Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Utorok, 5. júla 2005 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Opravy hlasovania z predchádzajúcich schôdzí (viď zápisnicu)
 3.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 4.Písomné vyhlásenia (článok 116): pozri zápisnicu
 5.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu
 6.Patentovateľnosť vynálezov realizovaných počítačom
 7.Hlasovanie
 8.Kontrola cystotvorného háďatka zemiakového
 9.Protokol k dohode o námornej doprave s Čínou po rozšírení
 10.Dohoda o ochrane africko-euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva
 11.Žiadosť o ochranu imunity a výsad p. Bossiho
 12.Žiadosť o zbavenie imunity p. Motea
 13.Nebezpečné látky a prípravky (ftaláty) a bezpečnosť hračiek
 14.Bezpečnosť dodávok elektrickej energie a investícií do infraštruktúry
 15.Žiadosť o ochranu imunity a výsad p. Bossiho
 16.Žiadosť o ochranu imunity a výsad p. Marchianiho
 17.Európska centrálna banka (2004)
 18.Informačná a komunikačná stratégia týkajúca sa eura a HMÚ
 19.Akčný plán Európskej únie pre ekologické technológie
 20.Zneužívanie detí a detská práca v rozvojových krajinách
 21.Privítanie
 22.Slávnostná časť schôdze - Taliansko
 23.Vysvetlenia hlasovania
 24.Opravy výsledkov hlasovania: pozri zápisnicu
 25.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 26.Štrukturálne fondy
 27.Lehota na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov: pozri zápisnicu
 28.Úloha žien v Turecku
 29.Rovnaké príležitosti a rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami v otázkach zamestnania a práce
 30.Rozhodné právo pre mimozmluvné záväzky ("RÍM II")
 31."Zoznamy nežiadúcich osôb v leteckej doprave"/záznam údajov o cestujúcich
 32.Politická situácia a nezávislosť médií v Bielorusku
 33.Pravidlá pôvodu v preferenčných obchodných dohodách
 34.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 35.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (716 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (1253 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia