμετάλλευσης όπως η πορνεία και η οικιακή δουλεία.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. – (PT) Στον κόσμο σήμερα εργάζονται 352 εκατομμύρια παιδιά, 179 εκατομμύρια εκ των οποίων είναι θύματα των χειρίστων μορφών παιδικής εργασίας σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας. Δεν μπορούμε να προσποιηθούμε ότι αγνοούμε αυτή την κατάσταση. Όλοι γνωρίζουμε ότι είναι ένα περίπλοκο φαινόμενο το οποίο οφείλεται σε δυσεπίλυτα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα. Παρότι, όμως, η κατάσταση είναι περίπλοκη και εξαιρετικά δύσκολη, δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε ή να εμποδίσουμε τη λήψη μέτρων τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε μια αποτελεσματική στρατηγική η οποία θα σπάσει τον φαύλο κύκλο της ανθρώπινης δυστυχίας.

Η παιδική εργασία διαιωνίζει τη φτώχεια και εμποδίζει την ανάπτυξη. Οδηγεί σε μείωση των μισθών, προκαλεί ανεργία μεταξύ των ενηλίκων και στερεί από τα παιδιά την αναγκαία μόρφωση. Είναι, συνεπώς, απόλυτη ανάγκη να καταπολεμήσουμε την άγνοια και να προαγάγουμε την παροχή εκπαίδευσης για όλους.

Η εκπαίδευση είναι αναμφίβολα ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για να σπάσουμε τον φαύλο κύκλο της φτώχειας, και ένα από τα κεντρικά στοιχεία της βιώσιμης ανθρώπινης ανάπτυξης. Γι’ αυτούς τους λόγους υπερψήφισα την έκθεση του κ. Μαυρομμάτη.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), γραπτώς. – (EN) Πρέπει να καταβάλουμε το μέγιστο των προσπαθειών μας ώστε να καταπολεμήσουμε την εκμετάλλευση των παιδιών στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Η έκθεση αυτή συνδέεται άμεσα με την εκστρατεία «κάντε τη φτώχεια παρελθόν», καθόσον η εκμετάλλευση των παιδιών συνήθως συνδέεται με τη φτώχεια. Πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την εμπέδωση του θεμιτού εμπορίου, τη στήριξη της διαγραφής του χρέους και τη διασφάλιση της παροχής βοήθειας στους φτωχότερους πληθυσμούς. Ευελπιστώ ότι οι συνάδελφοι θα υπογράψουν τη γραπτή μας δήλωση σχετικά με τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας, η επίτευξη των οποίων θα προσφέρει λύσεις σε αυτά τα κρίσιμα θέματα. Ευελπιστώ επίσης ότι οι ηγέτες της ομάδας G8 που θα συναντηθούν αύριο στη Σκωτία θα σημειώσουν περαιτέρω πρόοδο στην προσπάθεια να «κάνουμε τη φτώχεια παρελθόν».

 
  
MPphoto
 
 

  Anders Wijkman (PPE-DE), γραπτώς. – (SV) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα μια έκθεση στην οποία παρουσιάζονται προτάσεις σχετικά με μια σειρά μέτρων καταπολέμησης της παιδικής εργασίας. Στην έκθεση αναφέρεται, λόγου χάρη, ότι η εκπαίδευση για όλους έχει τεράστια σημασία στον αγώνα κατά της παιδικής εργασίας και της φτώχειας. Έχω την ακλόνητη πεποίθηση ότι όλα τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται έναντι της επιβλαβούς για τα ίδια εργασίας. Ωστόσο, είναι σημαντικό να μην λησμονούμε ότι οι γενικές απαγορεύσεις δεν είναι ρεαλιστική λύση όσο υφίσταται εκτεταμένη φτώχεια και υπάρχουν περιορισμένες ευκαιρίες εκπαίδευσης. Εξάλλου, ορισμένες μορφές εργασίας, για παράδειγμα εκείνες μέσω των οποίων προσφέρεται εκπαίδευση στον χώρο εργασίας, μπορεί να έχουν θετικό αντίκτυπο και συνεισφορά.

Στην έκθεση αναφέρεται επίσης η ευθύνη των επιχειρήσεων και προτείνεται, για παράδειγμα, η προσφυγή εναντίον επιχειρήσεων οι οποίες εισάγουν προϊόντα τα οποία έχουν παραχθεί κατά τρόπο που παραβιάζει βασικές συμβάσεις του ΔΟΕ. Φρονώ ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν στο έπακρο οι υπάρχουσες δυνατότητες προκειμένου οι οικονομικοί παράγοντες να ενισχύσουν τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, στηρίζω ολόψυχα πρωτοβουλίες όπως η «Παγκόσμια Συμφωνία» του ΟΗΕ και η «Παγκόσμια Ευθύνη» της σουηδικής κυβέρνησης. Η θέσπιση νομοθεσίας και η δυνατότητα δικαστικών προσφυγών σε κοινοτικό επίπεδο θα ήταν, όμως, πολύ προχωρημένα μέτρα, τα οποία μάλιστα ενδέχεται να υπονομεύσουν στόχους όπως η βελτίωση της κατάστασης των παιδιών και η καταπολέμηση της φτώχειας.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου