Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Tiistai 5. heinäkuuta 2005 - StrasbourgEUVL-painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Edellisten istuntojen äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 3.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 4.Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 116 artikla): ks. pöytäkirja
 5.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 6.Tietokoneella toteutettujen keksintöjen patentoitavuus
 7.Äänestykset
 8.Peruna-ankeroisten torjunta
 9.Kiinan kanssa tehty merikuljetuksia koskeva sopimuspöytäkirja laajentumisen jälkeen
 10.Afrikan ja Euraasian muuttavien vesilintujen suojelemista koskeva sopimus
 11.Umberto Bossin parlamentaarinen koskemattomuus
 12.Ashley Moten parlamentaarinen koskemattomuus
 13.Vaaralliset aineet ja valmisteet (ftalaatit)
 14.Sähkön toimitusvarmuus ja infrastruktuuri-investoinnit
 15.Umberto Bossin parlamentaarinen koskemattomuus
 16.Jean-Charles Marchianin parlamentaarinen koskemattomuus
 17.Euroopan keskuspankki
 18.Euroa sekä talous- ja rahaliittoa koskevan tiedotus- ja viestintästrategian toteuttaminen
 19.Kestävän kehityksen teknologioiden edistäminen
 20.Lasten hyväksikäyttö kehitysmaissa, painopisteenä erityisesti lapsityö
 21.Tervetulotoivotukset
 22.Juhlaistunto – Italia
 23.Äänestysselitykset
 24.Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 25.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 26.Rakennerahastot
 27.Tarkistusten käsiteltäväksi jättämisen määräaika: ks. pöytäkirja
 28.Naisten rooli Turkissa
 29.Miesten ja naisten yhdenvertaiset mahdollisuudet ja yhdenvertainen kohtelu työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa
 30.Sopimuksenulkoisia velvoitteita koskeva lainsäädäntö (Rooma II)
 31.Mustat listat lentomatkustajista/matkustajarekisteri
 32.Poliittinen tilanne ja tiedotusvälineiden riippumattomuus Valko-Venäjällä
 33.Alkuperäsäännöt etuuskohtelukauppaa koskevissa järjestelyissä
 34.Seuraavan istunnon pöytäkirja: ks. pöytäkirja
 35.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
EUVL-painos (680 kb)
 
Puheenvuorot
EUVL-painos (1591 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö