Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 5 Ιουλίου 2005 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

33. Κανόνες καταγωγής σε προτιμησιακές εμπορικές συμφωνίες
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την προφορική ερώτηση (B6-0329/2005) του κ. Barón Crespo προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξ ονόματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, σχετικά με τους κανόνες καταγωγής σε προτιμησιακές εμπορικές συμφωνίες (COM(2005)0100 τελικό).

 
  
MPphoto
 
 

  Enrique Barón Crespo (PSE), συντάκτης. (ES) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, με την ιδιότητά μου ως Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, θα ήθελα να αρχίσω καλωσορίζοντας τον Επίτροπο Kovács και να του πω ότι θα χαιρόμασταν πολύ να τον υποδεχτούμε στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου για να διεξαγάγουμε μια πρώτη συζήτηση σχετικά με τα θέματα που εξετάζουμε από κοινού. Του απευθύνω αυτήν την πρόσκληση άμεσα σε αυτήν την τόσο οικεία ατμόσφαιρα τόσο αργά το βράδυ.

Θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου και την ικανοποίηση της επιτροπής μου για την έγκριση του κανονισμού για το ΣΓΠ τον Απρίλιο, αν και είναι λυπηρό το γεγονός ότι δεν εγκρίθηκε την προγραμματισμένη ημερομηνία, ώστε να μπορέσει να ωφελήσει τις χώρες που επλήγησαν από το τσουνάμι. Και, όσον αφορά τους κανόνες καταγωγής, μολονότι είναι αλήθεια ότι το Κοινοβούλιο δεν έχει εξουσίες συναπόφασης ή διαβούλευσης αναφορικά με τον κανονισμό για την εφαρμογή του τελωνειακού κώδικα, κατόπιν της απόφασης του Συμβουλίου του 1999, που θεσπίζει τις διαδικασίες για την άσκηση των εκτελεστικών εξουσιών που διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή, έχουμε δικαίωμα να ενημερωνόμαστε τακτικά για τις διαδικασίες που εκτελούνται μέσω της επιτροπολογίας.

Αυτό θα σήμαινε ότι, όπως στην περίπτωση της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου, από την οποία λαμβάνουμε τακτικά έγγραφα της Επιτροπής 133, η Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης θα στέλνει στις επιτροπές μας τα σχέδια των εκτελεστικών μέτρων καθώς και τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών και τα πρακτικά των συνεδριάσεων.

Αυτό είναι σύμφωνο με τις αρμοδιότητές μας που θεσπίζονται από τον Κανονισμό, οι οποίες δεν σχετίζονται αυστηρά και μόνο με τα εμπορικά θέματα αλλά καλ με τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με τρίτες χώρες. Επομένως, κύριε Επίτροπε, είμαστε πρόθυμοι και διατεθειμένοι να συμβουλευτούμε τις αντίστοιχες ημερήσιες διατάξεις μας, προκειμένου να αναπτύξουμε μαζί σας λογικές σχέσεις διαλόγου, συζητήσεων και ελέγχου.

Όσον αφορά την πρόταση μεταρρύθμισης, πιστεύουμε ότι η ποικιλία θεμάτων που τέθηκαν από την άποψη της απλούστευσης, της ευελιξίας και του ελέγχου είναι σημαντική· θα τα σχολιάσω πολύ σύντομα.

Όσον αφορά την απλούστευση, πιστεύουμε ότι η κατάργηση μιας μακράς λίστας προϋποθέσεων που επιβάλλονται σε εξαγωγείς και η επέκταση του πιστοποιητικού καταγωγής αποκλειστικά σε συνάρτηση με το κριτήριο της προστιθέμενης αξίας είναι θετικές. Όσον αφορά αυτό το σημείο, θα θέλαμε να λάβουμε τις μελέτες επιπτώσεων ή τις προσομοιώσεις που έχουν εκτελεστεί και δείχνουν τις οικονομικές επιπτώσεις της θέσπισης ορίων προστιθέμενης αξίας σε εμπορικές συναλλαγές και δικαιούχους χώρες το συντομότερο δυνατό.

Όσον αφορά την αύξηση της ευελιξίας, πιστεύουμε ότι η περιφερειακή συγκέντρωση μεταξύ χωρών της ίδιας περιφέρειας θα προωθήσει την οικονομική ολοκλήρωσή τους, η οποία είναι συνεπής με τη βασική μας φιλοσοφία και επίσης μπορεί να έχει ευεργετικά αποτελέσματα.

Τέλος, όσον αφορά τον έλεγχο, πρέπει να παρουσιάσουμε πρόταση για τη θέσπιση νέων μηχανισμών ελέγχου, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξει συσσώρευση υπερβολικών γραφειοκρατικών και διοικητικών διαδικασιών που μπορούν να αποθαρρύνουν τη χρήση των μηχανισμών χρήσης προτιμήσεων.

Σε μια χρονική στιγμή που διεξάγεται πολύ έντονη συζήτηση σχετικά με την επίτευξη των στόχων της χιλιετίας και την καταπολέμηση της φτώχειας, τόσο στο Κοινοβούλιο όσο και στον ΟΗΕ, τον ΟΑΣΕ και την G-8, πιστεύουμε ότι αυτή είναι η πιο κατάλληλη στιγμή για μεταρρύθμιση των κανόνων καταγωγής που θα ανοίξει τις αγορές μας και θα ωφελήσει τις χώρες που το χρειάζονται περισσότερο. Αυτός είναι ο σκοπός αυτής της ερώτησης, και θα θέλαμε να μάθουμε τις απόψεις της Επιτροπής σε αυτό το σημείο.

 
  
MPphoto
 
 

  László Kovács, μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, στην ανακοίνωση της 16ης Μαρτίου 2005 ορίζονται γενικοί προσανατολισμοί για το μέλλον των κανόνων καταγωγής στις προτιμησιακές εμπορικές συμφωνίες. Είναι μια προσέγγιση τριών σημείων, η οποία πρέπει να αντιμετωπίζεται ως δέσμη: πρώτον, απλούστευση και κατάλληλη ελαστικοποίηση της ουσίας των κανόνων· δεύτερον, βελτιωμένες διαδικασίες για την εφαρμογή και επιβολή τους· τρίτον, ένα ασφαλές περιβάλλον για το νόμιμο εμπόριο, ιδίως μέσω της εστιασμένης παρακολούθησης της λειτουργίας των συμφωνιών. Αν και οι προσανατολισμοί πρέπει να εφαρμοστούν σταδιακά σε όλες τις συμφωνίες, προτεραιότητα δίνεται πρώτα στην εφαρμογή τους στις συμφωνίες οι οποίες είναι αφιερωμένες στην ανάπτυξη ενός εκάστου συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ).

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η απλούστευση των κανόνων μπορεί να επιτευχθεί με την αντικατάσταση των υφιστάμενων πολυάριθμων και περίπλοκων κανόνων προσδιορισμού της καταγωγής προϊόντων τα οποία δεν παράγονται εξολοκλήρου σε μια χώρα από μια ενιαία, γενική μέθοδο η οποία θα στηρίζεται σε κριτήρια βάσει των τιμών. Μια τέτοια μέθοδος προσφέρει επίσης την ευελιξία, με τον ορισμό της κατώτατης τιμής, να προσαρμόζονται οι κανόνες καταγωγής στα εκάστοτε επιθυμητά αποτελέσματα όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά και την ανάπτυξη των δικαιούχων χωρών. Μπορεί να εφαρμοστεί για να ορίζεται τι ακριβώς συνιστά επαρκή επεξεργασία όταν χρησιμοποιούνται υλικά τα οποία δεν προέρχονται από μια χώρα ή μια ζώνη συσσώρευσης, αλλά και για να προσδιορίζεται η καταγωγή, στο πλαίσιο όμως της συσσώρευσης, χρησιμοποιώντας διαφορετικές κατώτατες τιμές.

Επιτρέψτε μου, με την ευκαιρία αυτή, να απαντήσω στη δεύτερη ερώτησή σας. Η ανάγκη ελαστικοποίησης πρέπει, λαμβάνοντας υπόψη τις προηγούμενες παρατηρήσεις μου, να εξεταστεί σε συνδυασμό με το επιθυμητό αποτέλεσμα, όχι μόνον ως προς την ανάπτυξη των εξαγωγών στο πλαίσιο του ΣΓΠ, αλλά κυρίως ως προς την πραγματική ανάπτυξη των δικαιούχων χωρών. Σε αυτό το πλαίσιο τα κριτήρια που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον ορισμό των κατωτάτων τιμών αφορούν τον αντίκτυπο των νέων κανόνων στην ανάπτυξη.

Συνεπώς, η χρήση ενός συστήματος προστιθέμενης αξίας είναι ένα σημείο εκκίνησης. Η Επιτροπή ξεκινά τη διενέργεια μελετών για τον υπολογισμό του αντικτύπου αυτού του συστήματος σε ορισμένα προϊόντα τα οποία αποτελούν βασικά αγαθά για τις αναπτυσσόμενες χώρες, όπως τα προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας, γεωργίας και αλιείας –μέχρι στιγμής ο προσδιορισμός της καταγωγής τους δεν στηριζόταν στις τιμές– και τα οποία είναι ευαίσθητα για την Κοινότητα σε επίπεδο δασμών και αγοράς. Η μελέτη θα συμβάλει στον καθορισμό των κριτηρίων και στη διακρίβωση εάν μια μέθοδος προστιθέμενης αξίας με τα αντίστοιχα κατώτατα όρια τόσο για την επαρκή επεξεργασία όσο και για τη συσσώρευση συνάδει όντως με τις αρχές της απλούστευσης και της προαγωγής της ανάπτυξης. Εάν η εν λόγω μελέτη καταδείξει ότι η προσέγγιση της προστιθέμενης αξίας δεν θα επιφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα για ορισμένους τομείς, η Επιτροπή θα υιοθετήσει διαφορετική προσέγγιση για την καλύτερη επίτευξη αυτών των στόχων.

Όσον αφορά την πρώτη σας ερώτηση, η Επιτροπή είναι διατεθειμένη να προσφέρει λεπτομερέστερες εξηγήσεις σε εκπροσώπους του Κοινοβουλίου. Ωστόσο, οι όροι αναφοράς της μελέτης είναι οι τρόποι επιλογής των προϊόντων και των χωρών για τις προσομοιώσεις και τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

Όσον αφορά τον ορισμό των κατωτάτων ορίων, θα αποτελέσει τμήμα της διαδικασίας κατάρτισης και έγκρισης του κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση των κανόνων καταγωγής ΣΓΠ. Το Κοινοβούλιο θα συμμετάσχει, όπως προβλέπεται στη διαδικασία επιτροπολογίας. Ωστόσο, όταν η Επιτροπή είναι σε θέση να ξεκινήσει επισήμως την εξέταση του σχεδίου κανονισμού στο πλαίσιο της επιτροπής τελωνειακού κώδικα, το εν λόγω σχέδιο θα γνωστοποιηθεί και στο Κοινοβούλιο.

Όσον αφορά την τρίτη σας ερώτηση, η Επιτροπή εξέτασε προσεκτικά την ιδέα να επιτραπεί η συνολική συσσώρευση μεταξύ όλων των δικαιούχων χωρών του ΣΓΠ. Κάτι τέτοιο υπερβαίνει κατά πολύ τη διαπεριφερειακή συσσώρευση. Προκειμένου να έχει ουσιαστικό αντίκτυπο, η συσσώρευση καταγωγής πρέπει να αποτελεί μια πρόσθετη ευκαιρία προμήθειας υλικών από χώρες οι οποίες είναι πραγματικοί οικονομικοί εταίροι, με λιγότερους περιορισμούς σε σύγκριση με άλλες χώρες.

Η επέκταση των δυνατοτήτων προμήθειας αγαθών σε όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες θα οδηγούσε σε άρνηση της ίδιας της έννοιας της συσσώρευσης, εφόσον η πλειονότητα των προμηθειών τις οποίες χρησιμοποιούν οι αναπτυσσόμενες χώρες για την παραγωγή προϊόντων προς εξαγωγή στην ΕΕ βάσει του ΣΓΠ προέρχονται από άλλες αναπτυσσόμενες χώρες. Μια τέτοια συνολική συσσώρευση θα αντικαθιστούσε ουσιαστικά τους συνήθεις κανόνες καταγωγής. Από μια τέτοια κατάσταση ωφελημένες θα έβγαιναν και πάλι κυρίως οι μεγαλύτερες χώρες εξαγωγείς και όχι οι φτωχότερες και πιο ευάλωτες χώρες, τα συμφέροντα των οποίων εξυπηρετούνται καλύτερα από τις κατάλληλες κατώτατες τιμές.

Για να έχουν αντίκτυπο, η συσσώρευση και η διευκόλυνσή της πρέπει να παραμείνουν εστιασμένες σε ομάδες χωρών με αμοιβαία και ισορροπημένα οικονομικά συμφέροντα. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, αυτό δεν αποκλείει την επέκταση των τρεχουσών ζωνών συσσώρευσης ή τη συγχώνευση υφιστάμενων ομάδων, όπως η Ένωση Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας και η Ένωση Περιφερειακής Συνεργασίας της Νοτίου Ασίας. Πρέπει, όμως, να ανταποκρίνεται σε ανάγκες τις οποίες έχουν εκφράσει οι ίδιες οι ομάδες χωρών και να υποστηρίζεται από τα αναγκαία μέσα για τη διοικητική συνεργασία σε θέματα καταγωγής.

Η Επιτροπή παραμένει στη διάθεση του Κοινοβουλίου και θα το τηρεί ενήμερο για τις περαιτέρω εξελίξεις σε αυτό το σημαντικό θέμα. Θέλω δε να δηλώσω στον πρόεδρο της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου: είμαι στη διάθεσή σας και στη διάθεση της επιτροπής σας, όποτε με καλέσετε να μετάσχω στις συνεδριάσεις σας.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Martens, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE.(NL) Κύριε Πρόεδρε, όταν τον περασμένο Μάρτιο συζητήσαμε για το σύστημα προτιμησιακών εμπορικών σχέσεων με τις αναπτυσσόμενες χώρες, ζητήσαμε από την Επιτροπή να αναθεωρήσει τους κανόνες καταγωγής, προκειμένου κυρίως να προωθηθεί η καλύτερη χρήση του προγράμματος, οπότε μας ικανοποιεί το γεγονός ότι η Επιτροπή βρίσκεται στο στάδιο πραγματοποίησης αυτής της αναθεώρησης. Ξεκίνησε τον Μάρτιο και μπορούμε να αναμένουμε ότι οι οριστικές προτάσεις θα κατατεθούν το προσεχές φθινόπωρο. Θέλω λοιπόν να θέσω τρεις ερωτήσεις επί του θέματος.

Η πρώτη αφορά τη συσσώρευση. Η Επιτροπή έχει ήδη επισημάνει ότι επιθυμεί την ενίσχυση της περιφερειακής συσσώρευσης, κάτι που θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό, και ότι επιθυμεί επίσης την περαιτέρω ανάπτυξη της διαπεριφερειακής, ίσως ακόμη και της διεθνούς, συσσώρευσης. Είναι σε θέση η Επιτροπή να αναφέρει περισσότερες λεπτομέρειες επ’ αυτού στο παρόν στάδιο;

Η δεύτερη ερώτηση αφορά τη χρήση του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων. Τα μεγαλύτερα οφέλη τα αντλούν κυρίως ελάχιστες χώρες, περιλαμβανομένης της Κίνας. Η πρόκληση εν προκειμένω είναι να μπορέσουμε να ενσωματώσουμε τις τροποποιήσεις κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλιστεί ότι οι χώρες που χρειάζονται περισσότερο αυτό το σύστημα θα μπορούν στην πράξη και να το χρησιμοποιούν. Πώς πιστεύει η Επιτροπή ότι μπορεί να το επιτύχει αυτό; Εξετάζει μήπως τη θέσπιση χαμηλότερου περιφερειακού ελαχίστου ορίου περιφερειακής συσσώρευσης για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες;

Θέλω να ολοκληρώσω την παρέμβασή μου λέγοντας δυο λόγια για το ενδεχόμενο εμφάνισης περιπτώσεων κατάχρησης και απάτης, οι οποίες δημιουργούν πραγματικά προβλήματα. Υπάρχει η προσδοκία ότι θα μπορούν να γίνουν αναπροσαρμογές μέσω της απλούστευσης των κριτηρίων καταγωγής και των διοικητικών διαδικασιών, καθώς και μέσω της μεγαλύτερης ελαστικοποίησης των κανόνων που διέπουν την περιφερειακή συσσώρευση. Έχει προβλεφθεί μάλιστα η πραγματοποίηση σχετικής ανάλυσης κινδύνου. Θα ήθελα να μας ενημερώσει η Επιτροπή αν έχει ολοκληρωθεί αυτή η ανάλυση, και αν ο κ. Επίτροπος είναι σε θέση να την σχολιάσει.

 
  
MPphoto
 
 

  Antolín Sánchez Presedo, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. (ES) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, ως εισηγητής της έκθεσης για το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων και σκιώδης εισηγητής για τη μεταρρύθμιση των κανόνων καταγωγής, θα ήθελα να επισημάνω ότι είναι σημαντικό να εφαρμόζονται αποτελεσματικά οι προτιμήσεις που αναγνωρίζονται από την Ένωση και να ωφελούν πραγματικά τους δικαιούχους τους. Η κύρια μέριμνα του Κοινοβουλίου είναι να διασφαλίσει την επίτευξη αυτού του στόχου, και, επομένως, ενώ συμμερίζομαι τους στόχους της ανακοίνωσής σας, θα ήθελα να θέσω ορισμένα θέματα.

Όσον αφορά την απλούστευση, θα ήθελα να επισημάνω καταρχάς ότι είναι απαραίτητη ειδική μεταχείριση για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, και ότι πρέπει να αναγνωριστούν χαμηλότερα όρια και η πιθανότητα ελάχιστων κανόνων προς όφελός τους. Ταυτόχρονα, η θέσπιση ορίων προστιθέμενης αξίας ως το μόνο κριτήριο απαιτεί την αντιμετώπιση ορισμένων παράπλευρων προβλημάτων, διότι αυτή η απαίτηση μπορεί να είναι πολύ δαπανηρή για επιχειρήσεις στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, οι οποίες θα χρειάζονταν πιο εξελιγμένα συστήματα λογιστικής και ελέγχου. Αν συσχετίσουμε αυτό το κριτήριο με το καθαρό κόστος παραγωγής στις διάφορες χώρες σε σχέση με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, τους μισθούς και τις τιμές των πρώτων υλών, το σύστημα μπορεί να γίνει πιο περίπλοκο και να οδηγήσει στον αποκλεισμό στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες με φθηνό εργατικό δυναμικό.

Αναφορικά με τη μεγαλύτερη ευελιξία των κανόνων καταγωγής, θα ήθελα να υπογραμμίσω την ανάγκη οι χώρες που υπόκεινται στην ίδια προτιμησιακή μεταχείριση, μολονότι ανήκουν σε διαφορετικές γεωγραφικές ή εμπορικές περιοχές, να είναι σε θέση να συνενώνονται μεταξύ τους. Πιστεύουμε ότι αυτός θα ήταν ένας συνεπής κανόνας, και ότι, ταυτόχρονα, θα ήταν αναγκαίο να αναγνωριστεί η δυνατότητα διμερούς συγκέντρωσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε τα προϊόντα που κατασκευάζονται σε μια δικαιούχο χώρα και περιέχουν υλικά που προέρχονται από την Κοινότητα να μπορούν επίσης να ωφελούνται από τις προτιμήσεις.

Όσον αφορά τα μέτρα ελέγχου, επιμένω στην ανάγκη να λάβουμε μελέτες επιπτώσεων και προσομοιώσεις, σας ζητώ να ακούσετε τις απόψεις της κοινωνίας των πολιτών και να διασφαλίσετε τον έλεγχο του συστήματος, κρατώντας το Κοινοβούλιο δεόντως ενημερωμένο.

 
  
MPphoto
 
 

  László Kovács, μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, σημειώνω το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που εξέφρασε το Κοινοβούλιο για την εκτεταμένη αναθεώρηση των κανόνων καταγωγής την οποία ξεκίνησε η Επιτροπή. Είναι σαφές ότι έχουμε τους ίδιους στόχους.

Ενώ προκρίνονται οι κανόνες καταγωγής του ΣΓΠ, οι προσανατολισμοί της ανακοίνωσης της Επιτροπής θα εμπνεύσουν επίσης το περιεχόμενο της αναθεώρησης των κανόνων καταγωγής σε άλλες συμφωνίες, ειδικότερα δε στις διαπραγματεύσεις σχετικά με τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης της ΕΕ με τις χώρες ΑΚΕ.

Επιμένω και πάλι στο γεγονός ότι, ενώ η τυπική συμμετοχή του θεσμικού σας οργάνου στηρίζεται στο νομικό πλαίσιο για τον ορισμό των κανόνων καταγωγής στις διάφορες προτιμησιακές συμφωνίες, θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να τηρείται πλήρως ενήμερη η επιτροπή σας και να έχει τη δυνατότητα να εκφράζει τις απόψεις της σχετικά με τις χρεώσεις που πρόκειται να εισαχθούν προς όφελος της καλύτερης πρόσβασης στην αγορά και της ανάπτυξης.

Προκειμένου τα προϊόντα να θεωρούνται επαρκώς επεξεργασμένα σε μια χώρα λόγω της περιφερειακής συσσώρευσης, είναι, ωστόσο, απαραίτητο να διαπιστωθεί από ποια χώρα στην εν λόγω περιφέρεια προέρχεται το προϊόν. Είναι απαραίτητο διότι στην ίδια περιφέρεια μπορεί να υπάρχουν αναπτυσσόμενες χώρες οι οποίες ωφελούνται από διαφορετικές προτιμησιακές συμφωνίες στο πλαίσιο του ΣΓΠ, και η εκτροπή αυτών των προτιμήσεων πρέπει να αποφευχθεί. Για τον λόγο αυτόν, θα τεθεί ένα όριο συσσώρευσης προκειμένου να αποφασίζεται κατά πόσον τα προϊόντα προέρχονται από τη χώρα τελικής παραγωγής. Το όριο αυτό πρέπει να είναι χαμηλότερο από το όριο που επιβάλλεται στα μη καταγόμενα προϊόντα προκειμένου να ευνοηθεί η προμήθεια υλικών από τη ζώνη συσσώρευσης και, συγχρόνως, αρκετά υψηλό ώστε να αποφευχθεί τυχόν εκτροπή των προτιμήσεων. Το όριο θα είναι πιο προσιτό για τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Η μεταρρύθμιση των κανόνων καταγωγής έχει τεράστια σημασία για τη βελτίωση των εμπορικών δυνατοτήτων των φτωχότερων και πιο ευάλωτων χωρών του κόσμου. Πρέπει να διασφαλίσουμε την εκπλήρωση των υποσχέσεών μας. Όσον αφορά ορισμένες άλλες λεπτομέρειες των ερωτήσεων, θα παράσχουμε γραπτή απάντηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος . – Η συζήτηση έληξε.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου