Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 5 Ιουλίου 2005 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Διορθώσεις στις ψηφοφορίες προηγουμένων συνόδων: Βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 116): βλ. Συνοπτικά πρακτικά
 5.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Δυνατότητα κατοχύρωσης των εφευρέσεων που εφαρμόζονται σε υπολογιστή
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
 8.Καταπολέμηση των κυστογόνων νηματωδών της πατάτας
 9.Πρωτόκολλο στη συμφωνία θαλάσσιων μεταφορών με την Κίνα, μετά τη διεύρυνση
 10.Διατήρηση των αποδημητικών υδρόβιων πτηνών της Αφρικής και της Ευρασίας
 11.Αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων του κ. Bossi
 12.Αίτηση άρσης της ασυλίας του κ. Mote
 13.Επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα (φθαλικές ενώσεις) και ασφάλεια των παιχνιδιών
 14.Ασφάλεια του εφοδιασμού σε ηλεκτρική ενέργεια και επενδύσεις στις υποδομές
 15.Αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων του κ. Bossi
 16.Αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων του κ. Marchiani
 17.Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (2004)
 18.Στρατηγική ενημέρωσης και επικοινωνίας για το ευρώ και την ΟΝΕ
 19.Πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες
 20.Εκμετάλλευση των παιδιών και παιδική εργασία στις υπό ανάπτυξη χώρες
 21.Καλωσόρισμα
 22.Πανηγυρική συνεδρίαση - Ιταλία
 23.Αιτιολογήσεις ψήφου
 24.Διορθώσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 25.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 26.Διαρθρωτικά ταμεία
 27.Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 28.Ο ρόλος των γυναικών στην Τουρκία
 29.Ίσες ευκαιρίες και ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης
 30.Νομοθεσία που εφαρμόζεται στις εξωσυμβατικές ενοχές («Ρώμη ΙΙ»)
 31."No-fly lists"/Στοιχεία επιβατών
 32.Πολιτική κατάσταση και ανεξαρτησία των μέσων μαζικής ενημέρωσης στη Λευκορωσία
 33.Κανόνες καταγωγής σε προτιμησιακές εμπορικές συμφωνίες
 34.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 35.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (1180 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (1269 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου