Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Pełne sprawozdanie z obrad
Wtorek, 5 lipca 2005 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Korekty do głosowań z poprzednich posiedzeń: patrz protokół
 3.Składanie dokumentów: patrz protokół
 4.Oświadczenia pisemne (art. 116): patrz protokół
 5.Debaty na temat przypadków łamania praw człowieka, demokracji i państwa prawa (ogłoszenie złożonych projektów rezolucji): patrz protokół
 6.Zdolność patentowa wynalazków realizowanych przy pomocy komputera
 7.Głosowanie
 8.Zwalczanie mątwika ziemniaczanego
 9.Protokół do umowy o transporcie morskim z Chinami
 10.Porozumienie o ochronie afrykańsko-euroazjatyckich wędrownych ptaków wodnych
 11.Wniosek o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Umberto Bossiego
 12.Wniosek o uchylenie immunitetu Ashleya Mote
 13.Ftalany w zabawkach i artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci
 14.Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej i inwestycji infrastrukturalnych
 15.Wniosek o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Umberto Bossiego
 16.Wniosek o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Jeana Charlesa Marchianiego
 17.Europejski Bank Centralny (2004 r.)
 18.Strategia informacyjna na temat euro i UGW
 19.Plan działań Unii Europejskiej na rzecz ekotechnologii
 20.Wykorzystywanie i praca dzieci w krajach rozwijających się
 21.Powitanie
 22.Uroczyste posiedzenie-Włochy
 23.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 24.Korekty do głosowania (patrz: protokół)
 25.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 26.Fundusze strukturalne
 27.Termin składania poprawek: Patrz protokól
 28.Rola kobiet w Turcji
 29.Równość szans i równe traktowanie mężczyzn i kobiet przy zatrudnianiu i wykonywaniu zawodu
 30.Prawo mające zastosowanie do zobowiazań pozaumownych („Rome II”)
 31."No-fly lists"/rejestr pasażerów objętych zakazem wstępu na pokład samolotów udających się do USA
 32.Sytuacja polityczna i niezależność mediów na Białorusi
 33.Reguły pochodzenia w handlowych systemach preferencyjnych
 34.Porządek dzienny następnego posiedzenia: patrz protokół
 35.22 - Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (716 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (1253 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności