Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Woensdag 6 juli 2005 - StraatsburgUitgave PB
 1.Opening van de vergadering
 2.De Europese Unie en Irak - Een raamwerk voor engagement
 3.Afrika, globalisering, armoede
 4.Stemmingen
 5.VN/ECE - reglementen: bescherming van inzittenden
 6.Gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparaten
 7.Octrooieerbaarheid van in computers geïmplementeerde uitvindingen
 8.Instelling van een Europees register inzake uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen
 9.EFRO, ESF en Cohesiefonds
 10.Cohesiefonds
 11.Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
 12.Europese groepering voor grensoverschrijdende samenwerking (EGGS)
 13.Europees Sociaal Fonds
 14.Gelijke kansen en behandeling van mannen en vrouwen op gebied van werkgelegenheid en beroep
 15.Europees Visserijfonds
 16.Gelijke kansen en behandeling van mannen en vrouwen op gebied van werkgelegenheid en beroep
 17.Recht van toepassing op niet-contractuele verbintenissen ("Rome II")
 18.VN-ECE-protocol betreffende registers inzake uitstoot en overbrengingen van verontreinigende stoffen
 19.Overlegprocedure (begroting 2006)
 20.Rol van de vrouwen in Turkije
 21.De Europese Unie en Irak - Een raamwerk voor engagement
 22.Oproep tot actie aan de gehele wereld: maak armoede verleden tijd
 23.Stemverklaringen
 24.Rectificaties stemgedrag: zie notulen
 25.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 26.Toekomst van de Balkan tien jaar na Srebrenica
 27.Betrekkingen tussen de Europese Unie, China en Taiwan, alsmede veiligheid in het Verre Oosten
 28.Een mijnvrije wereld
 29.Vragenuur (vragen aan de Raad)
 30.Verzoek om verdediging van de immuniteit: zie notulen
 31.Overeenkomsten EU/Zwitserland: 1. Asielverzoeken 2. Schengenacquis
 32.Het effect van EG-leningen in ontwikkelingslanden
 33.Uitvoering van het EU-actieplan voor wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw (FLEGT)
 34.Clearing en afwikkeling in de Europese Unie
 35.Het toetredingsproces van Bulgarije en Roemenië
 36.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 37.Sluiting van de vergadering
Debatten
Uitgave PB (811 kb)
 
Debatten
Uitgave PB (2070 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid