Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Sanatarkat istuntoselostukset
Tiistai 5. heinäkuuta 2005 - Strasbourg EUVL-painos

32. Poliittinen tilanne ja tiedotusvälineiden riippumattomuus Valko-Venäjällä
MPphoto
 
 

  Puhemies . Esityslistalla on seuraavana komission julkilausuma poliittisesta tilanteesta ja tiedotusvälineiden riippumattomuudesta Valko-Venäjällä.

 
  
MPphoto
 
 

  Benita Ferrero-Waldner, komission jäsen. (EN) Arvoisa puhemies, haluan aloittaa kiittämällä niitä teistä, jotka pyysitte keskustelua kanssamme Valko-Venäjästä. Tämä on kolmas keskustelu Valko-Venäjästä sen jälkeen kun minusta tuli komission jäsen. Tämä on erittäin tärkeää, koska jaan teidän huolenne. Uskon vakaasti, että demokratian lujittaminen ja riippumattomien tiedotusvälineiden tukeminen Valko-Venäjällä ovat äärimmäisen tärkeitä asioita, erityisesti tulevien presidentinvaalien kannalta.

Euroopan komissiolla on vahva intressi siihen, että Valko-Venäjä on demokraattinen ja vakaa naapuri, ja toivottavasti maa voi tulevaisuudessa täysipainoisesti hyötyä Euroopan unionin naapuruuspolitiikasta.

Viimeaikainen kehitys Valko-Venäjällä on kuitenkin etäännyttänyt maan poliittista järjestelmää eurooppalaisesta demokraattisesta järjestelmästä sekä eurooppalaisista normeista ja arvoista sekä estänyt maata ottamasta sille kuuluvaa paikkaa Euroopan kansojen perheessä. Sen jälkeen kun Valko-Venäjällä oli viime vuonna pidetty parlamenttivaalit ja kansanäänestys, jotka olivat kaukana kansainvälisistä demokraattisten vaalien standardeista, Euroopan unionin neuvosto vahvisti marraskuussa 2004 ministeritason tapaamisia Valko-Venäjän viranomaisten kanssa koskevat rajoitukset. Samaan aikaan Euroopan unioni lähetti erittäin selvän viestin maan kansalle kertoakseen, ettemme ole unohtaneet sitä ja että haluamme tiivistää yhteyksiä kansalaisyhteiskunnan kanssa.

Euroopan unioni on johdonmukaisesti tuominnut presidentti Lukashenkon mahdollisten vastustajien pidätykset ja poliittiset oikeudenkäynnit. Olemme kehottaneet kunnioittamaan oikeusvaltion periaatteita ja vapauttamaan nämä henkilöt välittömästi. Pidämme näitä Valko-Venäjän hallituksen toimia pyrkimyksenä eliminoida oppositiojohtajat juuri vuonna 2006 pidettävien presidentinvaalien edellä. Poliittisiin puolueisiin, kansalaisjärjestöihin ja riippumattomien tiedotusvälineiden myyntipisteisiin kohdistuneet lisääntyneet sortotoimet huolestuttavat meitä kovasti.

Tarkkailemme myös läheisesti Valko-Venäjän ihmisoikeustilannetta. Selvänä merkkinä siitä, ettei Euroopan unioni voi hyväksyä ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien loukkauksia, määräsimme viime vuonna viisumikiellon joillekin korkea-arvoisille Valko-Venäjän viranomaisille Eurooppa-neuvoston tutkimustulosten perusteella. Esimerkkinä näistä tutkimuksista voin mainita Pourgouridesin mietinnön poliittisista katoamisista. Tämän jälkeen laajensimme viisumikiellon koskemaan niitä viranomaisia, joiden katsotaan olevan vastuussa peukaloiduista vaaleista ja peukaloidusta kansanäänestyksestä, sekä niitä viranomaisia, jotka ovat vastuussa rauhanomaisten mielenosoitusten tukahduttamisesta.

Vakava huolemme ammattiyhdistysten oikeuksien kunnioittamisesta Valko-Venäjällä on johtanut tutkimukseen väitetyistä yhdistymisvapauden ja ILO:n yleissopimuksissa määriteltyjen työehtosopimusneuvotteluoikeuden loukkauksista, erityisesti yleisen tullietuusjärjestelmän (GSP) puitteissa. Tutkimus saattaa lopulta johtaa siihen, että Valko-Venäjän pääsy yleisen tullietuusjärjestelmän etujen piiriin peruuntuu.

Valko-Venäjän poliittisen tilanteen huonontumisen huomioon ottaen Euroopan unioni on yhä erittäin sitoutunut tukemaan kansalaisyhteiskuntaa sekä Valko-Venäjän kansaa. Tässä yhteydessä on sanottava, että komissio on suuri Valko-Venäjän avustaja ja että muutamien viime kuukausien aikana olemme myös järkeistäneet apuamme maalle. Vilnassa järjestettiin seminaari tukemme koordinoimiseksi. Tämä oli erittäin tärkeää, sillä se antoi meille mahdollisuuden tiivistää koordinointiamme, ei pelkästään jäsenvaltioiden kesken vaan myös muiden maiden, kuten Yhdysvaltojen ja Kanadan, kanssa.

Meillä on kaksi tavoitetta. Ensimmäinen tavoite on tukea ihmisoikeuksia, demokratisoitumista, kansalaisyhteiskuntaa ja demokraattisia voimia sanan tarkassa merkityksessä. Kiinnitämme erityistä huomiota tiedotusvälineiden ja kansalaisjärjestöjen tukemiseen sekä demokraattisten toimielinten ja oikeusvaltion periaatteiden vahvistamiseen. Tämä toteutetaan eurooppalaisen ihmisoikeus- ja demokratia-aloitteen (EIDHR) sekä hajautetun yhteistyövälineen avulla. Järjestimme Valko-Venäjällä kaksi tarjouskilpailua maaliskuussa, ja hankkeiden valinta on jo saatu päätökseen. Sopimukset tehdään luultavasti kesän aikana, jotta toimet voidaan aloittaa ennen vuoden loppua. Hankkeita on 10–12, ja ne liittyvät kansalaisjärjestöjen kouluttamiseen ja kannustamiseen antamaan oikeusapua ihmisille, joilla on ongelmia ihmisoikeuksien kanssa. Toivon, että tulokset ovat erinomaisia.

Toinen tavoite on tukea kansan laajoja tarpeita asiaankuuluvilla aloilla. Laajoilla tarpeilla tarkoitan TACIS-ohjelmaa, jossa keskitytään itse kansan tukemiseen monilla aloilla, joihin kuuluvat muiden muassa hyvä hallintotapa, kestävä kehitys, sosiaaliala, koulutus, terveydenhuolto, ympäristö ja taloudellinen kehitys. Kansaa tuetaan myös Tšernobylin katastrofin aiheuttamien ongelmien lievittämisessä, jolla on korostunut asema tukiohjelmassamme.

Riippumattomien radiolähetysten tukemista Valko-Venäjällä on ehdotettu tehokkaana ja hyödyllisenä vastauksena vaihtoehtoisen ja riippumattoman tiedonvälityksen puutteeseen Valko-Venäjällä. Olemme tutkineet mahdollisuuksia huolellisesti ja keksimme kyllä, miten asia saadaan järjestettyä. Voimassaolevien varainhoitoasetustemme puitteissa ei ole helppoa löytää oikeaa ratkaisua välittömästi. Voin kuitenkin kertoa teille lehtimiesten Valko-Venäjällä kohtaamien ongelmien osalta, että meillä on avainohjelma lehtimiesten kouluttamiseksi ja olemme jo pystyneet tekemään paljon. Olemme toimittaneet Valko-Venäjän lehtimiesliitolle tukea, josta se on erittäin kiitollinen. Tuimme sitä esimerkiksi mielipiteenvapauden puolesta myönnettävän Saharov-palkinnon saajaksi vuonna 2004.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Klich, PPE-DE-ryhmän puolesta. (PL) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, tämä on itse asiassa parlamentin neljäs Valko-Venäjää koskeva päätöslauselma. Tämä on kuitenkin ensimmäinen päätöslauselma, jonka laatiminen johtuu komission asennetta kohtaan tunnetusta voimakkaasta pettymyksestä. Parlamentin kannalta neuvosto on liittolainen ja komissio vihollinen, ainakin Valko-Venäjän nykypolitiikan tarkastelun osalta. Neuvosto ymmärtää, mitä tarvitaan, kun taas komissiolla ei ole minkäänlaista käsitystä siitä, miten nykyisiä välineitä pitäisi muuttaa Valko-Venäjän kansalaisyhteiskunnan ja demokratisoitumisprosessin tukemiseksi.

Valko-Venäjän demokraattista oppositiota koskeva viesti, jonka Javier Solana lähetti Condoleezza Ricen kanssa Vilnassa järjestetyn tapaamisen aikana, on poliittiselta kannalta erittäin tärkeä. Samanaikaisesti komissio on kuitenkin pudonnut merkilliseen noidankehään. Se uskoo, että Valko-Venäjällä voidaan saavuttaa muutoksia käyttämällä poliittisia järjestelyjä ja välineitä. Näin ei ole. Muutosta ei voida saada aikaan tällä tavalla, koska nämä välineet on tarkoitettu demokraattisia valtioita varten sekä sellaisia valtioita varten, joissa demokraattinen muutos on jo alkanut. Olisi mahdotonta kannustaa missään maailman maassa demokraattisten muutosten aloittamista niillä välineillä, joihin komission jäsen viittaa. Jos yrittäisimme sitä, olisi riski, että uhraisimme Euroopan unionin poliittisen uskottavuuden, sekä riski, että poliittiset julistukset eivät enää tulevaisuudessa johtaisi toimenpiteisiin.

Samalla kun kaikki tämä on käynnissä, pidetään Valko-Venäjällä presidentinvaalit pian, toisin sanoen ensi vuonna. Meidän on autettava valkovenäläisiä tekemään ratkaisunsa. Tästä syystä on äärimmäisen tärkeää, että he saavat luotettavaa ja riippumatonta tietoa, pääasiassa radioasemien välityksellä. Haluan todeta, että hankkeita on käynnistetty Puolassa ja Liettuassa riippumattomien radioasemien perustamiseksi. Nämä hankkeet kilpailivat aluksi keskenään, mutta tällä hetkellä niiden välillä on yhteistyötä. Tästä syystä päätöslauselmassa puhutaan radioasemaverkoston perustamisesta Valko-Venäjälle.

Kansalliset hallitukset ovat jo antaneet tukensa näille hankkeille. Niillä pitäisi kuitenkin olla myös Euroopan unionin tuki, ja nykyisten asenteiden pitäisi muuttua. Komissio on jo kahdeksan kuukauden ajan pohtinut mahdollisuutta antaa tukea, ja näin ei voi jatkua. Tässä päätöslauselmaesityksessä käsitellään juuri tätä ongelmaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Marek Maciej Siwiec, PSE-ryhmän puolesta. (PL) Arvoisa puhemies, ainoa asia, jonka tänään teemme, on sen kuvaileminen, mitä voisimme kutsua kriisin pysähtymiseksi. Uutiset tästä kriisistä ovat saavuttaneet meidät, ja olemme kaikki nähneet kuvia mielenosoituksista, uhreista sekä pahoinpidellyistä ihmisistä. Myöhemmin nämä ihmiset joutuvat vankilaan ja me esitämme protesteja ja odotamme seuraavien kuvien ilmestymistä televisioruutuun. Tämä kaikki tarkoittaa sitä, ettemme itse asiassa kykene tekemään juuri mitään. Emme voi tehdä paljoakaan, ja meidän pitäisi olla tarpeeksi rehellisiä myöntääksemme tämän itsellemme.

Tämänpäiväisessä tiedotusvälineitä koskevassa keskustelussa käsitellään vain pientä osaa siitä karusta todellisuudesta, joka vallitsee kaikilla elämänaloilla Valko-Venäjällä. Ryhmäni puolesta haluan mitä painokkaimmin pyytää komissiota pitämään toimiensa innoittajana kompromissipäätöslauselmaa, joka on laadittu ja joka esitetään huomenna.

On vielä yksi kohta, jota emme saa unohtaa. Huolimatta myöhäisestä kellonajasta ja siitä, että paikalla on niin vähän kuulijoita, meidän pitäisi olla rehellisiä itsellemme ja myöntää, että Euroopan unioni, jolla tarkoitan kaikkia meitä täällä salissa ja jäsenvaltioita, on voimaton ja hyödytön, ellemme keskustele Venäjän kanssa Valko-Venäjän kysymyksestä.

Keskustelemme Venäjän kanssa monista asioista, joista suosituimpia ovat kaasu sekä monet taloudelliset intressit, mutta emme ole kysyneet Venäjältä sen todellista mielipidettä Valko-Venäjän tilanteesta. Venäjän ja presidentti Putinin kannalta on erittäin mukavaa, että siellä päin Eurooppaa on valtio, jota he voivat katsoa alaspäin, ja hallitus, jota voidaan pitää Euroopan mustana lampaana. Lukashenkoa ja hänen tekojaan siedetään ja tuetaan halvalla kaasulla ja öljyllä, ja Euroopan unioni hyväksyy asian. Meidän pitäisi vähintäänkin myöntää, että Lukashenkon hallinto on sopiva Venäjälle ja että me hyväksymme tämän.

Hodorkovskyn vangitseminen kalpenee Valko-Venäjän tapahtumia kohtaan osoitetun välinpitämättömyyden rinnalla. Revimme hiuksiamme ja protestoimme Hodorkovskyn puolesta, mutta hyvin vähän on puhuttu Lukashenkon nimeltä tuntemattomista uhreista. Ellemme toteuta konkreettisia toimia kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseksi, nämä ihmiset menettävät tärkeimmän valttinsa, joka on toivo. Tämä olisi todella kaiken loppu.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne E. Jensen, ALDE-ryhmän puolesta. (DA) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, esititte erittäin lennokkaan kuvauksen Valko-Venäjän nykytilanteesta. Asiat ovat menossa siellä väärään suuntaan, ja se on luonnollisesti sitäkin masentavampaa, koska erityisesti muissa entisen Neuvostoliiton maissa on vallalla uudistusmieliala, jota emme lainkaan näe Valko-Venäjällä.

Esititte pitkän luettelon ohjelmista, jotka ovat meneillään. Uskon kuitenkin, että jäsen Klich oli aivan oikeassa sanoessaan, että monet EU:n ohjelmat on tarkoitettu niitä naapurivaltioita varten, joissa on jonkinlainen demokraattinen rakenne. On eri asia olla tekemisissä diktatuurien, kuten Valko-Venäjän, kanssa. Sitä maata varten tarvitaan muita välineitä. Kuten hyvin tiedetään, Tacisilla on paljon varoja ympäristö- ja rajavalvontaongelmien ratkaisemiseksi. Mistä me kuitenkaan voimme tietää, onko presidentti Lukashenkon tapa hallinnoida näitä varoja EU:n intressien mukaista.

Tästä syystä olen sitä mieltä, että huomenna äänestämäämme päätöslauselmaan sisältyvä ehdotus on aivan oikea. Se on asiakirja, jota Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä voi täysin ja varauksetta tukea. Meidän on tärkeää tukea oikeutta mielipidevapauteen Valko-Venäjällä, ja meillä on yksinkertaisesti velvollisuus panna täytäntöön jotkin näistä hankkeista, jotka taloudelliselta kannalta ovat erittäin vaatimattomia mutta jotka merkitsevät erittäin paljon niiden valkovenäläisten moraalille, jotka taistelevat demokratian puolesta. He haluavat kuulla ja ymmärtää, että on olemassa ihmisiä, jotka ovat tietoisia heidän tilanteestaan, jotka seisovat heidät takanaan ja jotka tukevat heitä täydestä sydämestä. He asettuvat taistelussa etulinjaan ja ovat suuressa hengenvaarassa. Meidän on tuettava heitä ulkopuolelta. Meillä on vastuu, ja mielestäni teidän pitäisi selittää meille, miten aiotte käytännössä hoitaa asian.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański, UEN-ryhmän puolesta. (PL) Arvoisa puhemies, Lukashenkon hallinto on viime viikkoina saanut lisäkannuksia epäilyttävien käytäntöjen luetteloonsa. Se on toiminnassaan Valko-Venäjän puolalaisvähemmistöä vastaan ottanut esiin kansallisuuskysymyksen, vaikka puolalaisvähemmistö on asunut maassa jo aikojen alusta.

Valko-Venäjän puolalaisten järjestöä on vainottu uuden demokraattisen johdon valinnan jälkeen siitä huolimatta, että järjestö pysyy Valko-Venäjän sisäpolitiikan ulkopuolella. Puolankielinen sanomalehti suljettiin ja valtiojohtoiset tiedotusvälineet käyttävät virallista propagandaa kuvaillakseen puolalaiset Natolta ja CIA:lta rahoitusta saaviksi vieraiden valtojen agenteiksi, jotka ovat käytännöllisesti katsoen valmistelemassa veristä kansannousua Valko-Venäjän valtiota vastaan.

EU:n on politiikallaan vastattava tällaisiin toimiin. Mielestäni kannattaisi pohtia valtioiden välisen solidaarisuuden lisäämistä hallitustenvälisellä tasolla sekä solidaarisuutta EU:n politiikassa ja transatlanttisessa politiikassa. Komission toimet on suunnattava erityisluonteisten hankkeiden täytäntöönpanoon, kuten riippumattoman lehdistön tukemiseen.

Arvoisa komission jäsen, tässä yhteydessä haluaisin korostaa erityisesti yhtä asiaa. On päivänselvää, ettei tämä parlamentti ymmärrä komission passiivisuutta ja hitautta tällä lainsäädäntökaudella. Jos jatkatte toimimista niin kuin olette toimineet aiemmin, lietsotte ainoastaan uusia konfliktin aiheita parlamentin ja komission välille. Arvoisa komission jäsen, ette anna meille muuta mahdollisuutta.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldis Kušķis (PPE-DE) (LV) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, arvoisa komission jäsen, Valko-Venäjän diktaattori Lukashenko on menestyksekkäästi luomassa totalitaarista järjestelmää. Hän ottaa oppinsa klassisesta Neuvostoliiton kommunistitotalitarismista ja ylistää sitä. Tällä kertaa hän ei käytä proletariaatin diktatuuria ja kommunistista ideologiaa naamiona, vaan murskaa järjestelmällisesti Valko-Venäjän kansan kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet sekä sananvapauden ja oikeuden totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen. Valko-Venäjän kansa saa orjuutetuilta tiedotusvälineiltä yksityiskohtaista tietoa diktaattorin sankarillisista teoista. Riemulaulut soivat radiossa ja Göbbelsin tasoinen propagandakoneisto lamaannuttaa yhteiskunnan luottamuksen. Tarve demokraattisiin vapauksiin on nujerrettu, toivottomuus murskaa ihmisten haaveet ja uskon omiin voimiinsa. Miten tällainen historiallisen muistin menettäminen voidaan pysäyttää? Miten voimme säilyttää nämä kansalaisyhteiskunnan versot, jotka ovat yhä koskemattomia? Miten me voimme luoda uudestaan sisäisen kysynnän rehelliselle ja totuudenmukaiselle tiedonvälitykselle?

Voimme onnistua siinä, jos Euroopan unioni noudattaa omia oikeuksiaan ja täyttää omat velvollisuutensa. Voimme onnistua siinä, jos Euroopan unioni noudattaa oikeuttaan ja täyttää velvollisuutensa luoda vapaan tiedonvälityksen alue budjettivaroilla, jotka on jo äänestetty tälle vuodelle. Vetoan Euroopan komissioon, että se lakkaisi harjoittamasta liioiteltua diplomatiaansa ja kantaisi vastuunsa. Riippumattomien radiolähetysten aloittaminen riippuu tällä hetkellä pelkästään Euroopan komission hyväntahtoisuudesta. Taloudelliset, tekniset ja organisatoriset kysymykset voidaan ratkaista tämän vuoden aikana. Ammattitaitoiset lehtimiehet ovat valmiina luomaan objektiivista sisältöä. Tämä työ olisi heille vielä suurempi kunnia kuin Euroopan parlamentin heille viime vuonna myöntämä Saharov-palkinto. Pyydän, että tuette päätöslauselmaa. Tukekaa sitä ja pankaa se täytäntöön, jottei Valko-Venäjästä tulisi totalitaarista valtiota.

 
  
MPphoto
 
 

  Joseph Muscat (PSE). (EN) Arvoisa puhemies, komission jäsen ei tarvitse ketään meistä kertomaan hänelle, mitä Valko-Venäjällä tapahtuu. Arvoisa komission jäsen, uskon myös, että olette puolellamme. Antakaa meidän kuitenkin panna töpinäksi. Tämä on vetoomus, jonka yhdessä esitämme.

Säännöt eivät ole päämäärä sinänsä vaan keino saavuttaa päämäärä. Emme voi kertoa Valko-Venäjän kansalle, ettemme voi auttaa heitä tällä hetkellä, koska meidän on noudatettava vaikeita sääntöjämme. Muuttakaamme sääntöjä.

Yksi tärkeimmistä sääntöjenlaatijoista ja niiden noudattamisen varmistajista on parlamentti. Katsokaamme, mitä voimme tehdä. Haluaisimme kaikki antaa radioasemahankkeeseen liittyviä konkreettisia sitoumuksia, haluaisimme myöntää suoraa tukea maan hallinnon uhriksi joutuneiden perheille – he ovat todellisessa ahdingossa – ja kolmanneksi – ja tämä on tärkein kohta – haluamme konkreettisen ja realistisen aikataulun. Ymmärrän, mitä tarkoitatte, kun puhuitte aikataulusta, joka alkaa toivottavasti kesän jälkeen ja jatkuu pitkälle tulevaisuuteen, mutta meillä pitäisi olla konkreettinen aikataulu erityisistä tapahtumista seuraavien 12 kuukauden ajalle.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Pavilionis (UEN). (LT) Minskissä toimiva European Humanities University, joka suljettiin vuosi sitten, on äskettäin avattu uudelleen. Historiallisesti katsottuna Euroopan yliopistot olivat Euroopan unionin tiennäyttäjiä. Euroopan unionin todelliset juuret ovat yliopistoissa, sillä yliopistot perustettiin ajatuksenvapauden pohjalta. Tästä syystä ilmaisemme tyytyväisyytemme European Humanities Universityn uudelleen avaamisesta päätöslauselmassa, jonka esitämme parlamentille Unioni kansakuntien Euroopan puolesta -ryhmän puolesta. Tunnemme myös iloa Liettuan tasavallan toimista, joilla on tarkoitus levittää demokratiaa, ajatuksen vapautta ja ihmisoikeuksia koulutuksen avulla, valmentamalla koulutettu sukupolvi uudelle valtiolle, joka on Euroopan unionin naapuri mutta silti diktatuurin otteessa. Tästä syystä vetoamme Euroopan komissioon ja Euroopan unionin jäsenvaltioihin ja kehotamme teitä seuraamaan eurooppalaisten lahjoittajien ja Yhdysvaltojen esimerkkiä sekä tukemaan yliopistoa kaikin mahdollisin keinoin. Olemme varmoja siitä, että tällä tavalla me aidosti laajennamme vapauden valtakuntaa, jossa kansan vapaus, solidaarisuus ja yhteistyö ovat yksilön ihmisarvon palveluksessa – oman ihmisarvomme palveluksessa.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE). (EN) Arvoisa puhemies, Olen pitkään ollut kiinnostunut Valko-Venäjästä enkä ole koskaan kannattanut sitä, että kaikki yhteydet katkaistaan maan viranomaisiin molempia osapuolia kiinnostavilla aloilla kuten ihmisten salakuljetukseen ja kaupankäyntiin liittyvissä asioissa. On myös totta, ettei EU:n nykypolitiikka ole tuottanut tuloksia. Presidentti Lukashenkon hallinto on perääntynyt yhteistyöhaluttomuuden linjalle niin, että kasvava vainoharhaisuus EU:n, Yhdysvaltojen ja välillä jopa Venäjän aikomuksia kohtaan on johtanut lisääntyneeseen sortoon ja autoritaarisiin vastatoimiin.

Demokratia on murskattu tehokkaasti epärehellisillä vaaleilla ja kumoamalla presidentin toimikausien määrää koskevat rajoitukset, vaikka IVY-maiden tarkkailijat väittäisivätkin toista. Ihmisoikeuksia poljetaan ja maassa katoaa selittämättömällä tavalla opposition edustajia. Oikeuslaitos on kaikkea muuta kuin riippumaton eikä aseta kyseenalaiseksi apulaisoikeuskansleri Paval Radzivonawin kampanjaa Novaya Gazeta Smorgonin ja Vremyan kaltaisten lehtien kuriinpanon pääarkkitehtinä. Mihail Marinitšinin kaltaisten oppositiojohtajien rikostuomiot ovat toinen esimerkki tästä. Lehdistönvapautta ei tällä hetkellä käytännössä ole. Sanomalehtiä suljetaan ja lehtimiehiä, jopa ulkomaalaisia kirjeenvaihtajia, ahdistellaan ja tuomitaan sakkoihin. Teoriassa Valko-Venäjän kansalaiset voivat joutua työleirille, jos he uskaltavat arvostella presidenttiä. Yksi lehtimies, Veronika Tsherkasova, murhattiin salaperäisesti viime vuonna.

Lehdistön vapauden osalta Valko-Venäjä kuuluu samaan ryhmään kuin jotkin maailman hylkiövaltiot, kuten Kuuba, Myanmar, Pohjois-Korea ja Iran. EU ja USA seisovat yhdessä rintamassa tuomiten tämän brutaalin hallinnon ja määräävät täsmäpakotteita maan virkamiehille.

Kannatan voimakkaasti sitä, että EU:n alueella toimivat riippumattomat radioasemat lähettäisivät ohjelmaa Valko-Venäjälle ja kannatan myös taloudellista tukea Valko-Venäjän lehtimiehille ja kansalaisyhteiskunnalle. Toivon, että kyseisen hirmuhallinnon päivät ovat luetut ja että se katoaa pian Euroopan kartalta.

 
  
MPphoto
 
 

  Benita Ferrero-Waldner, komission jäsen. (EN) Arvoisa puhemies, emme mielestäni ole eri mieltä. Maassa on järjestelmä, jossa vapautta poljetaan, joten meidän on tehtävä jotain, minkä olen selittänyt jo kolme kertaa. Juuri komissio hyväksyi muutaman jäsenvaltion kanssa ajatuksen mennä Liettuaan tekemään yhteistyötä ja löytämään oikeat strategiat.

Oikeat strategiat ovat olemassa, ongelmana ovat meidän varainhoitoasetuksemme. Nämä varainhoitoasetukset otettiin käyttöön, koska parlamentti pyysi niitä joskus. Miksi? Koska oli tapahtunut laittomuuksia, mutta nyt toiminnallamme on erittäin tiukat rajat. Minun on erittäin vaikeaa toimia varainhoitosääntöjen vastaisesti, minkä takia toimintani on hidasta. En yksinkertaisesti pysty myöntämään tukea jollekin kansalaisjärjestölle. Se on tehtävä sääntöjä noudattaen, ja säännöt ovat erittäin vaikeaselkoiset ja tiukat. Jos haluaisimme muuttaa sääntöjä – enkä pahastuisi, jos niitä yksinkertaistettaisiin – tarvitsisin suoraan sanoen parlamentin tukea, muuten en voi tehdä mitään. En halua tulla syytetyksi laittomuuksista kuten kollegani muinoin. Olen aina joustava ja avoin. Tutkin asiaa, mutta se kestää kauan. Voi kestää kuukausia saada asiat hoidetuksi, mutta olemme menossa oikeaan suuntaan.

En pidä oikeana väitettä, että neuvostolla on erilaisia ajatuksia. Neuvosto toimi meidän jälkeemme. Aloimme työskennellä muutaman jäsenvaltion ja monien kansalaisjärjestöjen kanssa, mutta neuvosto ei ole vastuussa täytäntöönpanosta. Rahoitusnäkymien ja sääntöjen mukaisesti sekä omaa toimintaamme koskevien rajoitusten mukaisesti olemme vastuussa täytäntöönpanosta. Tämä on ongelman todellinen ydin. Teidän pitäisi tietää tämä; tästä syystä sanon sen selvästi ja avoimesti.

Ei ole myöskään totta, ettemme keskustele Venäjän kanssa tästä asiasta. Totta kai keskustelemme sen kanssa. Totuus on kuitenkin se, ettei Venäjä ole tähän mennessä muuttunut millään lailla, ja sille tuntuu olevan vaikeaa muuttua. Olen kuitenkin täysin samaa mieltä siitä – ja olimme samaa mieltä seminaarissa – että meidän pitäisi lähestyä sanomalehtiä ja ottaa suoraan yhteyttä alan ihmisiin Valko-Venäjällä; meidän pitäisi kouluttaa lehtimiehiä.

Meidän pitäisi myös toimia Ukrainan kautta. Olemme työskennelleet puolalaisten ja liettualaisten ystäviemme kanssa, ja tulemme työskentelemään myös ukrainalaisten kanssa, koska heillä on meitä paremmat mahdollisuudet toimia. On totta, että Lukashenko on paraikaa määräämässä tiukempia toimia, koska hän pelkää, että maassa voisi alkaa samanlainen liikehdintä kuin Ukrainassa, Georgiassa ja Kirgisistanissa.

Tämä on tilanne, mutta en voi antaa teille tässä vaiheessa lisätietoja. Työskentelemme täytäntöönpanon parissa, mutta valitettavasti se kestää toivottua kauemmin. Entisessä tehtävässäni Itävallan ulkoministerinä annoin määräyksen ja määräystä noudatettiin, ja ehkä muutaman kuukauden sisällä se pantiin täytäntöön. Komissiossa asiat ovat monimutkaisempia. Meidän on oltava erittäin varovaisia, ettemme sorru sääntöjenvastaisuuksiin. Olen kuitenkin valmis tutkimaan tilannetta, jos te olette siihen valmiita.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies . Olen vastaanottanut kuusi työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettyä päätöslauselmaesitystä(1).

Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan torstaina klo 12.00.

 
  

(1) Ks. pöytäkirja.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö