Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Posėdžio stenograma
Antradienis, 2005 m. liepos 5 d. - Strasbūras Atnaujinta informacija

28. Moterų vaidmuo Turkijoje
MPphoto
 
 

  Przewodniczący . Kolejnym punktem porządku dziennego jest sprawozdanie sporządzone przez Emine Bozkurt w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia na temat roli kobiet w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym w Turcji [2004/2215(INI)] (A6-0175/2005).

 
  
MPphoto
 
 

  Emine Bozkurt (PSE), Rapporteur. Voorzitter, mijnheer de Commissaris en collega's, een vrouw op het Turkse platteland stond op het punt om tegen haar zin te worden uitgehuwelijkt. Vrouwenrechtenorganisaties vertelden haar echter dat ze met de nieuwe wetgeving in Turkije naar de rechter kon stappen om het huwelijk ongeldig te laten verklaren. De vrouw vertelde aan haar ouders dat zij van plan was om dit te gaan doen, deze zagen vervolgens in dat uithuwelijken absoluut geen zin had en het huwelijk ging niet door. Dit is nog maar één voorbeeld van de manier waarop Turkije bezig is de positie van vrouwen te verbeteren.

In het verslag over de rol van vrouwen in het politieke, economische en sociale leven van Turkije heeft de vrouwenrechtencommissie van het Europees Parlement de nieuwe Turkse wetgeving geprezen. Turkije heeft op het gebied van vrouwenrechten veel verbeterd in de nieuwe grondwet, de arbeidswet en het nieuwe strafrecht. Nu is het zaak om wat op papier staat om te zetten in de praktijk. Turkije is hier al mee begonnen, maar dit werk moet worden voortgezet. Respect voor vrouwenrechten is een absolute voorwaarde voor lidmaatschap van de Europese Unie. In het verslag wordt de Europese Commissie ertoe opgeroepen vrouwenrechten hoog op de agenda te zetten bij besprekingen met Turkije.

Commissaris Rehn heeft gisteren in het Parlement toegelicht hoe de onderhandelingen met Turkije zullen worden vormgegeven. Ik ben blij dat hij daarbij heeft gezegd dat vrouwenrechten een hoofdprioriteit zullen zijn en dat het een kernzaak zal zijn in het jaarlijks voortgangsverslag over Turkije. Daarnaast heeft de Turkse regering aangegeven het verslag zeer serieus te nemen. Zo is in een reactie op eerdere besprekingen in Turkije over dit verslag nu al besloten een vrouwenrechtencommissie in het Turkse Parlement op te zetten en heeft de regering al toegezegd meer opvanghuizen voor vrouwelijke slachtoffers van geweld te zullen bouwen.

De Turkse vrouwenrechtenorganisaties staan in grote meerderheid achter de bevindingen in mijn verslag. Ook in het Europees Parlement is al tijdens de stemming in de vrouwencommissie gebleken dat er brede steun is voor het verslag. Ik bedank iedereen die heeft meegewerkt aan dit verslag. In het bijzonder wil ik de EVP bedanken voor de goede samenwerking in de Commissie vrouwenrechten.

Natuurlijk betekent de brede steun voor het verslag niet dat we het over alles eens zijn. Ik zou graag nog enkele dingen aanstippen die wellicht van belang kunnen zijn voor de stemming morgen. In Turkije is politieke participatie van vrouwen zeer laag. Als mogelijke oplossing hiervoor wordt in het verslag een systeem van quota's voorgesteld dat op korte termijn kan helpen meer vrouwen te betrekken bij de politiek. De quota's worden voorgesteld als mogelijke oplossing van een probleem, er wordt geen voorwaarde van gemaakt. De Europese Unie kan natuurlijk niet iets van Turkije eisen dat in de eigen lidstaten nog niet algemeen aanvaard is.

Ik, en de vrouwenorganisaties in Turkije met mij, vraag u om uw steun op dit punt. De liberalen hebben een amendement over dit onderwerp ingediend waarin ik mij kan vinden als er toevoeging komt waarbij ook de regering, de Turkse regering wordt aangesproken op haar verantwoordelijkheid. Ik vraag u om uw steun voor mijn mondelinge amendement dat ik hier overmorgen in de plenaire vergadering zal presenteren en waarmee de liberalen naar eigen zeggen akkoord kunnen gaan.

Dan is er nog de kwestie van de hoofddoek. In Turkije is het verboden religieuze kleding te dragen op universiteiten en in overheidsfuncties. Dit is het gevolg van de strenge scheiding tussen kerk en staat in Turkije. Als de vrouwen de hoofddoek niet afleggen kunnen zij geen universitaire opleiding volgen of een baan krijgen bij de overheid. In mijn verslag wordt de oproep herhaald uit het verslag-Eurlings aan de Turkse regering om er zorg voor te dragen dat alle meisjes en vrouwen hun recht op onderwijs kunnen genieten ongeacht hun achtergrond. Ik steun het amendement van de heer Szymánski van de UEN, waarin indirect wordt opgeroepen het verbod op het dragen van de hoofddoek op te heffen. Niet omdat ik de negatieve gevolgen van dit verbod niet ken, maar omdat Europa zelf geen eensluidend beleid heeft ten opzichte van het wel of niet dragen van hoofddoeken. Wij kunnen Turkije dan ook moeilijk opdragen iets te doen waar we zelf nog niet over uit zijn. Ook heeft het Europees! Hof voor de rechten van de mens onlangs besloten dat Turkije met dit verbod geen inbreuk maakt op de rechten van vrouwen. Ieder land mag een eigen beleid ten aanzien van religieuze symbolen voeren. Turkije moet dus zelf een verstandige oplossing vinden voor de problematiek rondom de hoofddoek. Graag draag ik een steentje bij tot het vinden van die oplossing, maar dan bijvoorbeeld door het probleem eerst zorgvuldig te bespreken in de Gemengde Parlementaire Commissie voor de Europese Unie en Turkije. Zowel in Turkije als in Europa moet over dit onderwerp een debat worden gevoerd. Natuurlijk kunnen wij als Parlement dit probleem niet zelf oplossen, maar wel een bijdrage leveren aan de discussie.

Ten slotte wil ik graag iedereen oproepen voor dit verslag te stemmen. Logisch, want het is mijn eigen verslag, maar ik heb mij juist zo ingezet voor goede samenwerking met andere partijen ten aanzien van dit verslag omdat ik het van belang vind dat Turkije ziet dat de oproep om hard te werken aan vrouwenrechten van het hele Europese Parlement komt. Ik dank u bij voorbaat voor uw hulp en voor uw aandacht en ben benieuwd naar uw inbreng tijdens dit debat.

 
  
MPphoto
 
 

  Olli Rehn, komission jäsen. Arvoisa puhemies, arvoisat jäsenet, olin täällä jo kaksi ja puoli tuntia sitten, ja on ikävää, että meillä on taas aika kohtuuton viive ennen kuin pääsimme aloittamaan tämän keskustelun, varsinkin näin tärkeässä asiassa. Pakko sanoa, että ei ole ihme, että Euroopan kilpailukyky on niin heikoissa kantimissa, kun niinkään yksinkertaisista säännöistä kuin aikataulusta ei pystytä pitämään kiinni. Toivon, että puhemiehistö voisi pohtia asiaa ja myös tehdä tälle jotain tulevaisuutta silmällä pitäen.

I welcome this opportunity to discuss women’s rights in Turkey on the basis of Mrs Bozkurt’s excellent report at a particularly important moment in EU-Turkey relations.

Last week, the Commission submitted the negotiating framework for Turkey to the Member States and it is the most rigorous framework ever presented by the Commission. It states that the Union expects Turkey to sustain the process of reform and ensure its determined implementation to respect fully the rule of law and human rights in all walks of life and in all corners of the country.

I have said that in the negotiations with Turkey the journey is at least as important as the destination, but to have a meaningful journey you need a destination and it is precisely the prospect of EU accession that provides Turkey with such an aim and gives the European Union credible leverage to influence issues such as women’s rights in Turkey.

Let us be frank. No other perspective would give Turkey the same incentive to adopt and implement European values on gender equality as the prospect of its becoming a member of the Union. This is the secret of the success of our enlargement policy and let us not forget this secret.

I would like to congratulate the rapporteur on her report. It is a well-researched and comprehensive report that addresses many of the issues identified by the Commission in its regular reports. The report’s recommendations should be taken on board by all relevant parties. I welcome in particular the report’s focus on promoting women’s participation in the workforce, increasing the representation of women in decision-making positions and combating domestic violence against women, and especially the need for more shelters for the victims of violence.

I share the rapporteur’s appreciation of the Turkish Government’s efforts to introduce constitutional and legislative reforms, for instance the penal code, which addresses the situation of women and promotes gender equality. The new penal code has been criticised in some respects, but overall it represents a clearly positive development that modernises the criminal system, as it includes many improvements for women.

I shall give you some very concrete examples. The penal code implies and leads to the criminalisation of marital rape, the abolition of discrimination against non-virgin and unmarried women, the criminalisation of sexual harassment in the workplace, the abolition of the patriarchal concept of the head of family, and equal rights to children born out of wedlock. All this is included in the new penal code. Now it is a matter of implementation, implementation, implementation.

Finally, I would like to underline that women’s rights will be a main priority for the Commission in the process of accession negotiations with Turkey and we shall assess the state of women’s rights in depth in our next regular report, which the Commission will adopt on 9 November this year.

 
  
MPphoto
 
 

  Doris Pack, im Namen der PPE-DE-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! In einer wichtigen deutschen Monatszeitschrift habe ich in der vergangenen Woche einen wunderschönen Bericht über drei türkische business women gelesen. Wenn man dann den heutigen Bericht liest, kann man sehen, wie groß das Gefälle in der Türkei ist.

Unser Hauptanliegen ist es, den Menschenrechten, d.h. hier explizit den Frauenrechten, zum Durchbruch zu verhelfen. Gewalt gegen Frauen, auch die häusliche Gewalt, die so genannten Ehrenmorde, die Zwangsverheiratung, die hohe Rate von Analphabetinnen, all das ist alarmierend. Viele Hunderttausend Mädchen dürfen gar nicht zur Schule gehen aus Gründen der Rückständigkeit ihrer Eltern oder wegen nicht vorhandener Infrastruktur. All dies trifft insbesondere gerade auch die kurdischen Frauen. Gesetze sind verabschiedet – der Kommissar hat es gerade gesagt –, aber auf ihre Umsetzung müssen wir warten. Ich hoffe sehr, dass die Kommission darauf pocht.

Aber Ehrenmorde und Zwangsverheiratung sind auch und gerade ein Problem, das zu uns immigrierte Türkinnen betrifft und damit auch unsere eigene Gesellschaft. Die Unterrepräsentanz von Türkinnen in Parlamenten sollte ebenfalls mit entsprechenden Mitteln durch die Parteien geändert werden. Der Türkei aber die Quoten und ein Reißverschlusssystem aufzuzwingen, ist, gelinde gesagt, Humbug. Das müsste man zunächst einmal in unseren eigenen Ländern versuchen.

Ich hoffe, dass die Frauenverbände in der Türkei mit der Entschließung, die wir gemeinsam verabschieden werden, ein Hilfsmittel in die Hand bekommen, um mit ihren politischen Vertretern dort Tacheles zu reden. Die Änderungen sind notwendig, weil diese Rechtsverletzungen Menschenrechtsverletzungen sind, deren Unterbindung unabhängig von einer angestrebten Mitgliedschaft in der Europäischen Union selbstverständlich sein müsste. Ich hoffe, dass dies allmählich auch den Politikern in der Türkei einleuchtet.

 
  
MPphoto
 
 

  Lissy Gröner, im Namen der PSE-Fraktion. Herr Präsident, Herr Kommissar, werte Kolleginnen und Kollegen! Für die Sozialdemokratische Fraktion möchte ich der Berichterstatterin gratulieren. Der Bericht ist ein sehr fundierter Bericht. Er kommt zur richtigen Zeit, und wir haben unzählige Gespräche geführt, sowohl mit dem Frauenausschuss in der Türkei als auch hier im Europäischen Parlament. Wir haben mit den NGO gesprochen, wir haben mit der politischen Klasse und mit den Sozialpartnern gesprochen. Das Ergebnis war eine breite Debatte im Frauenausschuss und ein Bericht, der von fast allen Fraktionen mitgetragen wurde.

Der Bericht sagt sehr klar, dass es in der Türkei viel Bewegung gab, um dem acquis der Europäischen Union zu entsprechen. Am 1. Juni ist das neue Strafgesetz in Kraft getreten. Das muss natürlich umgesetzt werden, und der Druck muss aufrechterhalten werden. Aber die Türkei muss auch etwas Zeit bekommen, das zu tun. Vergewaltigung in der Ehe ist ab jetzt strafbar, und wir haben die Verbrechen im Namen der Ehre als das gebrandmarkt was sie sind, nämlich sehr unehrenhafte und strafbare Handlungen.

Jetzt ist es an der Türkei, den nächsten Schritt zu tun und Frauen in politische Ämter einzusetzen. Eine Quote von 4 % Frauen im türkischen Parlament ist untragbar, eine Quote von 1 % in den kommunalen Parlamenten ist verschwindend gering. Da brauchen die Frauen unsere Hilfe und der eindringliche Appell der Frauenorganisationen zielt darauf ab, hier im Parlament klare Worte zu finden und zu sagen: Bitte unterstützt uns mit Quoten, unterstützt uns auch mit Best-Practice-Methoden, aber schreibt es in die Entschließung! Und ich denke, das sollten wir tun. Wir sollten auch die Gewalt an Frauen immer wieder anprangern und auf die Tagesordnung setzen. Am 3. Oktober sollen die Verhandlungen beginnen, und dieser Bericht ist ein wichtiger Baustein dazu.

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki, ALDE-ryhmän puolesta. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, me neuvomme helposti unionin ulkopuolisia maita asioissa, joissa meillä itselläkin olisi vielä paljon tehtävää. Tässä naisten oikeuksia Turkissa käsittelevässä mietinnössä kiinnitetään huomiota siihen, että Turkissa parlamentin jäsenistä naisia on vain 4,4 prosenttia. Asia täytyy nostaa esille ja tavoitteena tulee olla muutos parempaan. Me emme voi kuitenkaan esittää pakollista kiintiöjärjestelmää, jolla pyrimme lisäämään naisten osallistumista Turkin politiikkaan, ellemme kehota myös omia jäsenvaltioitamme muuttamaan lainsäädäntöä aivan samalla tavalla. Turkilta ei pidä vaatia enempää kuin mitä itse olemme valmiita toteuttamaan. Tämän vuoksi liberaaliryhmä teki tarkistuksen 3.

Haluan kääntyä turkkilaisten kollegoiden puoleen: kannustakaa naisia osallistumaan enemmän mukaan politiikkaan, olkaa rohkeampia kuin useiden nykyisten unionin jäsenvaltioiden päämiehet! Esimerkiksi Ranskassa naisten osuus kansallisessa parlamentissa on noin 12 prosenttia ja Italiassa vielä vähemmän. En ole kuullut kummankaan maan päämiesten tai Euroopan unionin olevan huolissaan näiden maiden tilanteesta ja naisten vähäisestä osallistumisesta. Tekemistä siellä riittää. Me emme saa peittää omia ongelmiamme ja osoittaa syyttävällä sormella vain Turkkia. Naisten alhaiseen lukumäärään poliittisessa elämässä tulee puuttua niin Turkissa kuin unionissakin ja aivan unionin omissa valinnoissa.

Lopuksi haluan kiittää esittelijää, joka on tehnyt hienoa työtä. Samalla haluan kiittää myös komissaari Rehniä, joka on ansiokkaasti nostanut esille naisten oikeudet näissä jäsenyysneuvotteluissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Hiltrud Breyer, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. Herr Präsident! Auch im Namen der Verts/ALE-Fraktion möchte ich der Berichterstatterin für diesen Bericht herzlich danken. Ich hoffe, dass morgen nicht nur seitens des Parlaments ein klares Signal gegeben wird. Ich wünsche mir, dass auch die Kommission die Gleichstellungspolitik stärker in den Mittelpunkt rückt. Ich finde, dass diese in der Vergangenheit leider nur ein Schattendasein geführt hat.

Wir müssen eindeutig klarstellen, dass wir uns nicht mit Fortschritten auf dem Papier zufrieden geben, sondern eine konkrete Umsetzung der Frauenrechte in der Praxis fordern.

Ich freue mich, dass wir die Quote vorgeschrieben haben. Mehr noch: Wir sollten uns in der Tat überlegen, das auch für die Europäische Union zu fordern. Wenn wir nur 4% Frauenanteil im nationalen Parlament und 1% auf lokaler Ebene haben, dann ist dies wirklich ein politischer Offenbarungseid, ein Armutszeugnis. Dem muss dringend gegengesteuert werden, und mit etwas anderem als Quoten kann man das nicht erreichen.

Wir haben uns als Parlament bereits in der Entschließung vom 8. März ganz klar gegen die Zwangsehe ausgesprochen. Daher bitte ich nochmals um Unterstützung für unseren Antrag einer unmittelbaren Registrierung von Neugeborenen, um damit zu unterbinden, dass minderjährige Mädchen für volljährig erklärt werden und somit die Zwangsverheiratung de facto legitimiert wird.

 
  
MPphoto
 
 

  Feleknas Uca, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. Herr Präsident! Wir als die GUE/NGL-Fraktion unterstützen den Bericht von Frau Bozkurt und werden ihn auch morgen bei der Abstimmung unterstützen. Der Bericht stellt klar, dass trotz der Verbesserung der Situation der Frau in der Türkei, wie sie unter anderem in der Gesetzgebung zu den so genannten Ehrenmorden und zur Vergewaltigung in der Ehe deutlich wird, im gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Bereich doch noch viel getan werden muss. Uns, der GUE/NGL-Fraktion, ist es wichtig, dass eine politische Lösung für den Südosten der Türkei gefunden und die Benachteiligung in den kurdischen Gebieten beendet wird. Es ist uns ein Anliegen, dass die Frauen in den rückständigen ländlichen Regionen mehr Chancen auf Arbeit und Bildung erhalten, und dass Projekte gefördert werden, die genau dies unterstützen. Daher habe ich in dem Bericht die Aufforderung an die türkische Regierung eingebracht, mit Bürgermeistern der kurdischen Region zusammenzuarbeiten ! und Programme zur Chancengleichheit und für die Rechte der dort ansässigen Frauen gezielt zu fördern. Eine Verbesserung der Lage der Frauen in der Türkei ist ein wichtiger Schritt für die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Καρατζαφέρης, εξ ονόματος της ομάδας IND/DEM. Κύριε Πρόεδρε, ομιλώ ως συγγραφέας του βιβλίου "Η γυναίκα σήμερα", ενός βιβλίου που έχει γίνει μπεστ σέλερ στη χώρα μου, και απευθύνομαι στις γυναίκες συναδέλφους. Εάν αγαπούν τις γυναίκες της Τουρκίας και αισθάνονται πραγματική αλληλεγγύη για τις γυναίκες, πρέπει να μην ψηφίσουν την έκθεση.

Ποια είναι τα πραγματικά περιστατικά; Περιγράφονται στην είδηση που δημοσιεύθηκε πριν από μερικούς μήνες: Μία κοπέλα 14 ετών βιάστηκε από το θείο της, το είπε στην οικογένειά της, έγινε οικογενειακό συμβούλιο και σκότωσαν την κοπέλα. Οι δε δολοφόνοι είναι ελεύθεροι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η κατάσταση.

Δεν μπορούμε να κάνουμε εκθέσεις από τις Βρυξέλλες. Εκθέσεις θα κάνουμε εάν πάμε στο Ντιγιαρμπακίρ, να δούμε πώς ζει η γυναίκα! Σε μεσαιωνική κατάσταση! Ο ρατσισμός είναι άκρατος εναντίον της γυναίκας. Το εκπαιδευτικό σύστημα της Τουρκίας τον καλλιεργεί. Η πατριαρχική δομή της οικογένειας επιτάσσει το βιασμό και τον ξυλοδαρμό της γυναίκας.

Εάν επιτέλους θέλουμε να δείξουμε σεβασμό στη γυναίκα οπουδήποτε στον κόσμο, δεν μπορούμε να ψηφίσουμε αυτή την έκθεση. Και ο κ. Ερντογάν, ο Πρωθυπουργός της Τουρκίας, γύρισε δέκα χρόνια πίσω τη γυναίκα στην Τουρκία. Από εκεί που είχαν γυναίκα Πρωθυπουργό, σήμερα η σύζυγος του Πρωθυπουργού κυκλοφορεί με τη μαντίλα. Αυτό είναι οπισθοδρόμηση της γυναίκας στην Τουρκία!

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (NI). Voorzitter, geachte collega's. Polygamie, gedwongen huwelijken, analfabetisme, eremoorden, huiselijk geweld, discriminatie in de politiek, enz. Dit verslag over de rol van de vrouwen in Turkije is inhoudelijk vrij exhaustief en onderbouwd, maar wie de politieke situatie in Turkije van nabij volgt, wist al langer dan vandaag dat de kandidaat-lidstaat, de zogeheten "seculiere modelstaat Turkije" om met de woorden van Louis Michel te spreken "zeer zwaar ziek is in het bedje van de mensenrechten". A fortiori in dat van de vrouwenrechten in een islamitische samenleving.

Het is echter toch positief te noemen dat de rapporteur ons enkele maanden voor het officiële begin van de toetredingsonderhandelingen nog eens met de neus op sommige feiten drukt. Voor diegenen die niets hebben geleerd van de manier waarop de Turkse politie vreedzame vrouwelijke demonstranten uit elkaar knuppelt, komt dit verslag op het juiste moment. Mochten er hier overigens verslagen over de rol van de religieuze minderheden, over de bezetting van Cyprus, over de rechten van Armeniërs of de beperking van de vrijheid van meningsuiting en vergadering in Turkije gepresenteerd worden, dan zou er evenmin veel plaats zijn voor positieve opmerkingen. Er gaat geen week voorbij of onafhankelijke bronnen signaleren zware tekortkomingen op het vlak van wat wij met een plechtig woord fundamentele rechten noemen. Beterschap is op geen enkel vlak te merken en, tussen haakjes, dit hele verslag is in flagrante tegenspraak met het optimistische geluid dat wij vorig jaar uit de mond va! n Commissaris Verheugen en Romano Prodi mochten horen, toen de Commissie, volledig in strijd met de waarheid, ons probeerde wijs te maken dat er in Turkije nog slecht minimale problemen met de mensenrechten bestaan. Dit enkel om voor Turkije het licht op groen te zetten.

De vraag is natuurlijk, en ik besluit, of wij de politieke moed zullen hebben om de enige voor de hand liggende conclusie te trekken en die is om Ankara luidop de waarheid te zeggen, namelijk dat de Turkse samenleving qua waardenpatroon te zeer verschilt van onze Europese Unie om Turkije op termijn toe te laten lid te worden van de Europese Unie, want dat is de enige zinnige les die wij uit dit verslag kunnen trekken.

 
  
MPphoto
 
 

  Edit Bauer (PPE-DE). A nők helyzete nemcsak Törökországban fokmérője a demokrácia fejlettségének. Ilyen értelemben Törökország ugyan nagyot lépett előre, és ez akkor is igaz, ha tudjuk, hogy léteznek joghézagok. Senki sem vonja kétségbe, hogy az alkotmány módosítása, az új büntetőtörvénykönyv nagy előrelépés nemcsak a női jogok, hanem az egyetemes emberi jogok területén is. A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy a törvény alkalmazása az implementáció területén lassú és következetlen. Nemcsak az a gond, hogy a tradíciót, a szokásokat nehezebb megváltoztatni, mint a törvényt. A jelentés abban az irányban ösztönti a török kormányt, hogy legyen következetesebb a helyzet megváltoztatásában.

Jó, hogy az alkotmány a kormány hatáskörébe utalja az egyenlő esélyek megteremtésének a felelősségét, de emögött nem látható semmiféle stratégia, hogyan akarja a kormány ezt a célt elérni. Jó, hogy a törvény szerint a férfiak csak egy házasságban élhetnek, de a gyakorlat mégis az, hogy az imámok megkötik a házasságot a második és a harmadik feleséggel is. Jó, hogy az egyetemi tanárok körülbelül 40%-a nő, de ez nem változtat semmit azon a tényen, hogy a nőknek csaknem egynegyede írástudatlan. Ahol a kormány elkötelezett, ott az eredmény is látható. Az elmúlt hetekben egy hivatalos kampány során egyetlen nap leforgása alatt több mint 20 ezer, addig nem regisztrált gyermeket anyakönyveztek. Az előterjesztett jelentés a módosító indítványokkal együtt azt célozza, hogy a gyakorlati előrelépés segítse az emberi jogok területén a de jure és a de facto helyzet közti, gyakran óriási távolságok leküzdésében.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Gurmai (PSE). Mr President, it has certainly been a long and difficult job to collect all the relevant information and data in order to compile such a detailed report concerning the situation of Turkish women in real terms. We have been considering countless problems, many of which are encountered in all spheres of life in Turkey in the areas of women’s rights and gender equality. Although Turkey has started to meet the challenges on a legal basis, the real transposition of principles into everyday life still lies ahead. Turkey, which has been applying for EU membership and regards itself as a potential candidate, should respect fundamental human rights and the acquis communautaire in the fields of human rights and gender equality.

The Turkish Government has proved its strong commitment to European principles and values by creating a new Penalty Law to protect women’s rights. I offer my congratulations. It should be recalled that we have proposed designating 2006 as the European year of action to combat violence against women. Turkey should join in with this, both in principle and in real terms through concrete and visible action by taking steps not only against violence but also towards implementing gender equality in other areas.

A strong political will for implementing gender-equality policies is not the sole means of gaining success. It should be obtained by overcoming many other obstacles, such as traditions, patriarchal social structures, religious aspects, habits, educational, employment and family values, standards and stereotypes all of which hinder progress. This is a big challenge, since these structures have been built up over centuries and it is not easy to implement reforms all at once, but if Turkey intends to approach and join Europe, it should respect European values as well.

We strongly believe that the Turkish Government will be embarking upon taking steps towards implementing our recommendations. It is in our common interest to monitor the progress made in order to get a real picture of the situation.

 
  
MPphoto
 
 

  Cem Özdemir (Verts/ALE). Herr Präsident! Auch ich möchte Emine Bozkurt recht herzlich für den exzellenten Bericht danken, den sie vorgelegt hat. Ich glaube, das Thema Gleichberechtigung von Frauen in der Türkei ist nicht ein, sondern DAS zentrale Thema im Zusammenhang mit der von der Türkei gewünschten Mitgliedschaft in der Europäischen Union.

Als Erzieher und Sozialpädagoge möchte ich aber auch nicht vergessen, etwas Positives zu sagen: Wenn beispielsweise die türkische Tageszeitung Milliyet eine Kampagne unter dem Slogan "Papa, schick mich in die Schule!" begonnen hat, dann ist dies auch etwas, das wir uns auf unsere Fahne schreiben können. Dies geschieht vor dem Hintergrund der EU-Beitrittspläne. Wenn sich beispielsweise die türkische Mediengruppe Dogan gegen innerfamiliäre Gewalt einsetzt, dann ist auch das etwas, das wir begrüßen sollten.

Ich glaube, dass die Türkei in den nächsten Jahren auch einen neuen innergesellschaftlichen Konsens in der Kopftuchfrage finden muss. Es kann nicht richtig sein, dass in der osttürkischen Stadt Erzurum Mütter mit Kopftüchern nicht auf den Universitätscampus gelassen werden, wenn sie an der Feier ihrer Kinder teilnehmen wollen. Ich bin für ein klares Nein zum Kopftuchzwang. Nein aber auch zu einem pervertierten Laizismus, der Müttern verbietet, ihre Kinder in der Schule zu besuchen!

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Tadeusz Masiel (NI). Panie Przewodniczący! Niniejsze sprawozdanie informuje nas o tym, że Turcja nie jest i nie chce być gotowa do wejścia do Unii Europejskiej i uczestniczenia w systemie wartości o źródłach chrześcijańskich. Chociażby z uwagi na nieprzestrzeganie praw kobiet w Turcji wnioskuję o nierozpoczynanie negocjacji adhezyjnych z tym krajem, przewidzianych na za 3 miesiące. To tylko jeden z wielu powodów, głównym zaś są różnice kulturowe.

Proponuję rozpocząć negocjacje w momencie, kiedy Turcja upodobni się do Europy, czyli prawdopodobnie nigdy. Nie mamy bowiem prawa żądać od Turków rezygnowania z własnej cywilizacji, z własnego systemu wartości, z własnej religii, która tkwi u podstaw każdej cywilizacji.

Czy kobiety w Turcji są naprawdę dyskryminowane? Czy dzisiaj są bardziej dyskryminowane niż w przeszłości? A może Turcja posiada po prostu inne standardy, wzorce kulturowe, nieprzekładalne na europejski model zachowań. Być może nasilona przemoc wobec kobiet jest również wyrazem obawy i niechęci tradycyjnego społeczeństwa tureckiego wobec integracji europejskiej.

Turcy niebędący w stanie szanować własnych kobiet i mniejszości narodowych, nie będą w stanie uszanować nas - Europejczyków, wychowanych w innym duchu, w innym systemie wartości.

 
  
MPphoto
 
 

  Κατερίνα Μπατζελή (PSE). Κύριε Πρόεδρε, ένα από τα βασικότερα θέματα από τα οποία θα κριθεί η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας τα επόμενα χρόνια είναι η αναβάθμιση της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στο πλαίσιο αυτό η βελτίωση της θέσης της γυναίκας σε όλους τους τομείς στην Τουρκία είναι ζωτικής σημασίας, λαμβανομένου μάλιστα υπόψη ότι η ισότητα των φύλων και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και πάνω απ' όλα των γυναικών, αποτελούν σήμερα κοινοτικό κεκτημένο. Σ' αυτή την προσπάθεια προσαρμογής της η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να σταθεί στο πλάι της Το! υρκίας.

Όμως θα πρέπει να επισημανθούν ορισμένα θέματα τα οποία τόνισε και η κ. Bozkurt στην έκθεσή της:

Πρώτον, ότι η αρμόδια κυβερνητική υπηρεσία για τα δικαιώματα των γυναικών θα πρέπει να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη πολιτική με επαρκή χρηματοδότηση.

Το σημαντικό πρόβλημα της βίας κατά των γυναικών είτε με τη μορφή εγκλημάτων τιμής είτε με τη μορφή οικογενειακής βίας θα πρέπει να καταργηθεί και να προστατευθεί από οποιαδήποτε κυβερνητική πολιτική. Η συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική ζωή της Τουρκίας είναι ελάχιστη. Θα πρέπει να βελτιωθεί με την ενίσχυση των ποσοστώσεων ή της μεγαλύτερης ενεργής συμμετοχής των γυναικών τόσο στα δημοκρατικά κόμματα όσο και στην ίδια την κυβέρνηση.

Κλείνοντας, θα ήθελα να εκφράσω την υποστήριξή μου στην έκθεση της κ. Bozkurt, με την οποία προσπάθησε πραγματικά να διαμορφώσει εφικτές και ουσιαστικές προτάσεις, για να βοηθήσει την προενταξιακή διαδικασία της χώρας αυτής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Olli Rehn, Member of the Commission. Mr President, I thank the Members for their comments, which included some very important messages that will have to be taken into account. I will just respond to two or three points made by most of the speakers.

Firstly, as the rapporteur, Mrs Pack and many others said, implementation is indeed at the heart of the matter, as is a change of mentality. The legislative changes are important and their implementation essential, but changes in mentality and mindset are at least as important. We therefore support, and will reinforce our support for, awareness-building measures to strive for a change in mentality and mindset regarding the practical application of women’s rights and the attitude of the security forces, for instance, in terms of human rights in general.

That is also the objective of the civil society dialogue that we launched last week, which will accompany the negotiations and move forward in parallel with the negotiations proper. We aim to create long-term partnerships, for instance between women’s organisations in the European Union and Turkey, in order to increase mutual understanding and strengthen civil society in Turkey, which is one of its weak points. That will certainly enhance women’s participation and European values of gender equality and women’s rights.

As regards quotas, mentioned by Mrs Jäätteenmäki and the rapporteur, the Commission agrees with the rapporteur that we cannot ask Turkey for more than we are prepared to provide ourselves. The fact is that some Member States have quotas and others do not. I recall that the Member State I know best has, for quite some time, had quotas to enhance women’s participation in public decision-making. I recall that as a young member of parliament in 1991, together with Mrs Jäätteenmäki, we faced a vote on quotas on the basis of gender equality. Once I had a meeting with other MPs under 35 and realised that I was in a minority of 12.5%, because the other seven MPs under 35 were women, I certainly voted for the quotas so as to ensure equal representation of both sexes in the future.

On 3 October, we will start a long and no doubt difficult journey. It is important to realise that it is precisely the prospect of accession that provides the incentive for Turkey to enhance women’s rights. It also provides a very strong push for activists and citizens who are concerned and want to work for these important European values.

I can assure you that the Commission will carry out objective and strict monitoring in the course of these accession negotiations. It is a very good idea to repeat this exercise every year and thus follow the progress made on women’s rights in Turkey.

 
  
MPphoto
 
 

  Przewodniczący. Zamykam debatę.

Głosowanie odbędzie się w środę o godz. 12.00.

 
Teisinė informacija - Privatumo politika