Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 7 juli 2005 - Strasbourg EUT-utgåva

43. Avbrytande av sessionen
MPphoto
 
 

  Talmannen. – Jag förklarar Europaparlamentets session avbruten.

(Sammanträdet avslutades kl. 18.00.)

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy