Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Tisdagen den 5 juli 2005 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Rättelser till avgivna röster vid föregående sammanträden: se protokollet
 3.Inkomna dokument: se protokollet
 4.Skriftliga förklaringar (artikel 116): se protokollet
 5.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag): se protokollet
 6.Patenterbarhet för datorrelaterade uppfinningar
 7.Omröstning
 8.Bekämpning av potatiscystnematod
 9.Protokoll till avtalet om sjötransporter med Kina, till följd av utvidgningen
 10.Avtal om bevarande av flyttande sjöfåglar i Afrika och Eurasien
 11.Begäran om fastställelse av Umberto Bossis immunitet
 12.Begäran om att upphäva Ashley Motes parlamentariska immunitet
 13.Farliga ämnen och preparat (ftalater) och leksakssäkerhet
 14.Trygg elektricitetsförsörjning och investeringar i infrastruktur
 15.Begäran om fastställelse av Umberto Bossis immunitet
 16.Begäran om fastställelse av Jean Charles Marchianis parlamentariska immunitet
 17.Europeiska centralbanken (2004)
 18.Informations- och kommunikationsstrategi för euron och EMU
 19.Europeiska unionens handlingsplan för miljöteknik
 20.Exploatering av barn och barnarbete i utvecklingsländer
 21.Välkomsthälsning
 22.Högtidligt möte – Italien
 23.Röstförklaringar
 24.Rättelser till avgivna röster: se protokollet
 25.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 26.Strukturfonder
 27.Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: se protokollet
 28.Kvinnors roll i Turkiet
 29.Lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet
 30.Tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II).
 31.”No-fly lists” / Passageraruppgifter
 32.Mediernas politiska ställning och oberoende i Vitryssland
 33.Ursprungsbestämmelser i samband med handelsmässiga preferensavtal
 34.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 35.Avslutande av sammanträdet
Debatter
EUT-utgåva (663 kb)
 
Debatter
EUT-utgåva (1699 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy