Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 6. heinäkuuta 2005 - Strasbourg EUVL-painos

9. Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan sosiaalirahasto ja koheesiorahasto
  

- Ennen tarkistusta 27 koskevaa äänestystä:

 
  
MPphoto
 
 

  Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE), esittelijä. (EN) Arvoisa puhemies, suullinen tarkistus on seuraavanlainen: vihreiden ryhmän esittämän tarkistuksen loppuun on lisättävä sanat "ohjelman yhteydessä".

Uskon vihreiden ryhmän ja muiden poliittisten ryhmien hyväksyvän tämän ehdotuksen.

 
  
  

(Puhemies totesi, ettei suullista tarkistusta vastustettu.)

- Ennen tarkistusta 39 koskevaa äänestystä:

 
  
MPphoto
 
 

  Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE), esittelijä. (EN) Arvoisa puhemies, haluan poistaa sosiaalidemokraattien ryhmän esittämästä tarkistuksesta 39 sanat "EAKR:n varoja" ja korvata ne sanoilla "varoja rahastoista", jotta ehdotus kattaisi kaikki rakennerahastot sekä tietysti koheesiorahaston.

 
  
  

(Puhemies totesi, ettei suullista tarkistusta vastustettu.)

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö