Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Debašu stenogramma
Otrdiena, 2005. gada 5. jūlijs - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Labojumi iepriekšējo sēžu balsojumos (sk. protokolu)
 3.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 4.Rakstiskas deklarācijas (116. pants) (sk. protokolu)
 5.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (paziņošana par iesniegtajiem rezolūcijas priekšlikumiem) (sk. protokolu)
 6.Datorizpildāmu izgudrojumu patentspēja
 7.Balsošanas laiks
 8.Kartupeļu nematodes kontrole
 9.Protokols nolīgumam ar Ķīnu par jūras transportu pēc paplašināšanās
 10.Nolīgums par Āfrikas un Eirāzijas migrējošo ūdensputnu saglabāšanu
 11.Pieprasījums aizstāvēt Umberto Bossi deputāta neaizskaramību un privilēģijas
 12.Pieprasījums atcelt Ashley Mote deputāta neaizskaramību
 13.Bīstamas vielas un preparāti (ftalāti) un bērnu rotaļlietu drošība
 14.Elektroapgādes drošums un ieguldījumi infrastruktūrā
 15.Pieprasījums aizstāvēt Umberto Bossi deputāta neaizskaramību un privilēģijas
 16.Pieprasījums aizstāvēt Jean-Charles Marchiani deputāta neaizskaramību un privilēģijas
 17.Eiropas Centrālā banka (2004)
 18.Informācijas un saziņas stratēģija attiecībā uz eiro un EMS
 19.Eiropas Savienības vides tehnoloģiju rīcības plāns
 20.Bērnu izmantošana un bērnu darbs jaunattīstības valstīs
 21.Apsveikšana
 22.Svinīga sēde — Itālija
 23.Balsojuma skaidrojumi
 24.Balsojuma labojumi (sk. protokolu)
 25.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 26.Strukturālie fondi
 27.Grozījumu iesniegšanas termiņš (sk. protokolu)
 28.Sieviešu loma Turcijā
 29.Vienlīdzīgas iespējas un attieksme pret vīriešiem un sievietēm darba un nodarbinātības jomā
 30.Likumi, kas piemērojami ārpuslīgumiskām saistībām ("Roma II")
 31."No-fly" saraksti / pasažieru datu reģistrs
 32.Politiskā situācija un plašsaziņas līdzekļu neatkarība Baltkrievijā
 33.Izcelsmes noteikumi atvieglotā tirdzniecības režīmā
 34.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 35.Sēdes slēgšana
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (716 kb)
 
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (1253 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika