Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Onsdag den 6. juli 2005 - Strasbourg EUT-udgave

9. EFRU, ESF og Samhørighedsfonden
  

Før afstemningen om ændringsforslag 27

 
  
MPphoto
 
 

  Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE), ordfører. - (EN) Hr. formand, det drejer sig om følgende mundtlige ændringsforslag: Lige efter De Grønnes ændringsforslag vil vi gerne have tilføjet ordene "inden for programmet".

Jeg tror, at De Grønne kan tilslutte sig dette forslag, og det kan alle de øvrige politiske grupper også.

 
  
  

(Formanden konstaterede, at der ikke var nogen indsigelser mod det mundtlige ændringsforslag)

Før afstemningen om ændringsforslag 39

 
  
MPphoto
 
 

  Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE), ordfører. - (EN). Hr. formand, jeg vil gerne have slettet ordet "EFRU" i ændringsforslag 39 fra Den Socialdemokratiske Gruppe og erstatte det med ordet "fonde" for at dække alle strukturfonde og naturligvis Samhørighedsfonden.

 
  
  

(Formanden konstaterede, at der ikke var nogen indsigelser mod det mundtlige ændringsforslag)

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik