Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 6 juli 2005 - Strasbourg EUT-utgåva

9. Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden
  

- Före omröstningen om ändringsförslag 27:

 
  
MPphoto
 
 

  Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE), föredragande. – (EN) Herr talman! Det muntliga ändringsförslaget är följande: i slutet av det ändringsförslag som lagts fram av gruppen De gröna måste vi lägga till orden ”inom programmet”.

Jag tror att gruppen De gröna, i likhet med alla andra politiska grupper, är överens om detta förslag.

 
  
  

(Talmannen konstaterade att det inte fanns några invändningar mot det muntliga ändringsförslaget.)

- Före omröstningen om ändringsförslag 39:

 
  
MPphoto
 
 

  Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE), föredragande. – (EN) Herr talman! Jag skulle vilja stryka ordet ”ERUF” i ändringsförslag 39, som har lagts fram av socialdemokratiska gruppen, och ersätta det med ordet ”fonder”, för att täcka alla strukturfonder och självfallet Sammanhållningsfonden.

 
  
  

(Talmannen konstaterade att det inte fanns några invändningar mot det muntliga ändringsförslaget.)

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy