Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Torstai 7. heinäkuuta 2005 - StrasbourgEUVL-painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Edellisten istuntojen äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 3.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 4.Ympäristöalan rahoitusväline (LIFE+)
 5.Tekstiili- ja vaatetusala vuoden 2005 jälkeen
 6.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 7.Ilmoitus neuvoston toimittamista yhteisistä kannoista: ks. pöytäkirja
 8.Puhemiehen ilmoitus
 9.Äänestykset
 10.Europolin henkilöstöön sovellettavien peruspalkkojen ja lisien mukauttaminen
 11.Ympäristöalan rahoitusväline (Life+)
 12.EU:n ja Sveitsin assosiaatiosopimukset: 1. Turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa olevan valtion ratkaiseminen, 2. Schengenin säännöstö
 13.EY:n ja Kanadan sopimus matkustajatiedoista
 14.Poliittinen tilanne ja tiedotusvälineiden riippumattomuus Valko-Venäjällä
 15.Balkanin tulevaisuus kymmenen vuotta Srebrenican jälkeen
 16.Euroopan unionin, Kiinan ja Taiwanin väliset suhteet sekä turvallisuus Kaukoidässä
 17.Maailma ilman miinoja
 18.Euroopan yhteisön lainaustoiminnan vaikutukset kehitysmaihin
 19.Metsälainsäädännön valvonta, metsähallinto ja puukauppa
 20.Selvitystoiminta Euroopan unionissa
 21.Bulgarian ja Romanian liittymisprosessi
 22.Äänestysselitykset
 23.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 24.Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 116 artikla): ks. pöytäkirja
 25.Tekstiili- ja vaatetusala vuoden 2005 jälkeen (jatkoa)
 26.Syrjäisimpien alueiden maataloutta koskevat erityistoimenpiteet
 27.Keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (työjärjestyksen 115 artikla)
 28.Zimbabwe
 29.Lapsilla käytävä kauppa Guatemalassa
 30.Ihmisoikeudet Etiopiassa
 31.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 32.Äänestykset
 33.Zimbabwe
 34.Lapsilla käytävä kauppa Guatemalassa
 35.Ihmisoikeudet Etiopiassa
 36.Syrjäisimpien alueiden maataloutta koskevat erityistoimenpiteet
 37.Äänestysselitykset
 38.Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 39.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset: ks. pöytäkirja
 40.Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 116 artikla): ks. pöytäkirja
 41.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 42.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 43.Istuntokauden keskeyttäminen
 LIITE
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (641 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (1526 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö