Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Tirsdag den 5. juli 2005 - StrasbourgEUT-udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Stemmerettelser fra foregående møder: se protokollen
 3.Modtagne dokumenter: se protokollen
 4.Skriftlige erklæringer (artikel 116): se protokollen
 5.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 6.Computer-implementerede opfindelsers patenterbarhed
 7.Afstemningstid
 8.Bekæmpelse af kartoffelcystenematoder
 9.Protokol til aftale med Kina om søtransport
 10.Beskyttelse af migrerende vandfugle
 11.Beskyttelse af Umberto Bossis immunitet
 12.Anmodning om ophævelse af Ashely Motes immunitet
 13.Phthalater i legetøj og småbørnsartikler
 14.Elforsyningssikkerhed og infrastrukturinvesteringer
 15.Beskyttelse af Umberto Bossis immunitet
 16.Beskyttelse af Jean Charles Marchianis immunitet
 17.Den Europæiske Centralbank (2004)
 18.Kommunikationsstrategi for euroen og ØMU'en
 19.EU-handlingsplan for miljøteknologi
 20.Udnyttelse af børn i udviklingslandene
 21.Velkomstord
 22.Højtideligt møde - Italien
 23.Stemmeforklaringer
 24.Stemmerettelser: se protokollen
 25.Godkendelse af protokollen fra det foregående møde: se protokollen
 26.Strukturfondene
 27.Frist for ændringsforslag: se protokollen
 28.Kvindernes rolle i Tyrkiet
 29.Ligebehandling inden for beskæftigelse og erhverv
 30.Lovvalgsregler ("Rom II")
 31.Flyveforbudsliste/passagerliste (PNR)
 32.Den politiske situation og mediernes uafhængighed i Belarus
 33.Oprindelsesregler
 34.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 35.Hævelse af mødet
Forhandlinger
EUT-udgave (639 kb)
 
Forhandlinger
EUT-udgave (1635 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik